BTK Kurumdan Haberler 18 KASIM 2015 / 18:05

WRC Cenevre’de Yapılıyor


Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen, hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri için uluslararası spektrum tahsis düzenlemelerinin yapılacağı Dünya Radyokomünikasyon Konferansı (WRC-15) İsviçre’nin Cenevre kentinde başladı.

 

Cenevre’deki toplantılara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Kurul üyeleri Dr. İhsan Kulalı, Celalettin Dinçer ve Hidayet Yıldız da katıldı.

 

Konferansa ülkemizde konuyla ilgili tüm kamu kurumu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetle katılım sağlanıyor. BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan başkanlığındaki heyet konferans çerçevesinde birçok görüşme ve temasta bulundu. Ericsson Devlet ve Endüstri İlişkileri Direktörü Lasse Wieveg tarafından canlı bir 5G demo’su yapılmış, akabinde de özellikle 5G odaklı olmak üzere spektrum ihtiyaçlarına yönelik görüş alışverişinde bulunulmuştur. 5G demosu sırasında; hızlar, 4G ve 5G şebekeleri arasındaki devir, 5G’nin ticari olarak hayata geçeceği olası tarihler ve spektrum konuları ele alınmıştır.

 

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Pakistan Telekomünikasyon Kurumu PTA’nın Başkanı Syed İsmail Shah görüşmesinde Syed İsmail Shah tarafından bir sunum yapılarak, düzenleyici kurum organizasyon yapısı, çalışma yöntemleri, yapılan düzenlemeler, elektronik haberleşme sektörünün durumu ve yürütülen projeler hakkında bilgi verilmiştir.

 

Teliasonera şirketinin talebi üzerine, şirket CEO’su Johan Dennelind ve ekibi ile yeni IMT bandlarının belirlenmesini konu alan WRC-15’in 1.1 gündemi çerçevesinde bir müzakere toplantısı yapılmıştır. Teliasonera tarafından, tahsis edilmesi gündemde olan IMT bandlarına destek verilmesinin önemi üzerinde durulmuştur.

 

Tunus Ulusal Frekans Kurumu Genel Direktörü Sn. Sadok Taomi tarafından, iki ülke kurumları arasında bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasına yönelik bir işbirliği anlaşması yapılması yönünde teklifte bulunulmuş ve konuya ilişkin çalışmalara Kurumumuzca başlanmıştır.

 

27 Kasım’a kadar devam edecek Konferansta, radyokomünikasyon alanında uluslararası düzenleyici çerçeve gözden geçirilerek ihtiyaç duyulan teknik ve idari konular güncellenecektir. Konferans boyunca ITU’ya üye 193 Üye İdare’nin 3000’in üzerinde katılımcı ile temsil edilmesi beklenmektedir. İlaveten yine ITU’ya üye 700 özel sektör temsilcisini temsilen 100 gözlemci de konferansa katılacaktır.

 

Konferasın son haftasına da katılacak olan Kurul Başkanı Sn. Ömer Fatih Sayan, konferans sonunda mutabık kalınan hususları kapsayan 2015 Dünya Radyokomünikasyon Konferansı Sonuç Kararlarını (WRC-15 Final Acts) Türk Heyeti adına imzalayacaktır.

 

Konferans çalışmaları, 4 standart (Yürütme, Bütçe, İmza Yetki Belgeleri ve Yazım Komiteleri) ve 3 teknik (Gündem Maddeleri teknik, idari ve genel konu başlıklarına uygun olarak 4, 5 ve 6 numaralı komitelere paylaştırılmıştır.) olmak üzere 7 Komite bazında yürütülmekte olup, Komite toplantıları ile birlikte Çalışma Grubu ve Alt Çalışma Grubu toplantıları saat 09:00’da ilk oturumlarla başlamakta ve Ülkemiz heyeti tarafından takip edilmektedir. Öğle vakitlerinde ise Bölgesel Gruplar (CEPT, NATO vs) tarafından koordinasyon toplantıları düzenlenmektedir.

 

ITU Genel Sekreteri Sn. Houlin ZHAO Konferansın ilk günü yaptığı açılış konuşmasında, “2015 Konferansının, radyokomünikasyon hizmet ve uygulamaları için yeni ve daha iyi yollar tanımlayacağını belirterek, dünyada radyokomünikasyonun insanları birbirine bağlantılı kılmada giderek artan önemli bir rol oynadığını, konferansın hepimiz için daha iyi bir dünya yapmaya katkı sağlayacağından emin olduğunu” ifade etmiştir. Konferansta görüşülmekte olan temel konular arasında,
• Mobil genişband haberleşme (IMT) için yeni frekansların belirlenmesi,
• 700 MHz bandının IMT için kullanımına ilişkin uyumluluk konuları,
• Kamu güvenliği ve acil yardım haberleşmesine yönelik frekansların tahsis edilmesi,
• Yer keşif uydularına yeni tahsisler yaparak çevre ve mevsim değişikliklerinin izlenmesi,
• İnsansız hava araçları sistemlerine frekans tahsisi,
• Sivil havacılık için küresel uçuş takibi,
• Geliştirilmiş deniz haberleşme sistemlerine yönelik düzenleme yapılması,
• Genişband uydu sistemlerine spectrum tahsis edilmesi,
• Evrensel saat sisteminin (UTC) gözden geçirilmesi
• WRC-19’da görüşülecek gündem maddelerinin belirlenmesi

başlıkları bulunmaktadır.

 

Ayrıca, Gündem Maddesi 1.2 kapsamında, WRC-12’de IMT’ye tahsis edilen 700 MHz bandına ilişkin teknik uyumluluk konuları üzerinde tartışmalar devam etmekte olup, bu gündem maddesi kapsamında komşu ülkelerle yapılması planlanan koordinasyon anlaşmaları üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

 

Konferans sırasında en uzun tartışmalar, Gündem Maddesi 1.1 kapsamında IMT tarafından kullanılacak frekans bandlarının belirlenmesi konusunda yaşanmakta iken, diğer taraftan IMT-Advanced/ IMT-2020 (veya 5G) için WRC-2019 kapsamında çalışma yapılacak frekans aralıklarının belirlenmesi konusu da, WRC-19’da görüşülecek gündem maddelerinin belirlenmesi kapsamında Gündem Maddesi 10 altında çalışılmaktadır. WRC-2019 Konferansında, IMT-2020 için çalışma yapılacak frekans bandları arasında 6 GHz’den 100 GHz’ye kadar farklı frekans aralıklarının olması beklenmektedir. 5G çalışma frekansları için üzerinde durulan frekans aralıkları arası ise aşağıda listelendiği gibidir:

 

1) 26.5-27.5 GHz
2) 31.8-33.4 GHz
3) 40.5-43.5 GHz
4) 45.5-47.0 GHz
5) 47.2-47.5 GHz
6) 48.54-49.44 GHz
7) 50.4-52.6 GHz
8) 66-71 GHz
9) 71-76 GHz
10) 81-86 GHz.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics