Dosya Kurumsal baskı sistemleri 24 HAZİRAN 2013 / 08:31

Beklentiler çok işlevli cihazlardan yana

Şirketler artık baskı sistemlerini çok yönlü olarak görüyor ve beklentiler git gide yükseliyor.

Şirketlerin baskı ihtiyaçlarının faaliyet alanlarına göre farklılık gösterdiğini ifade eden Bilgitaş Pazarlama ve İş Geliştirme Koordinatorü Türkay Terzigil, şirket içindeki departmanların da yaptıkları işlerin farklılığından dolayı değişik gereksinimleri bulunduğunu ifade etti. Şirketlerin baskı ihtiyaçlarını irsaliye/fatura basımı, muhasebe defterleri basımı, bordro basımı, etiket basımı, barkod basımı, rapor basımı, fotoğraf/grafik tasarım basımı, kullanım kılavuzu basımı, genel ofis dokümanları basma/kopyalama/fakslama/tarama, pazarlama/satış dokümanları basımı, doküman postalama faaliyetleri olarak nitelendirdi.
Brother Türkiye Kurumsal Satış Müdürü Güçlü Akpınar ise özellikle hızla gelişen teknoloji ve iş yaşamının artan hızının kurumları on sene öncesine göre çok farklı bir paradigma ile karşı karşıya bıraktığını söyledi.  Artan mobilite ve ev ofislerin yaygınlaşması, tek cihazla birden fazla işlevi yerine getirme isteğinin yarattığı beklentilerin çok fonksiyonlu cihazlara olan talepleri gün geçtikçe artırdığını söyleyen Akpınar, tek cihazın, birden fazla işlevi yerine getirmesinin zorunluluk haline geldiğini ifade etti. Cihazın farklı işlevlerinin yanı sıra farklı yazılımlarla da desteklenmesi ve toplam bir çözüm olarak sunulması gerekliliğine dikkat çeken Akpınar özellikle tarama özelliğiyle bütünleşmiş doküman arşivleme ve yönetiminin bu ihtiyaçlardan biri olarak karşımızda çıktığını ifade etti. Bunun yanında iş kartvizitlerinin OCR’dan geçirilerek elektronik posta istemcilere eklenmesinin ise ön plana çıkan diğer ihtiyaçlar arasında olduğunu belirten Akpınar, BT sektöründe gelişen ve bulut bilişime kayan yönelimler sayesinde bulutta hizmet veren yazılımlarla bütünleşmede öne çıkan ihtiyaçlar arasında ve gelecekte de artarak önem kazanacağını söyledi. Akpınar, özellikle kablosuz bağlantı özelliği ve cihazların kontrolünde dokunmatik ekran teknolojisinin ön plana çıktığını da rahatlıkla belirtti.
Baskı sistemlerinde günümüzde öne çıkan ihtiyaçları sıralayan Ekip Elektronik Pazarlama Müdürü Metin Çiçek, bu kıstasları baskılı iletişimde birimler ve cihazlar arası bütünleşme ve koordinasyon, kıstasları net olarak belirlenmiş sürekli ve ölçülebilir baskı ekonomisi, hız, baskı kalitesi ve iletişim estetiği, çalışan sağlığı ve çevre duyarlılığı, baskı sistemleri tüketim malzemeleri lojistik ve atık/imha yönetimi şeklinde olduğunu belirtti.
Eraltek Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Murat Altıok belge çıktısı almanın her şirket için maliyet anlamına geldiğini ve şirketlerin ilk önce ihtiyaca sonra maliyete baktığını ifade etti. Altıok şirketlerin verdiği ücretin bedeli olarak en iyi kaliteyi en iyi rengi en iyi fiyata nasıl alabilirim tarafını ilk adım olarak gördüklerini, sonrasında da diğer özelliklerin işin rengini çok belli etmese de kullanım kolaylığı sağladığını sözlerine ekledi.
Günümüzde sayısal teknolojilerin genişleyen kullanım alanının, büyük avantajları da beraberinde getirdiğini belirten Lidya Grup Danışmanı Rıza Başoğlu, özellikle sahip olduğumuz bilgi ve işlevler arttıkça bilginin veya verilerin saklanması ve arşivlenmesinin de önem kazandığını vurguladı. Başoğlu diğer önemli bir noktanın da saklanan verilere ulaşılabilmesi ve bunların gerektiği zaman basılarak güvenli bir şekilde kullanılabilir hale getirilmesi olduğunu söyledi.
Kurumsal alanda bilgi güvenliği ve verilerin kontrollü basımının hayati önem kazandığını belirten Başoğlu, bu sürecin doğru yönetilebilmesinin ise, doğru baskı teknolojilerine yatırım yapılması, daha açık ifade ile amaca uygun ekipman yatırımının yapılmasına, doğru ve sürekliliği olan, geniş bir alanda hizmet veren iş ortağı ile çalışılmasına, iş ortaklarının, personel kalitesinin ve iş yapma biçiminin gelişime açık olduğu kadar, küresel değerleri, lokal ölçekte uygulayabilecek beceride olmasına bağlı olduğunu ifade etti. Kurumsal hafızanın canlı ve etkin halde tutulmasının hizmet sürekliliği ile yakından ilgisine dikkat çeken Başoğlu, işletmelerin gelişimine bağlı çözüm sunacak ekipmanlarda alternatif seçeneklerinin fazlalığının da önemli bir gereksinim olduğunu söyledi.
Tecpro Bilgi Teknolojileri Grafik Baskı Sistemleri ve Tüketim Ürünleri Kanal Yönetmeni Eyüp Çelik ise uygun sayfa başı baskı maliyeti, envanter yatırım maliyeti, kurumsal ve süreklilik arz eden servis bakım hizmetleri gibi başlıklarda baskı sistemlerinde öne çıkan ihtiyaçları toplamanın mümkün olduğunu ifade etti.
Xerox Türkiye Pazarlama Direktörü Ayşen Şişman şirketlerin baskı sistemlerinde öne çıkan ihtiyaçları konusunda, her ölçekteki şirketin baskı sistemlerinden beklediği temel niteliğin hızlı ve iş süreçlerini aksatmayacak şekilde ofis içi iş akışının sağlanması, ihtiyaç duyulan dokümanların üretilmesi, çoğaltılması ve ilgili kişilerle paylaşılması olduğunu ifade etti. Ancak son yıllarda teknolojide ve iş yapış şekillerinde meydana gelen gelişmelerin, baskı cihazı olarak gördüğümüz ofis cihazlarının kullanım alanlarını değiştirdiği ve farklılaştırdığını söyleyen Ayşen Şişman, Xerox olarak artık ofis cihazlarını baskı sistemleri olarak adlandırmadıklarını söyledi. Son bir iki yıl içinde piyasaya sürdükleri ofis cihazlarını geleceğin yeni çalışma modelini destekleyen, düzenleyen ara platformlar olarak gördüklerini söyleyen Şişman, bu cihazların günümüz şirketlerinin öne çıkan ihtiyaçlarını ve mobil cihazlarla birlikte gelişen, mekandan bağımsız çalışabilme ve iş üretebilme ihtiyaçlarını karşıladığını sözlerine ekledi.

Departmanların beklentileri farklılık gösteriyor

Artı ve Artı Teknoloji Hizmetleri Görüntüleme ve Baskı Bölüm Müdürü Hasan Sarı, şirketlerin departmanlarına göre ihtiyaç önceliklerinin sıralamasının değişkenlik gösterdiğini söyledi. Finans bölümünün maliyet avantajı, satın alma bölümünün, operasyonlarını azaltacak, her defasında teklif almak, onaylamak/onaylatmak sürecinden kaçınacak ve aldığı ürünle ilgili şikayet duymayacak şekilde işlemi gerçekleştirmek istediğini söyleyen Sarı, BT bölümünün kaliteli hizmet süreci yaşamayı ön planda tutacağını ifade etti. BT bölümünün genellikle şirket çalışanlarına müşteri gözüyle baktığını söyleyen Sarı, arızalı ürüne ne kadar hızlı çözüm getirilmesi ve arıza olmadan gerekli müdahalelerin yapılarak arıza oranlarının düşürülmesi gibi uygulamaların BT bölümü tarafından hizmet kalitesini yükseltmek için yapılması gerektiğini söyledi. Şirketlerdeki pazarlama bölümlerinin kaliteli baskı ve hızlı bir ürünle çalışmak isteyeceğini ifade eden Sarı, ürünün, basit ve işlevsel olması gerektiğini söyledi.

Türk tüketicisi satın alma maliyetinde hassas

Epson Müşteri Hizmetleri Yöneticisi Ahmet Gürle, baskı sistemlerinde baskı hızı, baskı kalitesi, ürünün Wi-Fi bağlantısı, ağla direk bağlanabilmesi gibi teknik özelliklerin, yazıcı olmasının yanı sıra faks, tarayıcı, fotokopi vb. hepsi bir arada özelliklerin teknik açıdan dikkat edilen özellikler olduğunu söyledi. Diğer taraftan satın alma maliyetinin Türk tüketicisinin her sektörde çok hassasiyet gösterdiği bir konu olduğunu söyleyen Gürle, ürünün kullanım maliyet avantajı ve toplam sahip olma maliyetinin de gün geçtikçe önem kazandığına dikkat çekti. Ahmet Gürle, bir ürün satın alınırken ortaya çıkan maliyetin elbette önemli olduğunu ancak ürünün ömrü boyunca cihazın kullanım verimliliği ve baskı maliyetlerinin de önemli olduğunu açıkladı. Özellikle kurumsal şirketlerin cihazın ilk alım maliyetine değil düşündükleri süre boyunca karşılarına çıkacak tüm maliyetleri değerledirmelerinin daha akıllıca olacağını vurguladı.
ETİKETLER : Sayı:927

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics