BTK Kurumdan Haberler 27 EKİM 2015 / 17:08

Teknoloji Alanında Yeni Bir Dönemi Başlıyoruz


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, “Bugünkü yetkilendirme ile ülkemizde teknoloji alanında yeni bir döneme başlıyoruz.”dedi.

Bakan Bilgin, BTK tarafından düzenlenen 4.5G IMT-Advanced Yetkilendirme Töreni’nde konuşma yaptı. Bakan Bilgin’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şunlar:

“Dünyada ve ülkemizde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler çerçevesinde geleceğe yönelik bazı öngörülere sınır koymak mümkün değil. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerleme hız kesmeden devam etmekte. Bulut bilişim, büyük veri, nesnelerin interneti, otonom araçlar, yapay zeka gibi uygulamalar, bilişim alanında görülen teknolojik ilerlemelerin birer sonucu olarak geliştirilmiş olup, bilgi ve iletişim teknolojilerinin dönüştürücü gücüyle, ekonomi dâhil geleneksel ekonomik yapıların artık farklı bir noktaya evrileceği bir dünyaya doğru hızla ilerliyoruz.

• E-ticaret vasıtası ile perakende pazarlar,
• Otomasyon ile ulaştırma,
• Kitlesel online derslerin yaygınlaşması ile eğitim,
• Elektronik kayıt sistemleri ile sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri
• Sosyal şebekeler vasıtası ile sosyal ve kişisel ilişkiler
Günümüzde dahi bu değişimden nasibini fazlasıyla almıştır.

Yapılan araştırmalara göre, 2010 yılında 2,3 trilyon dolar olan G-20 ülkelerinin internet ekonomisi büyüklüğü, 2016 yılında iki katına yakın artış göstererek 4,2 trilyon dolara, gayri safi yurt içi hasılası toplamının ise %5,3’üne ulaşması beklenmektedir. Bu kapsamda altı çizilen bir nokta da, önümüzdeki yıllarda G-20 ülkelerinin ekonomik büyüme oranlarında yavaşlama beklenirken, internet ekonomisinin genel ekonomik büyüme oranını çok aşarak, %8 oranında artacak olmasıdır.

 

Geçtiğimiz 60 yılda bilgi teknolojisi ve uygulamalarının endüstride büyük bir verimlilik artışı sağlamasına tanık olduk. Şimdi ise bilgi ve iletişim teknolojileri, hizmet sektöründe benzer bir verimlilik artışı sağlamanın arifesinde. Yapay zekâ uygulamaları cep telefonlarımıza kadar inmiş durumdadır. Şüphesiz bu uygulamalar, önümüzdeki yıllarda giderek daha etkin hale geleceklerdir. Makinelerin; nesnelerin interneti ile birbirine bağlandığı ve etkin yapay zeka uygulamalarının günlük yaşayışımızı yönlendirme noktasına geldiği bir dünya çok uzakta değil.

 

Diğer yandan, çağımızın vazgeçilmezi arasında yer alan mobil iletişim, günümüzde mobil genişbant kavramıyla yeni bir boyut kazanmaktadır. Yani mobil olmak yetmemekte, mobil şebekeler üzerinden hızlı internet hizmetleri alabilmek de zaruri bir ihtiyaç haline gelmektedir. 2000 yılındaki 14,7 milyon olan mobil telefon abone sayısı, bu yıl Eylül ayı itibariyle 73 milyonu aşmıştır. 2003 yılında 20 bin olan genişbant internet abone sayısı 47 milyona yaklaşmıştır. Bu hızlı artışta 2009 yılından itibaren sunulmaya başlayan mobil genişbant internet hizmeti en önemli rolü oynamış, ve bugün itibarı ile mobil genişbant abonesi 37 buçuk milyonu aşmıştır.

 

Bütün bu gelişmeler, geleceğin bilgi toplumuna ülkemizin hazırlanması açısından büyük önem arz etmekte olup, bugün gerçekleştirmekte olduğumuz 4.5G yetkilendirmesi de, bu dönüşümün temel ayaklarından birini oluşturmaktadır.

Dolayısıyla bugünkü yetkilendirme ile ülkemizde teknoloji alanında yeni bir döneme başlıyoruz.

 

Ülkemizde son 13 yılda bilgi teknolojileri ve iletişim alanında yakalanan gelişim ve değişime, mobil iletişimde yeni bir boyut kazandırılmaktadır.

 

Sürecin başından beri her türlü desteği verdiğiniz ve çok değerli yönlendirmelerde bulunduğunuz mobil iletişimdeki bu yeni dönemin, ülkemize ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, sektördeki her türlü değişim ve gelişime ayak uydurarak, bu alandaki önemli yatırımları gerçekleştiren ve katkıları ile yeni dönemin de başlangıcını yapan her üç operatörümüz ile BTK ve Bakanlığımızın değerli yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederim”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics