Dosya Kurumsal Dönüşüm ve ERP 05 MART 2016 / 14:25

İş ihtiyaçlarını biliyor musunuz?

Kurumsal dönüşüm odaklı yatırımlara her ölçekte şirketin ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ilgide temel gerekçeler neler? 
Hızlı rekabet çağında öne geçmek isteyen her ölçekte firma, e-dönüşüme adım atmayı öncelikli yatırım kalemi olarak görüyor. Özellikle finans, bankacılık, otomotiv, sağlık, üretim, lojistik ve perakendecilik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar e-dönüşüm ve veri hizmetlerine hızla geçiş yapıyor. Ee-dönüşüm Dönüşüm projelerinde kağıttan elektroniğe geçiş aşamasında tereddüt yaşayan kurumlar, e-dönüşümün işlerine sağladığı hız ve avantajları görünce e-dönüşümün önemini kavrıyor. E-dönüşümle personel alışkanlıklarının değişmesiyle iş gücünde verimlilik ortaya çıkıyor. Şirket içi onay mekanizmalarının evraklardan kurtularak sanal ortama taşınmasıyla hızlı karar alma ve hızlı uygulama imkanı doğuyor. Kurumsal algı değişimiyle beraber kurumun çehresi de değişiyor ve rekabet ortamında kurumun hızlı adımlar atmasına yol açıyor.
 “Firmalar dönüşüm süreçlerine Kurumsal dönüşüm için ilk adım ne olmalı? Şirketler, bu konuda yatırım yapmadan önce kendi içinde neler yapmalı ve danışmanlık desteği de almalı e-dönüşüm ihtiyacını net olarak ortaya koyarak işe başlamalı” diyen ABH Kurumsal Uygulama Hizmetleri Direktörü Atakan Karaman, şunları kaydetti:
“Teknoloji ihtiyaçlarını seçerek dış kaynak satın almalarına yönelmeliler. Anadolu Bilişim olarak bizim farkımız uçtan uca çözüm sunmamız. Tek tedarikçi esnekliğini müşterilerimize sunuyoruz. Bu sayede veri barındırma, kurumsal iş uygulamaları, sanallaştırma, destek ve proje bacaklarının hepsini müşterimize sağlayabiliyoruz.
Bir kurum e-dönüşüm projesini dış kaynak olarak satın almak yerine kendi içinde çözmeyi tercih edebilir. Fakat bu durumda öngörülemez maliyetler ve iş gücü verimsizliğiyle baş başa kalması olasıdır. Uzman bir iş ortağının sunacağı maliyet avantajı ve uzmanlıktan faydalanmak ise kurumlara gider kontrolü ve hızla kendi işlerine odaklanma kolaylığı sunar.
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını, bizlerden beklentilerini anlamak ve bu doğrultuda proje tanımlaması yapmak bizim için proje hazırlığını oluşturuyor. Analiz sonrasında gerekli teknolojik araçlar ve uygulamalar tesis ediliyor. Özellikle birden fazla kullanıcı tarafından paylaşılacak çözümlerde bu paylaşımı sağlayacak sanallaştırma ve bulut bilişim altyapısını Anadolu Bilişim Data Center üzerinde sunuyoruz.
Biz her ölçekten müşteriye hizmet veriyoruz. Alınan hizmetin büyüklüğü ile orantılı olarak kullandığın kadar öde gibi programlar sağlıyoruz. Böylece kısıtlı bütçelerini maksimum verimle kullanabilmeleri için, ihtiyaç duydukları yazılımları ve uygulamaları “Kullandığın Kadar Öde” yaklaşımıyla istedikleri sürede satın alma esnekliğini sunuyoruz.”
 
Dışkaynağa yönelim artıyor
Yakın tarihe kadar kurumlar, verilerini ve işletim sistemlerini kendi bünyelerinde barındırıyorlardı. Bilgi teknolojisi ihtiyaçlarının üçüncü parti firmalardan hizmet modeli olarak alınması ender rastlanan bir durumdu. Bugün geldiğimiz noktada, sanallaştırma ve bulut bilişim teknolojileriyle kurumsal alanda gerçek bir bilişim devriminin yaşandığını görüyoruz. Firmalar artık bilgi teknolojilerinde dış kaynağa yönelirken, tamamen kendi işlerine odaklanarak muazzam bir verimlilik artışı sağlayabiliyor. Bu vizyonla bulut bilişim üzerinde çalışan iş uygulamaları, sadece teknolojik bir atılımdan çıkarak verimlilik ve rekabetçilik hedeflerine katkı sağlayan birer araca dönüşüyor. Bilgi teknolojilerinde dış kaynağa yönelim hızlı yatırım geri dönüşü sayesinde maliyet avantajı ve tasarruf imkanları da sağlıyor.
Özellikle finans, bankacılık, otomotiv, sağlık, üretim, lojistik ve perakendecilik sektörlerinde veri merkezi hizmetlerinde deneyimimizle faaliyet gösteriyoruz. Müşterimizin kullandığı mevcut altyapılara esnek şekilde çözüm geliştirebiliyoruz. Anadolu Bilişim olarak hizmet çözümlerimiz kapsamında, Anadolu Bilişim’in portföyünde yer alan Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), İş Zekası (BI), Büyük Veri Analizi gibi uygulamalarda iş ortağı olarak SAP çözümlerine yoğunlaşıyoruz. Uygulama Barındırma Hizmetlerimiz kapsamında firmaların sahip olduğu ERP uygulamalarını uluslararası Tier-III standartları ile uyumlu şekilde kurmuş olduğumuz veri merkezimiz olan Anadolu Bilişim Data Center üzerinde çalıştırma hizmeti sağlıyoruz. Uygulama Yönetim Hizmetleri kapsamında ise firmaların Anadolu Bilişim Data Center’da ya da kendi lokasyonunda barındırılan ERP sistemlerinin ve iş uygulamalarının yüksek verimlilikle çalışması için gerekli kusursuz teknoloji katmanı yönetimi, teknik destek ve sistem yönetim altyapısı sağlamaktayız. Uygulama ve ERP Modül Destek Hizmetlerimiz ile de ERP modüllerinde oluşan sorunları giderip müşteri tarafından yapılması istenen ek geliştirme taleplerini gerçekleştiriyoruz.
Anadolu Bilişim olarak özellikle perakende, içecek, gıda, otomotiv, plastik sektörlerindeki yetkinliğimiz ve bayi yönetimi çözümlerimizle müşterilerimize bilgi birikimimizle fayda sağlamaktayız. Ayrıca farklı sektörlerde elde etmiş olduğumuz başarılı sonuçların diğer projelerimizde girdi olarak kullanılması için oluşturduğumuz yetkinlik kütüphanemiz hem kurumsal hafızamızın oluşmasını sağlamakta hem de müşterilerimize farklı bakış açıları ile önerilerde bulunup, en doğru çözümü uygulamaktayız.

Kamunun e-dönüşüm adımları, kurumsal dönüşümde nasıl bir paya sahip?
Bankacılık ve finans sektöründe oluşturulan regülasyonlar dijital dönüşüm kapsamında pek çok ürün ve hizmet için arz/talep yaratıyor. Bu da bilişim teknolojileri alanında çalışan firmalar açısından oldukça olumlu gelişmeler. Öte yandan finans ve bilişim teknolojileri bu sayede bir sinerji yaratarak yeni açılımlar geliştirebiliyor. Mobilite kavramı ile birlikte yükselen Mobil Bankacılık ve sayısal ekonomi ile birlikte artan e-ticaret kavramlarına yönelik düzenlemeler hem ilgili sektörlerin gelişimine hem de bir düzen içerisinde işlemesine destek olacaktır.
E-defter ve e-faturayı düzenleyen kanunda belirtilen ölçekteki firmaların bu elektronik hizmetleri kullanma zorunluluğu bulunuyor. Bunun dışında e-dönüşüm açısından yasal kapsayıcı bir zorunluluk bulunmuyor. Fakat hızlı rekabet çağında öne geçmek isteyen her ölçekte firma, e-dönüşüme adım atmayı öncelikli yatırım kalemi olarak görüyorBiz de deneyimimizle müşterimizin kullandığı mevcut altyapılara esnek şekilde çözüm geliştirebiliyoruz. E-arşiv projeleri de evrakların dijital ortama taşınmasıyla kağıt tasarrufu, evrak sınıflandırma gibi operasyonel zorlukların otomatikleşmesiyle zaman tasarrufu, iş gücü verimliliği ve maliyet tasarrufu sunuyor.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics