BTK Kurumdan Haberler 11 MAYIS 2017 / 22:11

5G İÇİN İHRAÇ EDEN ÜLKE OLMAYI PLANLIYORUZ


TÜBİSAD Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2016 Pazar Verileri Raporu Kamuoyu Tanıtımı Toplantısı’nda konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Önce 4.5G için, bir sonraki adımda da 5G için Ar-Ge ve üretim yapabilen hatta ihraç eden ülke konumuna gelmeyi planlıyoruz.” dedi.

 

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, İstanbul'da gerçekleştirilen TÜBİSAD Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2016 Pazar Verileri Raporu Kamuoyu Tanıtımı Toplantısı’na video-konferans yoluyla katılarak bir konuşma yaptı. Toplantıya Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca ve birçok uzman ile sektör temsilcisi katıldı.

 

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM YAPABİLEN BİR ÜLKE OLMALIYIZ

 

Ülkemiz için en çok önemsedikleri konuların başında bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe kullanılan sistem ve cihazların yerli ve milli imkânlarla üretimini sağlayabilmenin geldiğini belirten Sayan, “Sektörde kullanılan sistem ve cihazların önemli bir kısmının yurtdışından karşılanması ve ülkemiz kaynaklarının bu vesileyle yurtdışına aktarılması kabullenebileceğimiz bir uygulama değildir. Eğer 2023 hedeflerimize ulaşmak istiyorsak, bu durumu tersine çevirmeli ve el ele vererek stratejik teknoloji üretim tabanlı bir ekonomi inşa etmeliyiz. Bu şekilde yerli kaynakların ülkemizden çıkmasını değil yabancı kaynakların ülkemize girmesini sağlayabiliriz. Bu gayretin başarıya ulaşmasının temel yolu teknolojiyi satın almaktan değil teknolojiyi üreterek katma değeri yüksek ürünler ihraç etmekten geçiyor. Bunu yaparken bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün yarattığı en önemli katma değerin ekonomik büyümeye getirdiği çarpan etkisi olduğunu ve attığımız her adımın güçlenerek devam edeceğini aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor.” dedi.

 

5G İÇİN AR-GE VE ÜRETİM YAPAN HATTA İHRAÇ EDEN ÜLKE OLMAYI PLANLIYORUZ

 

BTK olarak yetkilendirdikleri işletmecilere yapacakları yatırımlarda azami ölçüde yerli kaynakları kullanma konusunda yükümlülükler getirdiklerini hatırlatan Sayan şunları söyledi: “Kurumumuz tarafından 2015 yılında gerçekleştirilen 4.5G yetkilendirmesinde ihaleyi kazanan firmalara şebekeye ve haberleşme hizmetlerine ilişkin yapacağı donanım ve yazılım gibi nitelikli harcamalarının belirli bir orandaki kısmını KOBİ’lerimizin Türkiye’de üretmiş olduğu ürünlerden, belirli bir kısmını ise yerli malı belgesine sahip ürünlerden karşılamasına ilişkin yükümlükler getirdik. ULAK projesinde üretilen baz istasyonumuz 4.5G ticari şebekelerinde kullanılabilecek seviyeye geldi ve işletmecilerden sipariş alındı. Ayrıca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız tarafından da mobil haberleşme altyapısı olmayan 1.472 yerleşim yerine mobil haberleşme altyapısı kurulması ve işletilmesine yönelik ihale kapsamında kurulacak mobil baz istasyonlarında da belirli oranda yerli kullanım zorunluluğu getirildi. İşte tüm bu gelişmelerle önce 4.5G için, bir sonraki adımda da 5G için Ar-Ge ve üretim yapabilen hatta ihraç eden ülke konumuna gelmeyi planlıyoruz. Aslında Türkiye, dünya pazarındaki yerini alacaksa sadece iç pazarı değil serbest piyasa koşullarına uygun olarak dış pazarı da esas alıp, bunu kendi ürün ve markaları ile yapacaktır ve yapmalıdır.”

 

EKONOMİK YARIŞTA ÖNE GEÇMEK İÇİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ŞART

 

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün sosyal ve profesyonel yaşamın her alanında etkin rol oynadığını ve sayısal ekonominin yapıtaşlarını oluşturduğunu belirten Sayan, “Günümüzde haberleşme ağları toplumun gündelik yaşamını olduğu kadar ekonominin tüm sektörlerini de derinden etkileyen anahtar bir teknoloji haline gelmiştir. Enerji, gaz ve su dağıtım ağları gibi altyapı sektörleri, ulaşım, trafik ve sağlık sektörleri gibi toplumun ana ihtiyaçlarını teşkil eden sektörler etkin ve güvenilir bir elektronik haberleşme altyapısına dayalı olarak faaliyet göstermektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri, ekonomideki tüm endüstrileri pozitif yönde etkileyen ve verimliliği artıran bir sektördür. Endüstri 4.0, bulut bilişim, büyük veri, yapay zekâ ve otonom sistemler bir bilim kurgu romanının konusu değil günlük yaşantımızın gerçekliği haline gelmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanabilen ülkelerin ekonomik yarışta öne geçeceği açıktır.” dedi.

 

51,7 MİLYON ABONE 4.5G KULLANIYOR

 

Sektörün bulunduğu noktanın paydaşlarca iyi anlaşılmasının önümüzdeki dönemde gideceğimiz yolun belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Sayan şu bilgileri paylaştı: “Geçtiğimiz Nisan ayında yayınladığımız ve yenisini hazırlamak için çalışmalarımıza devam ettiğimiz son raporda 2016 yılı son çeyrek verileri ile birlikte 2016 yılının genel görünümü 2015 ile mukayeseli olarak yer aldı. Buradan 2016 yılında elektronik haberleşme sektöründe büyümenin abone sayıları, veri trafiği, gelirler ve de yatırımlar açısından devam ettiğini gözlemliyoruz. Sektörümüzün önemli verilerine baktığımızda;

-Sektördeki işletmecilerin net satışları toplamı bir önceki yıla göre yaklaşık %15 artarak 45,4 milyar TL’ye ulaştı.

-Özel sektörümüz tarafından 2016 yılında yapılan toplam yatırım tutarı 7,4 milyar TL oldu.

-Mobil abone sayısı 75 milyonu geçti. Bu abonelerin 51,7 milyonu 1 Nisan 2016’da başlayan 4.5G hizmetine geçiş yaptı. Aktif olarak bu hizmeti kullananların sayısı 19,2 milyonu geçti.

-Yakın gelecekte büyük bir sayıya ulaşacağı düşünülen makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı 2016’da %25 artarak 4 milyonu aştı.

-Genişbant internet hızla yaygınlaşıyor. Bir önceki yıla göre %28,1’lik artışla 62,2 milyon aboneye ulaşıldı. Bu rakamın 51,7 milyonu mobil abonelerdir. Fiber altyapı üzerinden internet alan abone sayısı da bir önceki yıla göre %15 artarak 2 milyona yaklaştı.

-4.5G ile ulaşılan daha hızlı mobil internet hizmeti, kullanımı da artırdı. 2015’e göre aylık ortalama mobil kullanım %52 arttı. Sabit internette ortalama aylık kullanım 66,5 GB’ı buldu.”

 

SİBER GÜVENLİK, SEKTÖRÜN SAĞLIKLI BÜYÜMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

 

İnternet kullanımının yaygınlaşmasının, e-ticaret hacminin artması ve sektörde hedeflenen büyüme oranlarının yakalanması açısından kişisel veri güvenliğinin, çevrimiçi ticaret platformlarına tüketici güveninin sağlanması gibi hususların giderek önem arz ettiğini hatırlatan Sayan, “Son günlerde gündemde olan ve Kurum olarak da özellikle üzerinde durduğumuz siber güvenlik, sektörün sağlıklı büyümesi açısından göz ardı edilmemesi gereken önemli bir konu haline gelmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ve birçok noktada hayatımızın bir parçası olması siber güvenlikle ilgili potansiyel problemleri de artırmıştır. Siber güvenlik bireyleri, kurumları, devletleri ve hatta uluslararası toplumu çok meşgul eden önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Klasik savaş alanlarından ayrı bir savaş alanı olarak kabul edilen siber ortam, klasik savunma metotlarından da farklı teknikler gerektirmektedir. 10 dolarlık kötücül bir yazılım milyon dolarlık sistemleri felç edebilmektedir. Siber saldırının açık kapılardan, gömülü sistemler üzerinden yapılmasını önleyecek şekilde alınacak tedbirler, elimizi güçlendirecektir. Siber suçlular zaman ayarlı ve farkında olunması güç kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla alışagelmiş suçlulardan farklı olarak saldırılarını daha sabırla ve sinsice gerçekleştirmektedir.” ifadelerini kullandı.

 

ÜLKE OLARAK BAĞIMLILIĞIMIZI AZALTACAK BİR DÖNEME GİRDİK

 

Tehditlere karşı geliştirilen güvenlik çözümlerinin tekelleşmesinin problemin boyutunu artıran ayrı bir sorun olduğunu söyleyen Sayan, “Konunun bizim için sevindirici tarafı ülke olarak bu tekelleşmeyi kıracak şekilde bağımlılığımızı azaltacak çabaların olduğu bir döneme girmemizdir. İşte bu nedenle 5G çalışmaları sırasında söz konusu teknolojinin üzerinde çalışan tüm ülkelerin, tüm tarafların titizlik göstereceklerini düşünüyorum. Gerek mevcut gerekse geliştirilmekte olan teknolojiler için güvenliğin en önemli bileşen olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Dünya ile işbirliği ve koordinasyonu en üst seviyeye çıkarırken aynı zamanda özellikle kritik altyapılarda kullanılacak içeriklerin yerli ve milli üretiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Bu bağlamda bilgi ve iletişim sektörünün düzenleyici kurumu olarak hem siber güvenlik alanında önlemlerin geliştirilmesi hem de sektörümüzün gelişimine yönelik çalışmalarımızı TÜBİSAD da dâhil olmak üzere tüm paydaşlarımızın katkılarıyla devam ettiriyoruz.” şeklinde konuştu.

 

TÜBİSAD tarafından her yıl yayınlanan “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Pazar Verileri Raporu”nun bilgi ve iletişim sektörünün büyüklüğü, istihdam potansiyeli, ihracat olanakları gibi konularda içerdiği analizlerle kamuoyu için değerli bir kaynak oluşturduğunu hatırlatan Sayan, TÜBİSAD raporunun sektör için faydalı olmasını dileyerek konuşmasına son verdi.


ETİKETLER : 5G TÜBİSAD BTK

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics