Dosya Kurumsal Dönüşüm ve ERP 05 MART 2016 / 14:52

e-Dönüşüm yatırım talepleri artmaya başladı

Son dönemde kurumsal dönüşüm yatırımları ciddi bir talep görmeye başladı. Her ölçekten birçok örneğini gördüğümüz şirketlerin ortak hedefleri rekabet, sürdürülebilirlik, karlılık ve büyüme.
Dönüşüm projelerinin artık şirketlerin olmazsa olmazı durumunda olduğunu belirten Detaysoft Müşteri Yöneticisi Aslı Öztürk, “Çünkü, sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmayı ve bunu rekabet avantajına dönüştürmeyi başaran şirketler pazar paylarını sürekli artırıyor. Şirketlerin yaşadığı sektörel zorlukları düşünürsek, daha kolay yönetilebilir süreçlere sahip olmanın getirdiği avantajlar, rakiplerinden bir adım öne geçmeyi sağlıyor” dedi. Öztürk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Müşteri ziyaretlerimizde de kurumsal dönüşüm projelerinde üst yönetimlere bu projelerin önemini anlatıyor, sahiplenmelerini bekliyoruz. Küçük & orta ölçekli firmalarda artık bu dönüşümlerin gerekliliğin farkında ve yönetim, süreç sahiplerinin bu farkındalığı daha başarılı projeler üretmemizi sağlıyor. Şirketleri ve iş yapış şekillerini köklü bir şekilde etkileyecek olan sürdürülebilirlik uygulamaları şirketlere ve sektörlere göre farklılık gösteriyor.
İş dünyası için sürdürülebilirlik, bu yeni düzende günümüz trendlerinin şirketler için getirdiği risk ve fırsatları anlayabilmek ve bunlara göre operasyonlarını, ürün ve hizmetlerini yeniden düzenlemek anlamına geliyor. Bu gelişmeleri takip etmeyen şirketlerin varlığını sürdürebilmesi mümkün gözükmüyor. Kurumsal dönüşüm odaklı yatırımlar da tam bu noktada gerekiyor. Kurumsal dönüşüm projesine başlamadan önce, öncelikle üst yönetimin aktif desteği ile bir proje ekibi kurulmalıdır. Süreç danışmanlığı alarak mevcut durumlarını analiz ediliyor olması İyileşmesi ve gelişmesi gereken noktaların çıkartılması gerekmektedir. Bu yaklaşım ile sağlıklı ve başarılı bir proje çıktısı elde edilecektir.
Danışmanlık desteğinin alınmasının avantajları sektörel benchmark yapılması ve buna göre know-how deneyimlerinin paylaşılmasıdır. Biz de kurumsal dönüşüm projelerinde proje mimarisi, teknik mimari, süreç konularında müşterilerimize doğru çözümleri konumlandırıyoruz. Yasal düzenlemelerle kullanımı artan ve yaygınlaşan e-dönüşüm uygulamaları ülke ekonomisine önemli derecede katma değer sağlıyor.  Bizim de içinde aktif olarak yer aldığımız e-dönüşüm pazarının Türkiye’de büyük ivme kazandığını görüyoruz. Özellikle küçük ölçekli firmalarda kurumların e-dönüşüm projeleri ile sistemlere bakış açılarının değiştiğini görüyoruz. Süreçlerin standart hale getirilmesi, workflow kurgusu ve kağıttan ıslak imzalı bir sistem işletilmesi kurumlar tarafından daha güvenilir ve yönetilebilir süreçlere sahip olmayı sağlıyor.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics