Dosya Kurumsal Dönüşüm ve ERP 05 MART 2016 / 12:06

Kurumsal dönüşümün temeli ERP

Küreselleşen ve giderek zorlaşan rekabet şartlarına uyum sağlamak için şirketlerin kurumsal dönüşüm sürecini tamamlamış olması artık bir lüks değil bir zorunluluk. Ancak değişimi uygulamak ve sürdürülebilir kılmak küçük, büyük fark etmeksizin tüm işletmelerin en büyük problemlerinden. Ölçeğiniz ya da sektörünüz ne olursa olsun rakipleriniz ile ancak daha yalın ve verimli süreçler ile yarışabilirsiniz. Türkiye ekonomisinin lokomotif gücü olan KOBİ’ler için bu daha da kaçınılmaz. Yayınlanan raporları da incelediğimizde gelecek 5 yılda kurumsal dönüşüme başlayacak firmaların oranının oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Bu dönüşüm organizasyonel süreçlerinizi daha verimli hale getirirken kişiye bağımlı süreçlerden ve kişiye bağımlı verilerden kurumsal hafızaya geçişi de beraberinde getirecek. Bilgi ve veri elimizdeki en değerli madenler bunları doğru kullanarak kendimizi rüzgarın akışına bırakarak değil ancak hedefe doğru ilerleyerek ancak başarıya ulaşabiliriz. Türkiye dünyaya göre kurumsal dönüşüm çalışmalarının biraz gerisinden gelse de özellikle ikinci veya üçücü neslin işbaşına gelmesi ile teknolojik dönüşüm çalışmalarının başladığını söylemek yanlış olmaz. IFS Türkiye Pazarlama Müdürü Öznur Tekiner’in verdiği bilgilere göre, şirketlerin bu konudaki ilk adımı mevcut durumlarının ve süreçlerinin tam kapsamlı bir resmini çıkarmak olmalıdır. Stratejik iş planı ve süreçlerin net olarak belirlenmesi ve gidilmek istenen hedeflerin net olarak konulması da kurumsal dönüşüm yolunda önemli adımlardandır. Genelde şirket çalışanları iş yoğunluğundan ve bazen de işletme körlüğünden dolayı analiz süreçlerine gereken zamanı ve ilgiyi yaratamayabiliyorlar. Böylesi bir durumda dışarıdan alınan danışmanlık bu sürecin hızlanmasını ve bu kapsamda yapılan çalışmaların doğru olarak ilerlemesini sağlayacaktır. Tekiner, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kurumsal dönüşüm yolunda en önemli araç ERP yazılımlarıdır. Öncelikle ERP’ler şirketlerin farklı iş modellerini tanımalarını sağlıyor ve rekabet için değişim ve global uyumun kapılarını açıyor. Müşteriyle olan ilişkileri güçlendiriyor. Esneklik ve hız kazandırıyor. Verimliliği ve motivasyonu arttırıyor. Teknoloji ya da bizim konumuzla ERP yatırımı neticesinde hızlanmış bir işletme, anlık ve doğru veriye ulaşma, simüle edebilme, maksimum kapasite kullanımı, kurumsal hafıza, kişiye bağımlılıktan kurtulma, güvenlik ve kolay raporlama, tam kontrol, tüm süreçlerin entegrasyonu ve yalın iş akışları olarak belirtebiliriz.Biz IFS Türkiye olarak IFS ERP konusunda dünya da binlerce işletmeden edinilmiş bilgi ve tecrübeyi Türk şirketlerine taşıyor onları uluslararası arenada rekabet edebilir hızlı, verimli, rekabetçi şirketler haline getiriyoruz. Bunun için ürünümüz IFS ile süreçlerini entegre edip kaynaklarını daha iyi kullanabilen şirketler haline getiriyoruz. Daha da önemlisi KOBİ lere seviye atlatıp dünya seviyesine ulaşmalarını sağlıyoruz.”

ERP’nin önemi ekonomik zorluklarda daha da gözler önüne seriliyor 
Geçtiğimiz yıllarda gündemimize oturan “e” kavramı şirketlerde pek çok farkındalığı da beraberinde getirdi. Artık şirketler entegre sistemlerle çalışmanın kendilerinin iş yükünü azaltacağının ve verimliliklerini arttıracağının farkındalar. Kurumsal dönüşüm e-dönüşüm ve dijital dönüşüm ile birleşince şirketler artık departmanlara bağımlı ya da Excel gibi programlarla süreçlerini yönetmektense kurumsal bütünlüğe ve hafızaya sahip, kendi içinde ve şirkette bulunan diğer sistemler ile entegre olabilen otomotize sistemler konusunda çalışmalarını başlattılar.
Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklara rağmen kurumsal dönüşüm çalışmalarını başlatan pek çok firma oldu. ERP’lerin önemi ekonomik zorluklarda daha da gözler önüne seriliyor. Eğer şirketinizin durumunu net olarak göremez ve elinizdeki verilerle karar alamazsanız şirketinizi doğru yönetemezsiniz. Rekabet bu kadar kızışmış ve çok düşük kar marjları ile çalışmak zorunda kalmışken kurumsal iş yazılımları ve ERP’ler  size önünüzü gösteren en önemli araç. Yapılan pek çok araştırmada yazılım sektörünün ve ERP pazarının büyüyeceği yönünde sonuçlar çıkıyor.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics