BTK Kurumdan Haberler 08 KASIM 2016 / 19:54

SİBER ALANDA SÜPER GÜVENLİK


BTK'da gerçekleşen Usom-Some 1.İstişare Toplantısında Konuşan Kurum Başkanı Dr. Sayan: “Siber Güvenlikte Paradigma Değişiyor”

 

“Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) – Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) I. İstişare Toplantısı 31.10.2016 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) gerçekleşti. Toplantı’ya Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(UDHB) Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ve UDHB Haberleşme Genel Müdür Vekili Ensar Kılıç katıldı. “15 Temmuz Sonrası Siber Güvenlik Tedbirleri” temasıyla SOME’lerle yapılan istişarelerin birincisi olma özelliğini taşıyan toplantıda alınan son güvenlik tedbirlerinin istişare edilmesi ve USOM tarafından yapılan bilgilendirme sonrası USOM-SOME yapısı içinde gelişime açık alanlar tartışıldı. İstişare toplantılarının, Türkiye genelinde oluşturulan 515 SOME ile devam ettirilmesi hedefleniyor.


“Siber güvenlikte dünya genelinde paradigma değişiyor”
Toplantıda konuşma gerçekleştiren BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, siber güvenlikte dünya genelinde paradigma değişiminin gerekli olduğunu, ülke olarak da buna uygun stratejileri hayata geçirmeye başladığımızı vurguladı. Dr. Sayan, bu değişimin gerçekleşmesi için gereken 4 ana ekseni şu şekilde sıraladı: 
1-“Reaktif önlemler yerine artık önleyici koruma imkanları geliştirilmek zorunda. Maliyeti çok yüksek olan siber saldırıları tıpkı önleyici hekimlik uygulamasında olduğu gibi basit ve düşük maliyetli önlemlerle engellemek mümkün.
2-Sistemlere yapılan erişimleri kontrol etmenin yanında güvenliği sağlamak için daha makro bir bakışla; iletişim altyapısında ve ağ seviyesinde güvenlik kontrollerine ihtiyaç var.
3-Siber tehditler sadece ülke sınırları içinde kalmıyor. Siber güvenlik, coğrafyadan bağımsız ve uluslararası niteliği olan bir konu. İkili ve çok taraflı işbirliği imkanlarının kullanılması gerekiyor.

4-Altyapı ve uygulamaların güvenlik zafiyetlerini gizlemek yerine kullanıcıları bu açıklıklar hakkında bilgilendirmek ve alternatifler arasında yetersiz olanların tercih edilmemesini sağlamak gerekiyor.”


“Amacımız, USOM ile SOME’ler arasındaki iletişimi, etkileşimi en yüksek seviyeye çıkarmak”
Ülkemizde Siber güvenliğin sağlanması konusunda tüm paydaşlara önemli görevler düştüğünü ve bu toplantıların sürekli geliştirilerek devam ettirilecek bir sürecin başlangıcı olduğunu belirten Dr. Sayan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Amacımız, USOM ile SOME’ler arasındaki iletişimi, etkileşimi en yüksek seviyeye çıkarmak, aksayan yönleri, karşılıklı eksikliklerimizi tespit etmek ve iyileştirmek için ne yapabileceğimiz hususunda istişarede bulunmaktır. Önümüzdeki dönemde sizlerle birlikte ülkemiz için önemli işler başaracağımıza inanıyoruz. 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) 60.ıncı maddesi ile siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin olarak BTK’ya yeni görevler verilmiştir. Buna göre BTK; “Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin siber saldırılara karşı korunması ve bu saldırılara karşı caydırıcılık sağlamak için her türlü tedbiri almak veya aldırmak” ile görevlendirilmiştir. Bu kapsamda KHK’da, BTK’ya ulusal sibergüvenliğin sağlanması hususunda geniş yetkiler tanımlanmış kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere ilgili taraflara yaptırım uygulama yetkisi de verilmiştir.”


“15 Temmuz sonrası siber saldırılarda sayı, büyüklük ve nitelik olarak artış yaşandı”
“15 Temmuz terörist darbe girişim sonrasında siber saldırılarda da sayı ve büyüklük olarak artış yaşandığının altını çizen Dr. Sayan: “Ayrıca nitelik olarak daha sofistike saldırılarla karşılaştık. Bu saldırıları USOM ve diğer paydaşlarımızla birlikte savuşturduk. 17 Ağustos 2016’da yayımlanan 671 Sayılı KHK ile birlikte Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) doğrudan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına bağlı olarak çalışmaya başladı. Geçmişten bugüne USOM’da gerçekleştirilen çalışmaları hızlandırarak ve daha da fazla kaynak ayırarak somut önlemleri devreye almaya devam ediyoruz” dedi. 

Siber süvenliğin sağlanması konusunda gündelik tedbirlerin yeterli olmayacağını ve BTK olarak çalışmaların 4 ana program dahilinde yürütüldüğünü söyleyen Dr. Sayan bu programları; - Kapasite İnşası Programı (İnsan kaynağı ve Eğitim), - Hızlı Tespit – Erken Müdahale Programı (teknolojik önlemler), - Siber Tehdit İstihbaratı Edinimi ve Paylaşımı Programı (işbirliği ve iletişim), - Kritik Altyapıların ve Verilerin Korunması Programı olarak ifade etti.


“Operatörlerin Siber Güvenlikte Daha Fazla Sorumluluk Alması Gerekiyor”
Siber güvenliğin yalnızca kamunun görevi olarak görülmemesi gerektiğini düşündüğünü ifade eden Dr. Sayan: “Ülkemize ait kritik verilerin ve vatandaşlarımızın siber ortamda iletişimine ilişkin verilerin korunması için veri merkezlerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için önerilerimizi hazırladık. Yerel trafiğin yerel kalması, yurtdışından dolaştırılmaması, operatörlerimiz arasında trafik değişimin daha verimli ve etkin hale getirilmesi için de çalışmalarımız var. Yerel trafiğin yurtdışından dolaştırılmaması için büyük ölçekli internet servis sağlayıcılarımıza görevler düşüyor. Bu konuda düzenlemelerimiz de taslak olarak hazırlanmış vaziyette. Aynı zamanda 15 Temmuz sonrası altyapı seviyesindeki denetimlerimizi de artırmış durumdayız.” dedi.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics