BTK Kurumdan Haberler 01 MART 2016 / 12:51

Fildişi Sahili Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu ile Mutabakat Zaptı İmzalandı

Haberin Videosu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’nun ikili işbirliği faaliyetleri kapsamında, BTK ile Fildişi Sahili Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu arasında elektronik haberleşme ve posta hizmetleri alanında işbirliği yapılmasına ilişkin Mutabakat Zaptı 29 Şubat 2016 tarihinde Abidjan’da BTK adına Kurul Başkanı Dr. Ömer Fatih SAYAN ve Fildişi Sahili Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu adına Genel Müdür Diemeleou Amon Gabriel BILE tarafından imzalandı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Fildişi Sahili’ni ziyareti esnasında imzalanan Mutabakat Zaptı; haberleşme hizmetlerinin her iki ülkenin ekonomik ve sosyal refahının gelişmesindeki önemi ve bu alandaki işbirliğinin diğer alanlardaki mevcut ilişkilerin daha da geliştireceği dikkate alınarak, elektronik haberleşme ve posta hizmetlerinin düzenlenmesi, kişisel verilerin korunması, bilgi güvenliği, mobil cihaz kayıt sistemi, internet alan adları ve karşılıklı mutabık kalınacak diğer hususlarda bilgi, tecrübe ve uzman değişimi yapılması, istişarelerde bulunulması ve ortak seminer/çalıştaylar yapılmasını öngörüyor.

Mutabakat Zaptı, iki ülke arasında haberleşme alanında başlatılan işbirliğinin somutlaştırılmasının ilk adımını teşkil ediyor ve tarafların daha ileri düzeyli işbirliğine yönelik iradelerinin göstergesi niteliğini taşıyor.

İmza törenini takiben, BTK Kurul Başkanı Dr. Ömer Fatih SAYAN ile Kurul Üyesi Musa ŞAHİN’den oluşan BTK heyeti, Fildişi Sahili Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu’nu ziyaret ederek, kurum yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. İki kurumu ilgilendiren muhtelif hususlar ve güncel konuların ele alındığı görüşmede; taraflarca işbirliği arzusuna vurgu yapılarak, imzalanan Mutabakat Zaptının ilişkilerin güçlendirilmesi bakımından önemli ivme teşkil edeceği belirtildi.

Bahse konu görüşmede Dr. Ömer Fatih SAYAN; ülkemiz bilgi ve iletişim sektörü ile BTK’nın faaliyetleri hakkında bilgi vererek, özellikle 5G konusunun gündemde önemli bir yer işgal ettiğini, bu teknolojiyi ilk kullanan ülkelerden biri olma arzusunu taşıdıklarını, IMT Hizmet ve Altyapılarına ilişkin Yetkilendirme İhalesinin, BTK tarafından 26 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirildiğini belirtti. Bu ihaleyle, 4,5G teknolojisiyle hizmete başlanacağı ve 5G teknolojisine yerli teknolojiyle geçilmesinin önünün açılacağını, 1 Nisan 2016 tarihi itibariyle işletmecilerin bu kapsamda hizmet vermeye başlayacağını bildirerek, bu suretle genişbant altyapısının daha da yaygınlaştırılması ve mobil genişbant hizmetlerinin daha fazla tüketiciye ulaştırılması, ülke ekonomisine de önemli ölçüde katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti. Yine, Ar-Ge konusunun da önemine işaret ederek, 4.5G ihalesi kapsamında işletmecilere yerli üretim hususunda ciddi yükümlülükler getirildiğini belirtti.

Ayrıca, BTK tarafından spektrum, bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon düzenlemeleri konularında her yıl düzenlenen uluslararası eğitimlere Fildişi Sahili Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu’ndan da uzmanların katılmasına yönelik çağrıda bulundu.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics