Dosya Kurumsal Dönüşüm ve ERP 05 MART 2016 / 14:54

Kurumsal dönüşüm için kurum kültürü oluşturmak şart

Günümüzde kurum kültürü yaratmak, rekabet avantajını ve başarıyı beraberinde getiriyor. Kurumların değeri, kurumların sahip olduğu kültürlerle ölçülürken, kurum kültürünü oluşturmak için bu yapıların önemli bir çaba sarf etmeleri gerekiyor.
“Türkiye’nin dünya ekonomisi ile entegrasyonunun 2000’li yılların başına  kadar sınırlı kalması, henüz endüstri topluluğu yolculuğumuzun başlarında olmamız, Türkiye’deki mevcut dış kaynaklı sermayenin azlığı, firmaların kanalize ettikleri finansal kaynaklarının sınırlı olması, Türkiye’de Kurumsal dönüşümü geciktirmiştir.” şeklinde konuşan ERP Komitesi ve Kurumal Dönüşüm Platformu Koordinatörü M.Göker Sarp, sözlerine şöyle devam ediyor:
“Eğer Türkiye’deki firmalar büyümelerine veya büyüme isteklerine karşın herhangi bir kurumsal sistem kullanmadan devam ederlerse, yaşayacakları şunlardır: Müşterilerine hızlı geri dönüş sağlayamayacaklar, gerçekleşen maliyetlerini zamanında göremeyecekler, stoklarını takip edemeyecekler ve verimlilikleri de giderek düşecek. Mükerrer veri girişleri ve vakit alan rapor hazırlıkları zaman kayıplarına yol açacak. Finansal durumun her istenilen anda gerçek zamanlı olarak görülebilmesi zorlaşacak, nakit akışı yönetirken problemler yaşanacak, tedarikçiler ve işletmedeki malzemelerin çevrimi izlenemeyecek hale gelecek, fazla mesailer artacak, hızlı – zamanında karar alınması iyice zorlaşacak. Kısaca kör dövüşü olacaktır.
Artık, KOBİ’ler de, büyük şirketler de verimlilik sağlamak, en önemlisi rekabeti analitik boyuta da taşımak istiyorlar; çünkü bu şekilde karlılıklarını ve verimliklerini kolay biçimde denetleyebildiklerinin farkına varmış durumdalar.
Kurumlar, sahip oldukları bilgileri rekabet sırasında avantaja dönüştürmek, daha hızlı kararlar alabilmek istiyorlar. Bu noktada özellikle rekabetin yoğun olduğu telekomünikasyon, finans (bankacılık, sigortacılık vs) ve perakende sektörleri başta olmak üzere verinin çok hassas ve hacim olarak büyük olduğu firmalarda da kurumsal çözümlerin yoğun kullanımı söz konusu iken KOBİ’lerde de giderek yaygınlaşıyor.

Kurumsal dönüşüm öncesi ekipte bir uyum sağlanması gerekiyor
Kurumsal dönüşümü gerçekleştirebilmek için, kurumlarda ve şirketlerde bütün çalışanların bu dönüşümü benimsemesi ve bunu bir kültür olarak algılayabilmesi gerekiyor. M.Göker Sarp konuyu şöyle değerlendiriyor:
“Onlara geminin yeni rotasını, nereye gittiğini söyleyin, herkes dümende bir lider olduğundan emin olsun. Yeni rotanıza şirketin yeni vizyonunu gerçekleştirmek için yardımcı olan insanların desteklendiğini göstererek ilerleyin, şirketiniz için en iyi iş yapma biçimini bulmak için araştırın analiz edin ve denemekten yılmayın.
Kurumsal dönüşüm adayı firmalarda genelde ERP veya benzeri kurumsal çözümlerle birlikte yeni rotalar çizilir ve kurum kültürü ile ilgili de birtakım yönlendirmeler dile getirilir, eğer orta yönetim kademesinde bu durumu destekleyici bir değişim olmaz ise, kurumsal dönüşüm malesef gerçekleşemeyecektir. Dönüşümün yönetimi için özellikle yönetimin kendi içindeki tutarlılığı kritiktir, yayılım yoksa gemi limadan kalkmış ancak rotası belirsizdir. Yönetici ve çalışanların aynı rotada hep beraber yürümeleri için, değişime inanmak önem taşır.”
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics