Dosya Kurumsal Dönüşüm ve ERP 05 MART 2016 / 09:07

​STRATEJİK BOYUT GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

ERP yatırımları, kurumsal dönüşüm yolculuğunun başlangıcını oluşturuyor. Katipoğlu Danışmanlık Proje Yöneticisi Y. Yağmur Katipoğlu da bu süreçte dikkat edilmesi gerekenleri ve 2016 yılı beklentileri ile şöyle anlattı:
“Kurumsal dönüşüm yatırımlarının 2016 ve takip eden yıllarda, ilgili çözüm sağlayıcılar nezninde kabuk değiştirebileceği öngörülebilir. Artık daha az geliştirme ve danışmanlık gerektiren, düşük lisans bedelli kurumsal dönüşüm yatırımları yapılacak. Bulut ve yalın kavramları, yeni trend uygulamaları şekillendirecek. Milyon dolarlık klasik yatırımların pazar payı, esnek ve çevik alternatif yatırımlar tarafından daraltılacak. Makina, bina, ekipman gibi satınalmalardan farklı olarak kurumsal dönüşüm yatırımlarının stratejik boyutunun olduğu unutulmamalı. Terzi işi geliştirilen ve hayata geçirilen kurumsal dönüşüm projelerinin ön hazırlığı iyi yapılmalı; mevcut durum (as-is) ve yeni süreç (to-be) detaylıca etüd edilmeli. ERP ve benzeri stratejik yatırımlar; firmalara kurumsallaşmayı sağlarlar. İş yapış şekillerinin standartlaştırıldığı, taktik seviye dışında personele daha az bağımlı, yetkilerin belli olduğu ve onay süreçlerinin net akışı kazanımlara örnek. Şirket değerlemelerinin objektif yapılabilmesi için gereken doğru verileri içinde barındıran ERP sistemleri, olası firma evlilikleri ile birleşmelerinin de yapılabilmesini kolaylaştırır.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics