BTK Kurumdan Haberler 17 TEMMUZ 2017 / 17:26

BİLİŞİMDE ÖNCÜ OLMALIYIZ


Sabit Telefon Hizmeti (STH) Ve İnternet Servis Sağlayıcılığı (İSS) Hizmeti İşletmecileri Genel Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, “İnternet ortamındaki uygulamaların geliştirilmesi konusunda ülkemiz her daim öncü olmak durumundadır. Bu gerçek üzerinde odaklanarak elektronik haberleşme altyapımızın güçlendirilmesi, internet kullanımının gelişimi ve yaygınlaşması hususunda ilgili paydaşlara büyük görevler düşmektedir.” dedi.


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez binasında, Sabit Telefon Hizmeti (STH) İşletmecileri ve İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti (İSS) İşletmecileri ile temel yükümlülükler hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. İşletmecilerin gerekli düzenlemeler hakkında bilgilendirilmesi ve BTK’nın çalışma esaslarının hatırlatılması amacıyla düzenlenen toplantıda, BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan önemli açıklamalarda bulundu.


460 ŞİRKET YETKİ BELGELİ


Konuşmasına salondakileri selamlayarak başlayan Sayan, “Bugün 460 farklı şirket, Kurumumuzdan yetki belgesi almış durumundadır. Yetkilendirme sayılarına baktığımızda 167 Sabit Telefon Hizmeti, 260 da İnternet Servis Sağlayıcılığı hizmeti olduğunu görüyoruz. Ortak yetkilendirmeleri de dikkate aldığımızda 351 farklı sektör temsilcisini bu toplantıya davet etmiş oluyoruz.” ifadelerini kullandı.


2023 HEDEFLERİNE ULAŞMAK İÇİN İNTERNET VE BİLİŞİMDE ÖNCÜ OLMALIYIZ


İnternetin hayatın her alanında etkin olduğunu belirten Sayan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği 2023 hedeflerine ulaşmak yolunda, bilişim alanı için söylersek eğer internet kullanımının artması ve internet ortamındaki uygulamaların geliştirilmesi konusunda ülkemiz her daim öncü olmak durumundadır. Türkiye’nin bu alanda tüketiciden ziyade üretici konumunda bulunması önem arz edecektir. Bu gerçek üzerinde odaklanarak elektronik haberleşme altyapımızın güçlendirilmesi, İnternet kullanımının gelişimi ve yaygınlaşması hususunda ilgili paydaşlara büyük görevler düşmektedir.” dedi.


İNTERNET KULLANIMINDAKİ ARTIŞ BİZLERİ MUTLU EDİYOR


İnternet kullanımındaki artışların nitelikli kazanımları beraberinden getirmesi temennisinde bulunan Sayan, BTK’nın hazırlamış olduğu istatistiki raporlara da değindi. Sayan, “Ülkemizde toplam DSL abone sayısı 2017 yılı birinci üç aylık dönem sonunda yaklaşık 8 milyonu bulmuştur, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %8,5’lik bir artış anlamına gelmektedir. Toplam fiber internet abone sayısı 2017 yılı birinci üç aylık dönem sonunda yaklaşık 2 milyon olup, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %15’lik bir artış sağlanmıştır. Sabit geniş bant abonelerin aylık ortama kullanım miktarı 2015 yılı birinci üç aylık dönemde yaklaşık 54 GB iken 2017 yılının aynı döneminde yaklaşık 73 GB olarak gerçekleşmiştir. Yani kullanım oranı iki yılda %35 oranında artmıştır. Mobil internet abone sayıları ve kullanım miktarlarında da muazzam artışlar meydana gelmiştir. Dolayısı ile resme farklı bakacak olursak, ülkemizdeki hanelerin yaklaşık %60’ında sabit geniş bant erişim imkânı bulunmamaktadır. Bu durum, sabit geniş bant internet erişiminin sunulmasına aday çok büyük bir potansiyelin bulunduğunu ortaya çıkarmaktadır.” açıklamasında bulundu.


2017 YILI İLK ÇEYREĞİ PAZAR VERİLERİ


2017 yılının ilk çeyreğinin pazar verilerini paylaşan Sayan, “2017 yılı ilk çeyreği itibariyle 11 milyon sabit telefon hizmeti abonesi bulunmaktadır. Bunların 3,3 milyonu Türk Telekom haricindeki hizmet sağlayıcılardan yani sizlerden hizmet almaktadır. Şehir içi aramalarda STH işletmecilerinin Pazar payı %15,2 iken, şehirlerarası telefon hizmetlerinde %31’dir. Yurt dışına doğru çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı %52,8. Sabit ve mobil şebeke sonlanan yurt dışı trafikte ise sabit telefon hizmeti işletmecilerimizin payı yaklaşık %80’dir.” dedi.


TOPLU MESAJ DÜZENLEMELERİ


Sabit telefon hizmeti işletmecilerinin en önemli hizmetlerinden birisinin toplu mesaj hizmeti olduğunu söyleyen Sayan, “Ancak mesaj hizmetinin sunumuna yönelik olarak bazı hususları bir kez de ben hatırlatmak istiyorum: Mesaj başlıklarının düzenlemelerimize uygun şekilde oluşturulması. Kişi ve kuruluşu tanımlayıcı başlıkların kullanılması, mesajların sonuna işletmecilerimizi tanımlayan kodların mutlaka eklenmesi, CLI dediğimiz arayan hat bilgisine ilişkin düzenlemelere tam uyum gösterilmesi ve CLI’ın değiştirilmemesi gibi hususlara dikkat etmemiz gerekiyor.” uyarılarında bulundu.


YASA DIŞI FAALİYETLERLE İLGİLİ YOĞUN ŞİKAYET ALIYORUZ


Yasa dışı bahis oynatılması veya teşvik edilmesinin suç olduğu uyarısında bulunan Sayan, “Vatandaşlarımızı kumar ve bahis oynamaya teşvik edecek mesajların gönderilmemesi veya bu tip mesajların gönderilmesine aracılık edilmemesi için hassasiyet göstermemiz gerekmektedir. Bu noktada, yasa dışı faaliyetlerde bulunmaya yönlendiren mesajların ne ülkemizin gelişimine ne vatandaşlarımıza bir faydasının olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Bu kapsamda özellikle bazı işletmecilerimiz hakkında yoğun şikâyet aldığımız ve ilgili diğer kurumlarımızla birlikte bu konuyu da birlikte değerlendirdiğimizi bildirmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.


REKABET ORTAMI VE TÜKETİCİ KORUNMALI


Tüketiciye sunulan hizmetlerin makul fiyatlar ile verilmesini ifade eden Sayan, “Rekabet ortamının ve tüketicinin korunması, hizmet kalitesinin dünya standartlarında sağlanması, milli güvenliğin ve kişisel bilgi güvenliğinin korunması gibi birçok husus da hizmetlerimizi sunarken öncelik vermemiz gereken ölçütler olmalıdır. Bu minvalde Kurum olarak hizmet sunumuna yönelik verilen haklarla birlikte geniş bir oyun alanı açarak sektörün gelişmesini arzuluyoruz. Bu toplantıda da amaçlandığı üzere, işletmecilerimizin Kurumumuz tarafından kendilerine verilen yetkilendirmelerle sahip olduğu hakların neler olduğunu bilmeleri ve ayrıca mevzuatın kendilerine ne gibi yükümlülükler getirdiği konularında ayrıntılı bilgiye sahip olmaları hedeflenmektedir. Zira işletmecilerimizin sahip olduğu hakları tanıyarak hizmetlerinde daha etkin olmalarını, hizmet sunumuna yönelik yükümlülükleri tanıyarak da ilerleyen süreçte artırmayı düşündüğümüz sektörün denetimi sebebiyle ortaya çıkması muhtemel idari yaptırım ve müeyyidelerle karşılaşmamalarını temenni ediyoruz.” açıklamasında bulundu.


İLETİŞİMİN MİLLİ GÜVENLİKTE NE DENLİ ÖNEMLİ OLDUĞUNU 15 TEMMUZ’DA GÖRMÜŞ OLDUK


Milli güvenlikte iletişimin rolünü vurgulayan Sayan, “Bu toplantı vesilesi ile bir hususu daha hatırlatarak sözlerime son vermek istiyorum. İletişimin, ekonomik ve sosyal refaha katkısının yanında ülkelerin milli güvenliği açısından da hayati öneme sahip olduğunu çeşitli vesilelerle ifade ediyoruz etmeye devam edeceğiz. Bunun en canlı örneğini 2016 yılının Temmuz ayının 15’inde hep birlikte yaşadık.” dedi.


Sözlerine devam eden Sayan, “Biliyorsunuz, önümüzdeki Cumartesi 15 Temmuz. Hepimizin zihinlerinde derin izler bırakan, tarihimizde gördüğümüz birçok saldırı ve darbe girişimlerinden çok daha alçak ve sinsi bir ihanetin açığa vurulduğu bir gün. Milletimizin feraseti ve kararlılığı ile bertaraf ettiği, özgürce yaşam hakkımızı elimizden almayı hedefleyen darbe girişiminin 1’inci yıl dönümü. Bugün gelinen noktada her gün ayrıntılar daha da açığa çıkıyor. Hem bu ihanetin büyüklüğünü hem de milletimizin yazdığı destanın hikâyesini herkes daha iyi anlıyor. Bugün, 15 Temmuz yürekli insanlarımız olmasaydı, bu vatanı koruyamayacaktık. Hepsine tek tek şükran borcumuz vardır. Söz konusu darbe girişiminin önlenmesinde iletişimin rolünü de hep birlikte bizatihi görmüş olduk. O gece, iletişimin gücü insanları köprü ayaklarında, külliyede, Genelkurmay önlerinde Emniyet önlerinde buluşturdu. Bu kararlılığı meydana getiren ana unsurlardan olan iletişim, çağımızın şartlarına ve gelecek çağlara uygun olarak geliştirilmelidir. Bu nedenle, sadece günübirlik ticari kaygılarla değil, yeni bir gelecek vadeden politikalarla yatırım yapmamız ve hizmetlerimizi sunmamız büyük önem arz ediyor.” ifadelerini kullandı.


Sayan konuşmasını , “Ben bu vesile ile 15 Temmuz ihanet girişiminde tüm şehit ve gazilerimizle birlikte, iletişimin kesilmemesi adına canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum, kalın sağlıcakla.” sözleriyle tamamladı.


Toplantıda BTK Yetkilendirme Daire Başkanı Beytullah Kuşçu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan Gümrük ve Ticaret Uzmanı Bahar Emre, Erişim Sağlayıcılar Birliği Genel Sekreteri Bülent Kent’de birer sunum yaptılar. Toplantının son bölümünde BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Kurum başkan yardımcıları ve Yetkilendirme Daire Başkanı Beytullah Kuşçu’nun da katıldığı bir soru cevap bölümü gerçekleştirildi.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics