BTK Kurumdan Haberler 15 ŞUBAT 2018 / 20:06

HEDEFİMİZİ 5G DEĞİL, 5G VE ÖTESİ

Haberin Videosu

5G ve Dikey Sektörler Çalıştayı’nda konuşan BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Bizler bu yola çıkarken hedefimizi 5G değil, 5G ve ötesi şeklinde koyduk” dedi.

 

5G ve Dikey Sektörler Çalıştayı BTK merkez binasında gerçekleştirildi. Çalıştaya, BTK Kurul üyeleri Musa Şahin, Figen Kılıç, 5GTR Forum üyeleri, sivil toplum kuruluşları, bilişim uzmanları ile kamu kurumları ilgili birim yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.

 

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM YAPAN ÜLKELERDEN OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

 

Mevcut teknolojilerin yanı sıra, gelecekte hayatımızı şekillendirecek teknolojileri konuşmak için bir araya geldiklerini hatırlatan Sayan, “Bilindiği gibi 2023 vizyonu kapsamında, Türkiye’de katma değeri yüksek yenilikçi çalışmalar yürütülmekte. Biz de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak sektör paydaşları ile bir araya gelerek, teknolojiyi çağın getirdiği yenilikleri en yakından takip ederek, yerli ve milli üretim yapan ülkelerden biri olmak için çalışmaktayız” dedi.

 

5G YOL HARİTAMIZ HAZIR

 

Elektronik haberleşme sektörünün dünyada hiçbir alanda yaşanmamış bir yarışa sahne olduğunu belirten Sayan şunları söyledi: “Güney Kore ve Japonya’nın ev sahipliği yapacakları 2018 Kış Olimpiyatları’nda ultra-hızlı 5G teknolojiyi kullanacak olmalarına karşılık, ABD’nin 4,9 olarak adlandırabileceğimiz sistemlerle cevap verdiğini ve bunları standart-öncesi 5G örnekleri olarak adlandırdığını gördük. Diğer yandan Avrupa, Rusya, Çin ve Körfez ülkelerinin bu yarışta önde olmak için var güçleri ile çalıştıklarını görmekteyiz. Dünyanın her yerinde hükümetler ve düzenleyici kurumlar, ulusal veya bölgesel 5G’ye geçiş yol haritaları hazırlamaktadır. Biz de hem ülkemizi bu yarışta konumlandırmaya hem de farklı ülkelerle ortaklıklar geliştirmeye çalışmaktayız.”

 

5GTR FORUM VE HTK’YA BÜYÜK ROL DÜŞÜYOR

 

5G’nin pazar hâkimiyetinde ne kadar önemli olduğunun ortada olduğunu vurgulayan Sayan, “2023 yılı sonunda 5G şebekesi abone sayısının yaklaşık 1 milyara ulaşacağı ve küresel mobil veri trafiğinin ise ayda 100 eksabayt üzerine çıkması öngörülüyor. 2020’li yıllarda 5G’yi destekleyen akıllı telefonların cihaz kapsamında yeni bir büyüme dalgası yaratması bekleniyor. Diğer yandan, 2025’te ABD’de tüm aboneliklerin yüzde 49’unun 5G’li olması; Avrupa’da ise 245 milyon 5G bağlantısının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş yaşamına kattığı hız ve kolaylık ortadadır. Ancak, 5G ile birlikte artık sektörlerin paradigma değişikliğine gideceği, gitmeyenlerin kaybedeceği bir ortam oluşmaktadır. Kolaylık veya hızın yerini anlayış değişikliklerinin aldığını görmekteyiz. Bu kapsamda, bizimde bilgi ve teknoloji yarışında var olabilmemiz adına birlikte özveriyle çalışmamız gerektiğine canı gönülden inanmaktayım. Bakanlığımız ve BTK inisiyatifi ile başlatılan 5GTR Forum ve OSTİM ile birlikte temelleri atılan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi gibi oluşumlara, büyük rol düşmektedir. Bu oluşumlardan, bizi sadece 5G teknolojisi ile yerli ve milli imkânlarla buluşturmasını değil, daha uzun vadede “5G ve Ötesi” olarak adlandırdığımız sonraki nesillerde de devam edecek sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmasını bekliyoruz. Tüm paydaşların bu oluşumlara yol göstermesi ve ışık tutmasıyla birlikte ülkemiz adına çok verimli çalışmalar yapılacağını görmekteyiz” şeklinde konuştu.

 

ÖNEMLİ ULUSLARARASI MUTABAKATLARA İMZA ATTIK

 

Sayan, 5G ve ötesine giden yolda gerçekleştirilen anlaşma ve mutabakatları şöyle sıraladı: “Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı ile 2015 sonbaharında bir mutabakat zaptı imzaladık. Ayrıca Kore İletişim Komisyonu ile Mayıs 2016’da bir mutabakat zaptı imzalayarak iş birliğimizi derinleştirdik ve aynı gün düzenlediğimiz çalıştay ile somutlaştırdık. Diğer yandan, Japonya ile geçtiğimiz ocak ayında Ankara’da bir ortak çalıştay düzenledik. Geçen sene Kasım ayında, 5GTR Forum’un Güney Kore’deki muadil platform olan 5G Forum ve Japonya’daki muadil platform olan 5GMF ile 5GTR Forum arasında birer mutabakat zaptı imzaladık. Bunun ardından, 5G Americas gibi dünyanın diğer bölgelerinde öne çıkan ulusal ve uluslararası 5G platformları ile iletişim ve iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğiz.”

 

HEDEFİMİZİ 5G DEĞİL, 5G VE ÖTESİ

 

Yola çıkarken hedeflerini 5G değil, 5G ve ötesi şeklinde koyduklarını anlatan Sayan, “Artık iletişim sektöründe sürekli yeni teknolojilerin diğerlerinin üstüne koyduğu ve farklı şebekelerin birlikte çalıştığı uzun soluklu, heterojen ve esnek bir yapıya gidiyoruz. Bu nedenle, ilk standartları ve ticari kullanımları 2020 yılını hedefleyen 5G’yi değil, 4.5G şebekesinden başlayarak daha ileriye uzanacak bilgi ve iletişim teknolojileri ekosistemi yaratmayı hedefimiz ve başarı ölçütümüz olarak kabul ediyoruz. Bugün, iki önemli hadiseyi değerlendirmek için bir arada bulunuyoruz. Öncelikli olarak 5G ve Dikey Sektörler Raporumuz ile 5G ve ötesinde enerji, otomotiv, sağlık gibi bahsettiğimiz dikey sektörlerde ne tür gelişmelerin yaşanabileceği sizlerin pek kıymetli görüşlerine sunulacak. Bu rapor sayesinde, 5G ve ötesine giden yolda bir adım atmaktayız. Bir diğer husus ise 5GTR Forum bünyesinde çalışmalarını sürdüren Hizmet ve Uygulama Grubu ile dikey sektör temsilcilerimizi bir araya getirerek ülkemizin geleceğini birlikte şekillendirme adına bir adım atmak. Bu çalıştayın sonunda bugün burada ilk kez buluştuğumuz şirketlerden, sivil toplum kuruluşlarından önemli bir kısmının 5GTR Forum’a üye olmasını bekliyoruz” dedi.

Sayan, konuşmasına çalıştayın yeni iş birliklerine başlangıç sağlamasını temenni ederek son verdi.

 

Çalıştayda,  5G ve Dikey Sektörler Raporu Lansmanı ile 5GTR Forum Hizmet ve Uygulama Grubu’nun tüm katılımcılara açık Alt Çalışma Grubu toplantıları gerçekleştirildi.


22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics