BTK Kurumdan Haberler 01 MART 2018 / 18:10

ELEKTRONİK İMZA YAŞAMIMIZIN AYRILMAZ BİR PARÇASI


BTK ev sahipliğinde düzenlenen Elektronik İmza ve Kayıtlı Elektronik Posta Çalıştayı’nda konuşan Başkan Dr. Ömer Fatih Sayan, elektronik imzanın özellikle kamuda yapılan işlemlerde vazgeçilmez olduğunu söyledi.

 

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde “Elektronik İmza ve Kayıtlı Elektronik Posta Çalıştayı” düzenlendi. Programa, üniversitelerden ve sektörden pek çok temsilci katıldı.

 

 

Elektronik ortamlarda yapılan işlemlerde güven eksikliğinin daha fazla olduğunu vurgulayan Başkan Dr. Ömer Fatih Sayan, eksikliklerin bulunmasının; tüketicileri, işletmeleri ve kamu idarelerini, tereddütte bıraktığını ifade etti. Bu durumu sayısallaşmanın önünde bir engel olarak değerlendiren Sayan, “Bu problemler sayısal ekonominin sunabileceği fırsatların kaçırılmasına neden olmaktadır. İşte bu noktada, gizlilik, kimlik doğrulama, veri bütünlüğü ve inkâr edilemezliği sağlayan elektronik imza uygulaması ortaya çıkmıştır. Ülkemize de 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile güvenli elektronik imzanın tanımı yapılmış ve güvenli elektronik imza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiştir. Güvenli Elektronik İmza ile oluşturulmuş; verilerin senet hükmünde olacağı, bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacağı belirtilmiştir” şeklinde konuştu.

 

 

KEP e-dönüşüm Projelerinin Alt Yapısını Oluşturacak

 

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları tarafından 2017 yılı sonu itibari ile toplam 3.244.880 adet nitelikli elektronik sertifika üretildiğini hatırlatan Başkan Sayan, elektronik imzanın kamu kurum ve kuruluşları için vazgeçilmez hale geldiğini söyledi ve ekledi: “Ancak bu araçların kullanımı her ne kadar kolay ve rahat ise de, bilhassa kamu kurumları nezdindeki resmi işlemlerde veya ticari açıdan sonuçları önem taşıyan işlemlerde ispat açısından yetersiz kalmaktadır. Bu ihtiyaca cevap vermek üzere geliştirilen Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), elektronik ticaretin ve kamu alanında yürütülmekte olan e-dönüşüm projelerinin alt yapısını oluşturacak bir asli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.”

 

 

“Elektronik İmza KEP’in En Önemli Yapı Taşlarından Biri”

KEP’in sağladığı yararlara da dikkat çeken Sayan, “Sistem içerisinde kullanılan güvenli elektronik imzalar, sistemin geneline ilişkin hukuki geçerlilik sağlama adına temel yapı taşlarındandır. Bu açıdan bakıldığında KEP süreçlerine hukuki geçerlilik kazandıran güvenli elektronik imzanın KEP’in en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu ifade etmeden geçmenin mümkün olmayacağı kanaatindeyim. KEP sistemi, tacirler arasındaki ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları, sözleşme, resmi yazışma, e-tebligat, e-fatura gibi elektronik ortamdaki birçok belgenin hukuki geçerliliğe sahip bir şekilde taraflar arasında paylaşımına imkan sağlamaktadır” dedi.

 

 

Başkan Sayan ülkemizde KEP ile ilgili yapılan çalışmalara da şu sözlerle değindi: “Ülkemizde KEP ile elektronik ortamda güvenli haberleşme yapabilme imkânları genişletilmiş; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kurumumuz tarafından yapılan ikincil düzenlemelerle desteklenerek elektronik ortamda yapılan iş ve işlemlerin hukuki boyutta da geçerliliği sağlanmıştır. Türk Ticaret Kanunumuz ile şirketlere elektronik ortamda yapılacak işlemlerde KEP’i kullanmaları zorunlu kılınmıştır.   Bu hükümle KEP adreslerinin aynı zamanda elektronik tebligat adresi olarak da kullanılabilmesinin önü açılmıştır.”

 

Kamu Kurumlarına KEP Kullanması Talimatı

 

KEP’in yaygınlaşması için “e-Yazışma Projesi” kapsamında çıkarılan genelge ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının resmi yazışmalarını elektronik ortamda yapması, yazışmalarda kurumlar arası iletim mekanizması olarak da özel durumlar dışında KEP kullanılması talimatı verildiğini hatırlatan Sayan, bu konuda BTK’nın “Kamu Kurum ve Kuruluşları Arasında Elektronik Ortamdaki Belge Paylaşımında Kullanılan Kurumsal Şifreleme ve Elektronik Mühür Sertifikalarına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı”nı hazırladığını sözlerine ekledi.

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics