BTK Kurumdan Haberler 31 ARALIK 2016 / 20:58

Siber Güvenlikte ‘Kapasite İnşa’sı Çalışması


BTK Başkanımız Dr. Ömer Fatih Sayan’dan, Milli güvenliğimizin bir parçası olan ulusal siber olaylara müdahale organizasyonuna katılmak isteyen gençlere BTK bünyesinde USOM’da istihdam etmek için başvurularını beklediğini söyledi.

 

SİBER GÜVENLİK İLE İLGİLİ “KAPASİTE İNŞA” ÇALIŞMASI BASIN AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Ülkemizdeki siber güvenlik politikası, stratejisi ve eylem planlarının hazırlanması ve ilgili kurumların tamamının koordinasyonunun etkin bir biçimde sürdürülmektedir. Haberleşme Genel Müdürlüğü eşgüdümünde ve Siber Güvenlik Kurulu kararları kapsamında belirlenen hedeflere ve eylemlere yönelik çalışmaların her türlü şartta devam etmektedir.

 

BTK SİBER SALDIRLARLA MÜCADE EDİYOR

 

Ulusal siber olaylara müdahale organizasyonunun ilk olarak Başbakan Sayın Binali YILDIRIM’ın öncülüğünde yapılandırılmış  ve halihazırda bu yapının güçlendirilmesi için siber kapasite inşasının bir program dahilinde BTK tarafından yürütülmektedir.

 

Siber kapasite inşasının iki bileşeninden birinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezindeki (USOM) üst düzey siber güvenlik uzmanlarının sayısının artırılması olduğunu diğer bileşenin ise kritik kurum ve kuruluşlardaki sektörel ve kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin (SOME’ler) insan kaynağının sayı ve nitelik olarak geliştirilmesi  amaçlanmaktadır.

 

“OKULLU VE ALAYLI TÜM ADAYLARA KAPIMIZ AÇIK”

 

Siber güvenlik alanında tüm dünyada önemli bir uzman ihtiyacı ve açığı var. Buna karşın, ülkemizin genç ve dinamik bir potansiyeli var. Gençlerimizin teknolojiye yatkınlığı üst düzeyde. Bu potansiyeli açığa çıkarmayı hedefliyoruz. Yapmış olduğumuz çağrı ile BTK bünyesinde USOM’da çalıştırılacak üst düzey uzmanlar (beyaz şapkalı hackerlar),  siber savunmamıza sanal ortamda destek verecek  gönüllüler ve bu alanda eğitim ve kamp gibi etkinliklere dahil edilecek gençlerimizin başvurularını bekliyoruz.

 

Teknoloji ve siber güvenlik alanında “ben de varım” diyen vatansever gençlerimizin yoğun bir başvurusu söz konusu. Önümüzdeki haftalarda bu başvuruları yarışma ve sınav usulleri ile değerlendirerek “okullu veya alaylı” üst düzey adayları BTK bünyesine kazandırıyor olacağız. Yetenekli gençlerimizi de eğitim programları ile yönlendireceğiz.

 

BAŞVURU İÇİN FORM DOLDURULACAK

 

USOM personel adaylarının başvuruları https://kariyer.btk.gov.tr/usom internet adresinde yer alan başvuru formunun doldurulması yoluyla alınıyor.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics