Dosya Kurumsal Dönüşüm ve ERP 05 MART 2016 / 09:07

İlk adım süreçleri gözden geçirmek

Kurumsal dönüşüm odaklı yatırımlarda pek çok şirket için temel gerekçelerin benzer olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kurumların iş ihtiyaçları doğrultusunda belirledikleri öncelikler ve buna bağlı olarak tercih edilen hizmetlerde elbette değişiklikler gözlemliyoruz. Örneğin büyük şirketlerin en büyük önceliği iş süreçlerinin izlenebilirliği ve buna paralel olarak iş performansının hızlandırılması olurken, daha küçük ölçekteki şirketlerde rekabette fark yaratma ve verimlilik daha ön plana çıkıyor.
“Kurumların dönüşüm sürecinden önce atabileceği ilk adım, iş süreçlerinin gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ya da yeniden yapılandırılması gereken alanların netleştirilmesi ve kritik önem taşıyan öncelikli iş ihtiyaçlarının belirlenmesi olabilir” diyen itelligence Türkiye Sektörel Satış Müdürü Fatih Irak, bu konuda şu bilgileri verdi:
“Öncelikle operasyonel verimliliğin ne düzeyde olduğu, iş süreçlerinin entegrasyonu ve standardize edilmesi ile ilgili atılabilecek adımlar belirlenmelidir. Aynı zamanda veri erişim ve yönetiminin ne kadar hızlı olduğu, karar destek mekanizmalarını hızlandırabilmek adına ilgili aksiyonların gözden geçirilmesi ile birlikte kurumun iş ihtiyaçlarının netleştirilmesi kurumsal dönüşüm projesinin verimliliğini arttıracaktır. Belirlenen iş ihtiyaçları doğrultusunda, atılması gereken ikinci adım ise çözüm ortağı firmayı belirlemektir. Tüm iş süreçlerinin tek bir platform üzerinde birleştirilmesi, firma tarafından belirlenen ihtiyaçların en doğru şekilde analiz edilmesi ve bu ihtiyaçları karşılayacak kurumsal çözümlerin üretilmesi ağırlıklı olarak danışman firmanın sorumluluğunda olacaktır. Çözüm ortağı seçiminde göz önünde bulundurulması gereken ana kriterler arasında uçtan uca kurulum kabiliyeti, firmanın bulunduğu sektöre ait deneyim ve bilgi birikiminin yanı sıra,  7*24 destek servislerini sunabiliyor olması yer almaktadır.
Günümüzde kurumların yatırım yapmadan önce en çok hassasiyet gösterdikleri konuların başında entegrasyon ve iş süreçlerinin standardize edilmesi geliyor. Bütünleşik yönetim, kurumlara aynı zamanda hızlı karar alma, müşteri trendlerine göre hareket edebilme kabiliyetini de beraberinde getirdiği için rekabette fark yaratabilmelerine de olanak tanıyor.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics