BTK Kurumdan Haberler 02 NİSAN 2016 / 16:39

4.5G Son “2” Gün


Yüksek mobil internet hızını hayatımıza getiren 4,5G teknolojisine geçişe çok az bir zaman kaldı. 1 Nisan’a 2016’a sayılı günler kala kamuoyunda da 4,5G ile ilgili detaylar da merak konusu oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da konuyla ilgili şüpheleri ortadan kaldırmak, bilinmeyenleri anlatmak ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına “4.5G Teknolojisi, Ülkemize Sağlayacağı Faydalar ve Getireceği Yenilikler ile Sıkça Sorulan Sorular” konulu bir çalışma hazırladı.

 

Bu çalışmada, 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren uygulamaya girecek 4.5G teknolojisine ilişkin olarak tüketicilerin bilgilendirilmesine ve tüketicilerce sorulabilecek soruların cevaplanmasına yönelik hususlara yer verildi. Yazım açısından teknik detaylara fazlaca girilmeksizin tüketicilerin anlayabileceği bir dil benimsendi ve 4,5G ile ilgili bütün detaylar açıkça anlatıldı. Kamuoyuna sunacağımız bu çalışmada: “4.5G nedir?, 3G ve 4.5G teknoloji arasındaki farklar nedir?, 4.5G yetkilendirilmesi ile ne sağlanmıştır?, 4.5G hizmeti ne zaman başlayacaktır?, 4.5G’den nasıl yararlanırım? ve 4.5G teknolojisi, ülkemize sağlayacağı faydalar ve getireceği yenilikler” gibi başlıklar yer alacak.


SIKÇA SORULAN SORULAR

 

4.5G nedir?

Dördüncü Nesil (4G), mobil telefonlar üzerinden yüksek hızlı genişbant hizmetler sunmak üzere geliştirilen ve tamamen IP tabanlı şebeke yapısına sahip mobil haberleşme sistemlerine verilen genel addır. Bu sistem, mobil haberleşme şebekelerinde 3G ile kısmen ulaşılan yüksek hız limitlerini aşan ve aşırı artan mobil genişbant gereksinimlerini karşılama adına ITU tarafından adıyla standartlaştırılmış olup 3GPP tarafından geliştirilen LTE/LTE-A ve IEEE tarafından geliştirilen mobile WiMAX 2.0 (802.16m) teknolojisi 4G teknolojileri arasında sayılmaktadır.

 

Kamuoyunda 4.5G olarak bilinen IMT-Advanced, dünyada kullanılan en son mobil haberleşme teknolojisinin genel adıdır. Bu teknoloji daha yüksek hızda, daha düşük gecikme süresi ve yüksek kapasitede mobil internet sağlayan mobil iletişim teknolojisidir.


3G ve 4.5G teknoloji arasındaki farklar nedir? 

Çok daha hızlı veri ve internet bağlantısı, düşük gecikme süresi ile kesintisiz iletişim, yüksek görüntü kalitesi, daha iyi kapsama alanı, bulut bilişim teknolojisini kullanma, gerçek zamanlı veri paylaşımı, video konferans ve telekonferansta hızlı ve kaliteli iletişim, gelişmiş multimedya entegrasyonu, verilere uzaktan erişim, maliyet düşüşü, kaynakların verimli kullanılması, zaman tasarrufu olarak sayılabilir.


4.5G yetkilendirilmesi ile ne sağlanmıştır?

4.5G yetkilendirmesi ile işletmecilere teknoloji kullanımında esneklik sağlandı. İşletmeciler bu yetkilendirme ile, dünya ile eşzamanlı olarak 5G de dahil yeni teknolojilerin vatandaşlarımızın hizmetine sunulması imkanına sahip oldular. Yapılan düzenlemeler ile işletmecilerin gelişmekte olan teknolojileri ve özellikle 5G gibi sonraki nesil yeni teknolojileri herhangi bir izin alma gereği olmaksızın kullanmalarının ve şebeke planlamalarını daha esnek bir şekilde yapabilmelerinin sağlanması amaçlandı.

 

4.5G yetkilendirmesi ile ilk defa, 4.5G ile kapsanan alanların 3G kapsama yükümlülüğünün tespitinde kapsanmış kabul edilmesine imkan verildi. Bu sayede, hem işletmecilerin 3G kapsamında mükerrer yatırımlarının önüne geçilmiş hem de daha yeni teknolojilerin yaygınlaşması ve kullanımı teşvik edildi. Bu itibarla, 4.5G yetkilendirmesi ile getirilen bu imkanın işletmecilerce kullanımının sağlanması amacıyla ilgili şebeke işletmecilerinin 3G imtiyaz sözleşmelerinde gerekli değişiklikler yapıldı.


Bunun yanı sıra; bölünmüş karayolu, otoyol, tünel kapsamaları, konvansiyonel tren hatları, hızlı ve yüksek hızlı tren hatları ile nüfusu 10 binin altında olan yerleşim yerlerinde aktif telsiz erişim şebekesi paylaşımı yapılması zorunluluğu getirildi. Yani bu alanlarda tek bir baz istasyonu üzerinden 3 işletmeci aynı anda abonelerine hizmet sunabilecek. Bu sayede önemli ölçüde kaynak tasarrufu sağlanacağı düşünülüyor. 4.5G yetkilendirmesini müteakip 3G imtiyaz sözleşmeleri kapsamında yeni kurulan anten tesisleri de söz konusu yükümlülük kapsamına alındı. Bu çerçevede, 4.5G yetkilendirmesi ile getirilen bu yükümlülüğün şebeke işletmecilerince yerine getirilmesi amacıyla 3G imtiyaz sözleşmelerinde gerekli değişiklikler yapıldı.


Bir diğer önemli husus, 4.5G yetkilendirmesi ile, yerli ürün ve üretime verilen önemin bir göstergesi olarak, yerli üretim yapan firmaların elektronik haberleşme sektörüne ilişkin yerli ürün geliştirme konusunda çok daha fazla teşvik edilmesi ve yerli ürün ekosisteminin geliştirilmesinin sağlanması amacıyla ilk defa bazı yükümlülükler getirildi.

 

4.5G hizmeti ne zaman başlayacaktır?

4.5G hizmeti, yetkilendirilmiş işletmeciler (Avea, Turkcell ve Vodafone) tarafından 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren abonelere sunulmaya başlanacak.


4.5G’den nasıl yararlanırım?
4.5G hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, öncelikle 4.5G abonesi olunması, 4.5G kapsama alanında bulunulması, 4.5G uyumlu SIM kart ve 4.5G destekleyen cihaz kullanılması gerekmektedir. Piyasaya yeni giren birçok akıllı telefon ve tablette 4.5G desteği bulunmakta. 

Cihazınızın 4.5G’yi destekleyip desteklemediğini anlamak için kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz. Bununla birlikte, 4.5G hizmeti aldığınız veya almayı planladığınız şebeke işletmecinizden de konuya ilişkin bilgi alabilirsiniz.


4.5G TEKNOLOJİSİ, ÜLKEMİZE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR VE GETİRECEĞİ YENİLİKLER
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde ve özellikle mobil haberleşme alanında son yıllarda eğilim ses iletişiminden veri iletişimine doğru kaymıştır. Akıllı ulaşım sistemleri, akıllı enerji yönetimi, e-sağlık uygulamaları, farklı amaçlar için geliştirilmiş insansız hava araçları, uzaktan izleme ve tele robot uygulamaları gibi gündelik yaşamın her anında bir bütün halinde birbirleriyle uyumlu çalışması gereken uygulamaların sürekli iletişimde olmasını sağlayacak mobil veri iletim çözümlerine gereksinim daha da artmaktadır.

Kullanıcı taleplerinin bugün yoğun olarak kullanılan 3G (İngilizce 3rd Generation – 3. Nesil ifadesinin kısaltması) sistemleri ile karşılanmasının güç hale gelmesi ve 4.5G olarak da isimlendirilen “İleri Uluslararası Mobil Telekomünikasyon (IMT-Advanced)” sistemlerinin kullanılmaya başlaması da, erişim teknolojilerindeki gelişmelerin sonuncusu olmamış ve günümüzde 5G teknolojileri tartışılmaya başlandı.

 

GSM gibi 2G teknolojilerin gelişmiş sürümleri olan GPRS/EDGE teknolojilerinin 2.5G, 3G'den sonra gelen HSPA ve HSPA+ gibi teknolojilerin ise 3.5G olarak adlandırılmasına benzer şekilde ülkemizde 1 Nisan 2016’da uygulamaya giren mobil haberleşme teknolojileri, 4G’nin 5G’ye hazırlık aşamasında olan gelişmiş bir sürümünün kullanılacak olması sebebiyle, 4.5G olarak isimlendirilmektedir. 4.5G ve sonrasındaki yeni nesil mobil haberleşme şebekelerinin kurulması ve işletilmesi için “IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi” 26 Ağustos 2015 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Merkez binasında gerçekleştirilmiştir. İhaleyi kazanan işletmecilerin, Şartnamede belirlenen yükümlülükleri yerine getirmesini müteakiben ilgili işletmeciler (Avea, Turkcell ve Vodafone) IMT hizmetlerini sunmak üzere 27/10/2015 tarihinden itibaren olmak üzere 30/04/2029 tarihine kadar yetkilendirilmiş.


2G ve 3G teknolojilerinin devamı niteliğinde olan bu teknoloji, diğer GSM standartlarında olduğu gibi hücresel ağ sistemini kullanmaktadır. 3G’de ortaya çıkan kapsama alanı sorunu başta olmak üzere bazı sorunlar 4.5G teknolojisi ile çözülecek.


4.5G teknolojisi IP tabanlı olarak iletişimi sağlamaktadır ve bu hizmeti de IPv6 standartları çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Böylece çok sayıda kablosuz cihaz, bir protokol kullanılarak birbirine bağlanabilmektedir. IPv6 daha dayanıklı, daha güvenli ve iletim kabiliyeti daha yüksek uygulamaları desteklemektedir. Yüksek aktarım hızlarıyla, 3G’den çok daha gelişmiş bir deneyim sunmakta olan 4.5G’nin, daha çok video ve görüntü aktarım odaklı bir teknoloji olduğu söylenebilir. Çünkü 4.5G, farklı erişim teknolojisiyle (OFDMA) daha geniş bantlarda çok daha hızlı veri iletişimine imkân sağlamakta.


4.5G’nin temel avantajlarını; büyük dosya transferi, her yerden kurum intranet ağlarına hızlı bağlantı, gerçek zamanlı veri paylaşımı, video konferans ve telekonferansta hızlı ve kaliteli bir iletişim, gelişmiş multimedya entegrasyonu, verilere uzaktan erişim, maliyet düşüşü, kaynakların 
Kurumumuz tarafından 4.5G yetkilendirmesi kapsamında yetki alan işletmecilerimiz 1 Nisan’da hizmet sunmaya başlayacaklardır. 4.5G hizmetinin ülkemize ve tüketicilere sağlayacağı faydalar ile getireceği yenilikleri şu başlıklar altında özetleyebiliriz:
• İşletmecilerinin sahip oldukları frekansın 183,8 MHz’den 549,2 MHz’e kadar çıkmasıyla birlikte mobil internet hızı, hem veri indirme hem de veri gönderme yönünde en az 10 kat artacaktır. 
• Veri paketlerindeki gecikme (latency) çok daha az olacak.
• Daha net video görüşmeleri sağlanacak.
• Kapsama alanından kaynaklanan sorunlar azalacak.
• Sosyal medyada çok daha hızlı paylaşım yapılabilecek.
• Yüksek hızda ve kesintisiz bağlantı sağlanacağı için makineler arası iletişim (M2M), nesnelerin interneti (IoT), bulut bilişim, internet protokolü ile TV, akıllı şehirler, uzaktan kontrol edilecek robot teknolojisinin tele ameliyatlarda kullanımı gibi bir takım konularda gelişmeler sağlanacaktır. Bu sayede yaşam kalitemiz yükselecek.
• İnternete bağlanan akıllı cihazların sayısı, 4.5G'nin yüksek kapasitesi sayesinde daha da artacaktır. Fazla sayıda akıllı cihazın internete bağlanabilmesi ev, işyeri ve dış mekânlarda yer alan uygulamaların yaygınlaşmasını sağlayacak.
• Belgelerimize ve çalışmalarımıza çevrimiçi depolama hizmetleri üzerinden hızla ulaşırken ev ve işyerlerimizdeki cihazların depolama alanından tasarruf edecek ve belgelerimize her yerden, her cihazdan, her an erişebiliyor olacağız.
• 2022 yılında ülkemizin de aralarında olduğu OECD ülkelerinde ortalama 4 kişilik bir ailenin internete bağlı 50 cihazı olacağı öngörülmektedir. Bu cihazların üreteceği internet trafiği 4.5G gibi hızlı şebekeler üzerinden rahatlıkla taşınabilecek. 
• Doğal afet durumlarında yetkililer arasında koordinasyon sağlanması ve iletişimin kesintisiz sürmesi 4.5G ile daha kolay sağlanabilecek. 
• Mobil sağlık uygulamalarının yaygınlaşması toplumsal sağlığın iyileşmesine katkı sağlarken bu da hastanelerin fiziksel yükünü azaltacak. 
• İçerik servislerinde önemli gelişmeler yaşanacak.
• OECD verilerine göre genişbant penetrasyonunda meydana gelen %10’luk artış ülkelerin gayri safi yurt içi hâsılası (GSYİH) üzerinde %1-2 oranında artış sağlamaktadır. Genişbant kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte sektörde yeni iş imkânlarının ortaya çıkacağı değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, 4.5G’nin sağlayacağı genişbant olanaklarının Türkiye’nin büyümesine doğrudan katkısı olacak.
• Fiber altyapının çeşitli nedenlerle gitmediği alanlarda yaşayanlar da DSL’e göre yüksek hızlı internet imkânına kavuşacak.
• e-Eğitimden m-Eğitime (mobil eğitime) geçilecektir. Uzaktan eğitim imkânları çoğalacak, sanal okullar ve kütüphaneler eğitim kalitemizi artıracak.
• Kamu güvenliğinin sağlanması 4.5G şebekesi ile kolaylaşacak, emniyet güçleri karar destek mekanizmaları için yüksek kalitede anlık görüntü paylaşımı yapabilecek.
• e-Devlet uygulamalarının mobil kullanımı daha da yaygınlaşacak.
• Yapılabilecek kaliteli video görüşmeler ile iş seyahatleri önemli ölçüde azalacak. 
• Ofislerde yüksek maliyet ve elektrik tüketimine sebep olan sunucular sanallaştırılabilecek.
• Mobil çalışma ortamları ve imkânı oluşturularak organizasyonların verimi artırılacak.
• Enerji sektöründe akıllı sistemler devreye girecek.
• Mobil finans ve ödemelerde yeni uygulamalara imkân tanınacak.
• Lojistik sektöründe ve güvenlik konularında yeni fırsatların önü açılacak.
• Akıllı ev sistemleri yaygınlaşacak ve akıllı şehirler kurulabilecek.
• 2023 hedeflerine doğru ülkemizde çok daha hızlı mobil iletişim ve internet altyapısı kurulmuş olacak.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics