BTK Kurumdan Haberler 27 EKİM 2015 / 16:41

4.5G İnterneti 10 Kat Hızlandıracak


45.G Yetkilendirme Töreni’nde konuşan BTK Başkanı DR. Ömer Fatih Sayan, “4.5G teknolojisine geçilmesi ile birlikte internet 10 kat daha hızlanacaktır” dedi.

 

Kamuoyunda bilinen adıyla 4.5G IMT-Advanced Yetkilendirme Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Rixos Otel’de gerçekleştirildi.

 

Törende konuşan BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, 4.5G ihalesinde rekor rakamlara ulaşıldığını belirtti.

 

“Kamuoyunda 4,5 G olarak bilinen ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 26 Ağustos’ta yapılan IMT Advanced ihalesi kapsamında 4,5G hizmeti sunma hakkını elde elden işletmecilerimizin ödeme yapmaları ve Yetki Belgelerini takdim amacıyla düzenlemiş olduğumuz törene teşriflerinizden dolayı şükranlarımı sunuyor, hoş geldiniz diyorum.

 

Elektronik haberleşme sektörü çok hızlı bir gelişim ve değişim sürecinden geçiyor ve bu süreç, diğer tüm sektörleri derinden etkiliyor. Günümüzde, elektronik haberleşme hizmet ve altyapısının kullanılmadığı bir sektörden bahsetmek neredeyse imkânsız hale geldi. Eğitim, sağlık, tarım, sanayi, turizm ve aklımıza gelebilecek diğer tüm sektörlerde elektronik haberleşme teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılması, bu sektörlerde verimliliğin anahtarı konumuna gelmiştir. Dolayısıyla elektronik haberleşme sektörünü, biraz daha geniş anlamda düşünecek olursak, bilgi teknolojilerini diğer sektörlerin de gelişim ve değişiminin anahtarı olarak görmemiz gerekiyor.

 

Ülkemizde de bu gelişimin ve değişimin öncüsü olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, 2023 vizyonu doğrultusunda sektörümüze yerli malı katkısı, ARGE’nin özendirilmesi, KOBİ’lerin desteklenmesi ve 5G gibi yenilikçi teknolojiler konularındaki liderliğinden dolayı teşekkür etmek istiyorum.

 

Bizim için bu süreç sadece bir ihale değil, vatandaşlarımızı en son iletişim teknolojisi ile buluşturmak için atılan önemli bir adımdır.

 

Ülkemizin üç mobil şebeke işletmecisi Turkcell, Avea ve Vodafone arasında centilmence, adilane rekabet içinde ve sıkı bir yarış yaşanmıştır. Nitekim E1 paketinde 69 tur artırım sonucunda muhammen bedelin 5 katı bir fiyat oluşmuştur. İhale bedeli açısından 2,3 Milyar Avro muhammen bedel ile çıkılan ihalede Hazineye aktarılacak toplam rakam 4 milyar Avro olacaktır.
Bu ihale sektöre ilişkin son on yılın en büyük ihale olmasının yanı sıra ulaşılan rakam da Türk Telekom özelleştirmesinden sonra ulaşılan en yüksek bedeli ifade etmektedir.
Turkcell 8 pakete KDV dahil yaklaşık 1.92 milyar Avro,
Avea 5 pakete 1.13 milyar Avro,
Vodafone ise 5 pakete 918 milyon Avro teklif etmiştir.
Turkcell ve Avea KDV ve ilk taksit olmak üzere 1,12 Milyar Avro, Vodafone ise tamamını peşin olmak üzere 918 milyon Avro ödeyecektir.

Hazinenin hesaplarına aktarılan toplam tutar bugün itibariyle 2 Milyar 40 Milyon Avro olacaktır. Geri kalan yaklaşık 2 milyar Avroluk ödeme 18 ay içinde 3 eşit taksitte ödenecektir.

 

Bu ihale neticesinde örnek vermek gerekirse adeta tek gidiş, tek geliş yol şeklinde olan mobil haberleşme altyapısı artık 6 şeritli bir otoban haline gelmiş durumdadır. Mobil hizmetlerin sunumu amacıyla daha önce 183,8 MHz olarak tahsis edilmiş olan frekanslara 2 kattan fazla frekans ilave edilerek 365,4 MHz’lik frekansın satışı gerçekleşmiş, toplam tahsisli frekans 549 MHZ’e ulaşmış durumdadır.

 

Şimdi sizlere ihalenin kapsamı ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum.

İhalenin 3 aylık ertelenmesi sürecinde şartnamede yapılan değişikliklerle 5g ve daha ileri teknolojilere geçişin önü açılmıştır. Ayrıca teknolojiyi tüketen değil, üreten türkiye olma yolunda önemli bir adım atılmıştır.

 

Ar-Ge merkezlerinde nitelikli personel istihdam etme zorunluluğu 4,5G için %50 oranında artırılarak 750 kişiye çıkarılmıştır.

 

İlk defa 4,5G yetkilendirmesi ile işletmecilerin şebekelerine yapacakları nitelikli yatırımlarının, kademeli olarak %45 oranında yerli malı belgesine sahip ürünlerden karşılaması yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yükümlülükle, sektörün yerli ürün geliştirme konusunda çok daha fazla teşvik edilmesi ve yerli ürün ekosisteminin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu şekilde hem milli kaynaklarımızın yurtdışına çıkmasının önüne geçilecek hem de elektronik haberleşme alanında dünyada üretici pozisyonunda önemli biri olmak için adımlar atılmış olacaktır.

 

İhale ile 3k (kazan-kazan-kazan) formülünü hayata geçirilmiştir. işletmeciler, yatırım maliyetleri açısından,
Maliye ihale bedeli ve daha sonra oluşacak vergi gelirleri açısından,

Tüketici ise daha kaliteli hizmeti daha uygun fiyatlarla elde etme açısından kazançlı çıkacak.

 

1 Nisan 2016 tarihinden itibaren vatandaşlarımız en az 10 kat hızlı 4,5 G internet hizmeti ile tanışacaklar.

 

Kapsama alanı yükümlülüğüyle, nüfus bazlı kapsama sağlanacak olup, yollar, otoyollar, konvansiyonel tren hatları, hızlı tren hatları ve tüneller kapsama altına alınacaktır.

 

Bir diğer önemli husus, mükerrer yatırım yapılmasının önüne geçmek hem de kaynak israfını önlemek amacıyla belirlenen alanlarda aktif şebeke paylaşımı yapılarak kullanılması zorunluluğu getirilerek tek bir baz istasyonu üzerinden 3 işletmecinin aynı anda abonelerine hizmet sunabilmesi imkanının sağlanmasıdır.

 

 

Son olarak BTK’nın önümüzdeki dönem vizyonunu da bu vesileyle zikretmek istiyorum.

 

Düzenleyici kurum olarak en önem verdiğimiz konuların başında tüketicinin refahının artırılması geliyor. Tüketicilerimiz ödediği ücret karşılığında yeterli nitelikte hizmeti alabilmeli ve aldığı hizmet karşılığında gereğinden fazla ücret ödememelidir.

 

Teknolojinin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüşümüne öncülük eden bir kurum olmak vizyonu ile hareket ediyoruz, edeceğiz.
Devlete ihanet eden yapılanma ve oluşumlardan arındırılmış, süreçleri yenilenmiş genç ve dinamik kadrosuyla teknoloji üretimini teşvik eden bir kurum olarak BTK vizyonunu gerçekleştirecektir.

Yapılan araştırmalar, bilişim sektöründeki her 1 birimlik yatırımın toplam ekonomide %1,8 birimlik büyüme sağladığını, genişbant erişimindeki her %10’luk artışın da Gayri Safi Milli Hasıla’da %1-1,5 oranında büyüme sağladığını gösteriyor.

 

Uluslararası araştırmalarda, 2025 yılına ilişkin ekonomik projeksiyonlar en büyük ekonomik büyüme potansiyelinin mobil internette olduğunu gösteriyor.

 

2025 yılında sadece küresel mobil internet pazarının 3,7 trilyon dolar ila 10,8 trilyon dolar büyüklüğe ulaşması öngörülüyor. G20 üyesi olarak mobil internetteki Pazar payımız noktasında daha iyi bir yere ulaşmak için çalışıyoruz.

 

Uluslararası çalışmalarda en büyük ekonomik potansiyel oluşturan teknolojiler arasında “bilgiye dayalı işlemlerin otomasyonu” ve “nesnelerin interneti” olarak tabir edilen ve yine internet ile çok yakın ilişkili alanları görüyoruz. Ülkemizin ekonomik atılımı için kritik öneme sahip, büyüme bakımından adeta roket yakıtı gibi ateşleyici bir rol üstlenecek olan fiber altyapısına önem veriyoruz.

 

IMT Advanced 4,5 G yetkilendirmesine ilişkin BTK tarafından sürdürülen çalışmaların sonucunda frekans ihalesini kazanan işletmecilere IMT Yetki Belgelerini vermek üzere toplandığımız bu törende Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyona uygun olarak Bakanlığımız tarafından belirlenen politika ve strateji doğrultusunda gerçekleştirilen 4,5 G yetkilendirmesinin, başta ülkemiz ve vatandaşlarımız olmak üzere tüm elektronik haberleşme sektörüne hayırlı olmasını temenni ederim.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics