BTK Kurumdan Haberler 17 MAYIS 2017 / 18:50

DEĞİŞİME AYAK UYDURANLARDAN DEĞİL DEĞİŞTİREN OLMAK İSTİYORUZ


İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı’nda konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, “5G ile değişimin kaçınılmaz olduğunu çok net olarak görüyoruz. Bizler değişime sadece ayak uyduranlardan değil; değiştirenlerden olmak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz.” dedi.

 

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı/Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri ve 5G Çalıştayı’na video-konferans yoluyla katılarak bir konuşma yaptı. Kurultay; işaret işleme ile iletişim alanlarında çalışan araştırmacıların bir araya geldiği ve araştırma sonuçlarını birbirleriyle paylaştığı, alanında ülkemizdeki en kapsamlı bilimsel etkinlik olarak biliniyor.

 

5G İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖNCELİKLİ GÜNDEMİMİZ

 

Mobil haberleşme konusunda çalışan operatörlerin önündeki en önemli konulardan birisinin artan veri trafiği talebine nasıl cevap verileceği olduğunu ayrıca, bazı sektörlerin mevcut teknolojik altyapı ile gerçekleştirilemeyen haberleşmedeki altyapı ihtiyaçlarını da gözardı etmemesi gerektiğini belirten Sayan, “Tüm bu ihtiyaçlar ve oluşacak darboğazın aşılması noktasında yeni bir mobil iletişim teknolojisine ihtiyaç duyulacaktır. Mevcut durumda 4. Nesil (4G) teknolojiler (LTE) kendi içinde ilerlerken, bunun yanında 5. Nesil (5G) iletişim teknolojileri tüm dünyada bu alanda teknoloji üreten kurumların ana gündemini oluşturmaktadır. 5G'nin geniş kitlelere yayılması için önümüzde oldukça uzun bir zaman bulunmaktadır. Ancak, sektörde yer alan tüm oyuncular, bu teknolojinin sağlayacağı fırsatların kaçırılmaması gerektiğinin farkındadır. 5G'nin hayatımıza girişinden önce atmamız gereken üç adım var; "Bağlanabilirliği artırmak, dikey sektörleri geliştirmek ve şebeke kabiliyetlerini yeniden tanımlamaktır." Bu girişimler, yeni teknolojiler ve yeni iş modelleri özelindeki belirsizlikleri de ortadan kaldıracaktır.” dedi.

 

5G ÖNCESİ DİKEY SEKTÖRLER GELİŞTİRİLMELİ

 

5G öncesi atılması gereken diğer adımın dikey sektörlerin geliştirilmesi olduğunun anlatan Sayan, “Ulaşım ve enerji özelindeki farklı akıllı şehir uygulamaları gitgide gelişirken kullanıcıların network sistemlerinden yana beklentileri giderek artmaktadır. Elektronik haberleşme teknolojileri bugün, dikey sektörler açısından rekabeti artıracak pek çok farklı unsuru beraberinde getirmektedir. Elektronik haberleşme sektörü bu fırsatları çok iyi analiz ederek, dikey sektörlerin dijitalleşmesi yönünde daha fazla çaba sarf etmektedir. Bağlanabilirliği artırmak ve dikey sektörlerin gelişimi, şebeke sistemlerinin geleceğinde önemli bir yer tutmaktadır.” şeklinde konuştu.

 

DEĞİŞİME AYAK UYDURANLARDAN DEĞİL DEĞİŞTİREN OLMAK İSTİYORUZ

 

Değişime sadece ayak uyduranlardan değil; değiştirenlerden olmak istediklerini ve bunun için çalıştıklarını belirten Sayan şunları söyledi: “Dünyada, 5G konusunda Asya, Avrupa ve ABD’de de Ar-Ge çalışmaları hızla sürüyor. Ancak 5G standartları henüz tam olarak belirlenmedi. ITU ve 3GPP gibi uluslararası standart kuruluşları bünyesinde standartlaşma çalışmaları hızla devam ediyor. ITU’nun 5G yol haritasına göre 2016 yılında standartlaştırma çalışmalarına başlandı ve 2020’de tamamlanması öngörülüyor. Yeni nesil mobil haberleşme teknolojisi 5G, tahminlere göre 2020 yılında kullanılmaya başlanacak. Daha önceki mobil veri teknolojilerinde gördüğümüz geçiş dönemine baktığımızda, 5G'nin küresel olarak gelişmiş ülkelerde kullanılmaya başlanması ve sistemin stabil bir hâle getirilmesinin ise 2022 yılı gibi gerçekleşeceği bekleniyor. Endüstriyel standartları henüz tanımlanmakta olan 5G’ye yönelik çalışmalar uluslararası arenada hızla devam ediyor. Bu anlamda, ülkemizin de bu yarışta var olması ve dünyada 5G ile ilk tanışan ülkelerden biri olması ve bunu yaparken de tüketici konumundan üretici konumuna geçmesini önemsiyoruz.”

 

HEDEFİMİZ; 5G’YE YERLİ İMKÂNLARLA GEÇEBİLMEK

 

1 Nisan itibarı ile 4.5G hizmetinin kullanılmaya başlanmasının birinci yılının tamamlandığını hatırlatan Sayan, “2020'de 5G'ye geçmek ve bununla yetinmeyip sektörü millî ve özgün ürünlerle tanıştırmak önem taşımaktadır. 5G'de yerli ve millîlik oranını yükseltmek istiyorsak bunun için de 4.5G'de yerlilik oranını artırmamız gerekmektedir. Konunun tüm paydaşları, bunun için yerlilik oranlarına özen göstermelidir. Vatansever olmak için bayrağı taşımak yetmez, bayrağı yükseklere taşımak gerekir.

 

BTK olarak yaptığımız 4.5G ihalesinde yer verdiğimiz yerlilik şartı ile ülkemizin yerli ve millî bir altyapıya kavuşması için çalışmalar sürdürülmektedir. Buradaki ana hedef 4.5G ile başlayacağımız yerli üretim ile 5G’de de öncü ülkelerden olabilmek ve 5G’ye yerli imkânlarla geçebilmektir. Mevcut durumda Türkiye’nin ilk yerli ve millî baz istasyonu ULAK için Turkcell, Vodafone Türkiye ve Türk Telekom ile ilk satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu baz istasyonu, gelinen aşama itibarıyla işletmeciler tarafından ticari şebekelerde kullanılabilecek seviyeye getirilmiş olup; ULAK, Evrensel Hizmet Kanunu çerçevesinde kurulan mobil haberleşme altyapısının güncellenmesi ve yaygınlaştırılması işi kapsamında kullanılacaktır. ULAK'a ilave olarak, ASELSAN tarafından başlatılan Yerli Baz İstasyonu Anteni geliştirilmesinde de büyük mesafe kaydedilmiş ve bu yılın başında yerli baz istasyonu anteni geliştirilmesine yönelik ASELSAN ve işletmecilerimiz arasında gerçekleştirilen iş birliği anlaşması imzalanmıştır.” ifadelerini kullandı.

 

BTK OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPMAYA HER ZAMAN HAZIRIZ

 

5G’nin, 2017 hükümet programında özellikli ve ayrıcalıklı olarak yer aldığını ifade eden Sayan uluslararası arenada da söz sahibi olabilmek için yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı: “Bu çerçevede 5G konusunda öne çıkan Kore ve Japonya gibi ülkelerle iş birliği anlaşmaları yapılmıştır. Türkiye’yi 5G ve ötesine hazırlamak üzere kamu, üniversite, üreticiler, işletmeciler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının iş birliğini sağlamak ve çalışmaları koordine etmek için “Yeni Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri Türkiye Forumu’nu (5GTR Forum)” kurmuş bulunuyoruz. Forum, çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu vesile ile henüz 5GTR Forumu’na katılmamış tüm şirket ve kuruluşları, üniversitelerimizi forum üyeliğine davet ediyor, akademisyenlerimizi de yanımızda görmek istiyoruz. 5G’ye yönelik üniversitelerimizin akademik çalışmaları, 5G ve Ötesi Laboratuar faaliyetleri, yerli ve yabancı üreticilerle ve yine işletmecilerimizle ortak çalışmalarını memnuniyetle karşılıyor, takip ediyor ve artarak devam etmesini arzuluyoruz. Bu noktada BTK olarak üzerimize düşen görevi yapmaya her zaman hazır olduğumuzu da belirtmek istiyorum.”

 

5G İÇİN AR-GE ÇALIŞMALARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

 

5G ve ötesi sistemlerin hayata geçmesi ve bu alanda geliştirilen teknolojilerin ürünlere dönüşmesi için, Ar-Ge çalışmalarının büyük önem taşıdığını hatırlatan Sayan, “Ülkemizin bu yarışta var olabilmesi için Ar-Ge çalışmalarının ürüne dönüşebilmesi son derece kritiktir. Ar-Ge çalışmalarının patentlere dönüşmesi, patentlerin uluslararası standart çalışmalarına aktarılması, bu standartlara dayalı ürünlerimizin ise küresel çapta yerli markalar oluşturması en büyük hedefimiz olmalıdır. Bu zorlu süreçlerin aşılmasında, insan kaynağının yetiştirilmesinden istihdamına; teşvik mekanizmalarından finansal kaynakların çeşitlendirilmesine; ürünlerin markalaşması ve pazarlanmasına kadar, küçüklü büyüklü çeşitli sorunlar olduğunun farkındayız. Bu sorunların çözülmesinin de tüm paydaşların verimli platformlarda bir araya gelerek bir süreklilik içinde birlikte çalışması ile mümkün olacağını düşünüyoruz.” dedi.

 

Sayan, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen 25. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı/Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri ve 5G Çalıştayı’nda emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına son verdi.


22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics