BTK Kurumdan Haberler 09 HAZİRAN 2016 / 20:04

ITU KONSEY TOPLANTISI YAPILDI


Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)’nin üst düzey karar organı olan ITU Konseyi’nin 2016 yılı olağan toplantısı 25 Mayıs - 2 Haziran 2016 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirildi. Ülkemiz, 2014 yılında Busan/Güney Kore’de düzenlenen Tam Yetkili Temsilciler Konferansı’nda yapılan seçimlerde en yüksek oyu alan üçüncü ülke olarak tekrar Konsey üyesi seçilmiş olup Konsey üyesi sıfatı ile anılan toplantıya BTK tarafından üst düzey bir heyet ile iştirak edildi.

ITU Konseyi’nin 2016 oturumunda; ITU’nun 3 Sektörünün icra planları onaylandı, BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi çerçevesinde ITU’nun yapacağı çalışmalara odaklanıldı, 2017 Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Gününün “Büyük Etki İçin Büyük Veri” temasıyla kutlanmasına karar verildi, ITU’nun çıktılarının ücretsiz olarak erişime açık olması politikası çerçevesinde WTSA çıktılarının herhangi bir kısıtlama olmadan erişime açık olmasında fikir birliğine varıldı, ITU yerleşkesinin geleceği ile ilgili uygulama planının 2017 Konsey oturumuna sunulması için Genel Sekreter’e görev verildi, Uluslararası Telekomünikasyon Düzenlemeleri (ITR)’nin gözden geçirilmesi için bir uzmanlar grubu kuruldu, ITU’nun uluslararası numaralandırma kaynaklarından gelen geliri ile ilgili daha ileri çalışmalar yapmak üzere İnsan Kaynakları ve Finans Konsey Çalışma Grubu görevlendirildi, ITU’nun imzaladığı ve mali ve stratejik sonuç doğuran mutabakat zabıtları ile ITU’nun DONA Vakfı ile imzalamış olduğu Mutabakat Zaptı görüşüldü, WRC-19’un tarihleri ve gündemi onaylandı, WTSA-16 hazırlıkları gözden geçirildi, Konsey Çalışma Gruplarının raporları görüşüldü, uygunluk ve birlikte çalışabilirlik ile Nesnelerin İnterneti konularında yapılan çalışmalar değerlendirildi, ITU Telekom etkinliklerinin model ev sahibi ülke anlaşması revize edildi, Uzay Protokolü kapsamındaki Uzay Varlıklarının Uluslararası Kayıt Sistemi İdare Kurumu’nda ITU’nun rolü tartışıldı, Tam Yetkili Temsilciler Konferansına yönelik muhtemel iyileştirmeler görüşüldü, Birliğin 2016-2019 yılı etkinlik takvimi gözden geçirildi ve Konsey’in gelecek yıl yapılacak oturumunun 15-25 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılmasına karar verildi. İdari ve mali konular ADM Komitesi’nde görüşüldü, bu kapsamda iç ve dış denetçi raporları, IMAC raporu, ITU Telekom Dünya 2015 etkinliğinin hesapları, 2015 mali işletme raporu, Birliğin yıllık gelir ve giderleri, emeklilik ve sağlık fonları, çalışanların hizmet koşullarında meydana gelen değişiklikler ile emeklilik yaşının 65’e çıkarılması ve emekliliğin teşviki gibi hususlar görüşüldü.

ITU KONSEYİ

ITU anayasa ve sözleşmesince verilen sorumluluklar çerçevesinde, ITU’yu yönetmek, Birliğin faaliyetleri, politikaları ve stratejilerinin günümüzün dinamik, hızla değişen telekomünikasyon/BİT ortamı ile uyumlu olmasını sağlayacak genel telekomünikasyon politikalarını ortaya koymak, bunu sağlamak için ITU’nun politika ve strateji planlarını hazırlamak, çalışma programlarını koordine etmek, bütçe ve harcamalarını onaylamak, ayrıca, ITU’nun Anayasası, Sözleşmesi, İdari Tüzüklerinin ve Tam Yetkili Temsilciler Konferanslarında ve Birliğin diğer konferans ve toplantılarında alınan kararların uygulanmasını takip etmek görevlerini yerine getiren, ITU’nun en önemli yönetim organıdır.

Konsey, yukarıdaki görevlerini yerine getirmek amacıyla olağan olarak yılda bir oturum yapmaktadır. Konsey toplantılarına, Tam Yetkili Temsilciler Konferanslarında seçilmiş üye ülkeler katılım hakkına sahiptir. Konsey üyesi olmayan ITU üyesi ülkeler Konsey toplantılarına gözlemci statüsünde katılabilmektedirler. Kuruluşundan bugüne ITU üyesi olan ülkemiz ilk olarak 2002 yılında Marakeş’te yapılan Tam Yetkili Temsilciler Konferansı’nda Avrupa Bölgesinden (B Bölgesi) ITU Konsey üyesi olarak seçilmiştir. 2006, 2010 ve 2014 yıllarında yapılan Tam Yetkili Temsilciler Konferanslarında da Konsey üyeliğine seçilen ülkemiz 4 dönemdir ITU’nun yönetiminde söz sahibi olmayı sürdürmektedir.


22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics