Dosya Kurumsal Dönüşüm ve ERP 05 MART 2016 / 11:58

İş süreçleri departmanları oluşuyor

Kurumsal dönüşüm genellikle şirket içerisinde yukardan aşağıya olarak ele alınır. 6Kare Dijital Pazarlama Uzmanı Gözden Ulusoy, “Ancak bize göre bu dönüşümün tüm şirket içerisinde fikrin yaygınlaştırılarak aşağıdan yukarıya olarak ele alınmalı. Bunu tür bir dönüşüm içinde şirket içerisindeki süreçlerinde kurumsallaştırılması gerekli. Bunu belirli bir miktarda kalite standartları sağlıyor olsa da alternatif olarak süreç yönetim araçları kullanılmalı” dedi. Ulusoy, şunları kaydetti:
“Müşterilerimizden aldığımız başarılı sonuçlar doğrultusunda söyleyebiliriz ki son yıllarda müşterilerimiz kendi bünyelerinde bir iş süreçleri departmanı oluşturmaya başladı. İş süreçlerinin iyi tanımlanması ve ihtiyaçların belirlenmesi ile ilgili çalışan bu departman danışmanlar ve şirket arasında bir ara katman oluşturuyor. Sürece hakim ve teknolojiyi bilen bu ara katman sayesinde iş alanı bilgisi ve yapılan yatırımdan kısa vadede sonuç alınması gibi çok büyük avantajlar sağlanıyor. Danışmanlar ise temel iş süreçleri modellerinden başlayarak, zaman içinde şirketin politikası ve iş yapış şekline göre iş süreçlerinin gelişmesi sağlıyor.
Kurumsallaşmanın temel amacı uzun vadede sürdürülebilir bir verim elde etmek. Küresel rekabet şirketin mevcut iş süreçlerini verimli şekilde yönetmesini zorunlu kılıyor. Şirket geliştikçe organizasyon yapısı, mevcut kaynakları ve buna bağlı olarak iş süreçleri de değişiyor. İş süreçlerini iyi tanımlayan ve bu konuda danışmanlık alan şirketler kişilerle yürütülen iş süreçlerini akıllı sistemler haline getirerek uzun vadede verim sağlıyorlar. Şirket içindeki bütün değişiklikler bu akıllı sistemlere kolayca adapte edilebiliyor. Bu da iş sürekliliği sağlıyor.
Günümüzdeki rekabet şartları ve ekonomik durgunluk ile birlikte şirketler var olan kaynakların yönetimi konusunda daha hassas davranıyorlar. Var olan kaynakların en iyi şekilde yönetilmesi de verimliliğin arttırılması için araçlar edinilmeyi zorunlu kılıyor. Müşterilerimizin yoğunluklu olarak yaptığı yatırımlar insan kaynakları, operasyon ve her türlü kurum içi iletişimi hızlandıracak iş alanları ve bu ilgi 2016 sonrası için de artarak devam edeceğe benziyor.”
 
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics