BTK Kurumdan Haberler 03 ŞUBAT 2016 / 20:12

IMT AR-GE ve Yerli Malı Yükümlülüğü Toplantıları


Bilindiği üzere Uluslararası Mobil Telekomünikasyon (IMT) Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi 26 Ağustos 2015 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez binasında gerçekleştirilmiş ve ihaleyi kazanan Şirketler, İhale Şartnamesinde belirlenen yükümlülüklerin yerine getirmesini müteakiben IMT hizmetleri sunmak üzere 30/04/2029 tarihine kadar yetkilendirilmiştir.

IMT yetkilendirme kapsamında işletmecilere, Ar-Ge ve yerli malı belgeli ürün kullanımı konusunda bazı yükümlülükler getirilmiştir. Buna göre; yer kiralama, kule, direk, boru, konteyner, kanal, enerji nakil hatları ve benzeri altyapı niteliğindeki tesislere yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, IMT şebekesine ve haberleşme hizmetlerine ilişkin yatırımların (donanım, yazılım gibi) belirli orandaki bir kısmını ülkemizde Ar-Ge projeleri geliştirmek üzere kurulmuş Ar-Ge merkezi bulunan ve belirli sayıda mühendis ile araştırmacı istihdam eden tedarikçilerden, ayrıca benzer kapsamda yapılan yatırımların belirli bir oranını ise yerli malı belgeli ürünlerden temin etmesi istenmektedir. 

Diğer taraftan, işletmecilerin yine şebekeye ve haberleşme sistemlerine yönelik yatırımlarının belirli bir kısmını ülkemizde ürün ve sistem geliştirmek üzere kurulmuş KOBİ niteliğindeki firmaların ülkemizde ürettiği ürünlerinden karşılamasına ilişkin yükümlülük getirilmiştir. 

Bu kapsamda, söz konusu Ar-Ge ve yerli malı belgeli ürün kullanımı yükümlülüklerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi, denetlenmesi, takibi konuları başta olmak üzere, üretici firmaların yerli malı belgesi alması konusunda bilinçlendirilmesi, elektronik haberleşme sektörüne ilişkin geliştirilen donanım ve yazılım ürünlerinin yerli malı belgesi alabilmesine ilişkin değerlendirme kriterlerin gözden geçirilmesi ve ilgili mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması, yerli üretimin geliştirilmesi ve tedarikçi firmaların Ar-Ge faaliyetleri konusunda ülkemizin hedefleri doğrultusunda neler yapılabileceği hususunda görüş alış verişinde bulunmak üzere 02/02/2016 tarihinde Kurumumuzun Ankara Merkez Binasında Kurul Başkanımız Dr. Ömer Fatih SAYAN’ın başkanlığında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Avea İletişim Hizmetleri AŞ, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, Vodafone Telekomünikasyon AŞ, Aselsan AŞ, Netaş Telekomünikasyon AŞ, Argela Yazılım ve Bilişim AŞ, Ericsson Telekomünikasyon AŞ, Huawei Telekomünikasyon Dış Tic. Ltd. Şti., Alcatel Lucent Teletaş AŞ, NSN İletişim AŞ, ZTE Telekomünikasyon San. Tic. Ltd. Şti, Karel Elektronik, Adam Elektronik Ltd. Şti., Anketek Elektronik Teknoloji Ltd. Şti., Bilgi Sistemleri Ltd. Şti., C2 Tech Bilişim Teknolojileri AŞ, Hızal Elektroerozyon Ltd. Şti. ve Engintek Ltd. Şti. temsilcilerinin katılımıyla toplantılar düzenlenmiştir. 

Toplantılar sonunda BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih SAYAN, IMT yetkilendirmesi ile getirilen Ar-Ge ve yerli malı yükümlülüklerinin ülkemizin hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için çok önemli olduğu, yerli malı belgeli ürün geliştirme ve bunların sektörde kullanılmasının sağlanması açısından tüm paydaşların üzerine düşen görevi özverili bir şekilde yapması gerektiği, Kurumumuzun bu konunun takipçisi olduğu ve olmaya devam edeceği, Ar-Ge projeleri sonunda fikri mülkiyet haklarının büyük çoğunluğunu ülkemizin elinde bulundurduğu ürünlerin geliştirilmesine ilişkin tedarikçi firmaların üstüne düşeni yapması gerektiği, Kurumumuz tarafından işletmecilere getirilen yükümlülükler çerçevesinde Ar-Ge projelerinin daha sıkı bir şekilde takip edileceği, diğer taraftan Kurumumuzun Ar-Ge ve yerli malı yükümlülüklerine ilişkin ikincil düzenleme çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayacağını ifade etti.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics