Dosya Kurumsal Dönüşüm ve İş Uygulamaları 16 TEMMUZ 2016 / 18:31

Özel sektöre rehberlik kamudan geliyor

Kamuda dönüşüm, hayata geçirilen politikalarla entegre ve tüm kurumsal hayatı buluşturan, tüm paydaşlara faydalar sağlayan bir yapıya bürünüyor. 
Kamunun e-Dönüşüm politikası ile hayata geçirilen kurumsal dönüşüm çalışmalarının dijital dönüşüm ile bütünleşmesi, verimliliğin de günümüzde temelini oluşturuyor, kurum içindeki birimler arasında iş sürekliliğini sağlamak adına önemli bir fırsatı beraberinde getiriyor. Kamu düzenlemelerinin kurumsal hayatta yerini alması, iş süreçlerinde verimi sağlıyor. Kamunun e-Dönüşüm çalışmaları, gerek seviye gerekse kapsamda artış ile yaygınlaşıyor. e-Fatura ile başlayan, e-Defter ve e-Arşiv ile devam eden, e-İrsaliye gibi uygulamalarla devam edecek olan e-Dönüşüm süreci, bu yönüyle kurumsal dönüşüm için şirketlere net bir yol haritası da sunuyor. Öyle ki, elektronik faturalama kayıt sistemi ile başlayan dijital dönüşümle e-Fatura'da 50 bin, e-Defter'de 48 bin ve e-Arşiv'de de 3 binden fazla kullanıcı platformda yerini aldı. Uygulamaların avantajları da git gide artıyor. İlgili bakanlıkların entegre dönüşüm yol haritalarının daha da genişlemesi, bütünsel faydayı pekiştirecek.
 
Kurumsal fayda sağlıyor
Gelinen noktada, kamunun e-Dönüşüm başlığındaki yenilikleri sadece kamunun takip ve kontrol yapısını sağlamlaştırmakla kalmıyor, kurumsal hayatta büyük ölçekten KOBİ’ye, her şirketin kamusal kurallara uyarak takip edilebilirliğini ve akabinde kurumsal verimliliğini pekiştiriyor. Bu yönüyle kamunun e-Dönüşüm düzenlemeleri, e-Dönüşüm odaklı verim sağlamayı başaran şirketlerin avantajlar elde etmesini sağlıyor.
Geldiğimiz noktada Türkiye’de birçok şirket, teknolojideki gelişmelere ayak uydurarak bir dönüşüm süreci yaşıyor. e-Fatura, e-defter ve e-arşiv uygulamalarını kapsayan bu süreçlerin iş hayatına entegrasyonunun, işlemleri hızlandırması, verimliliği artırması ve denetimi kolaylaştırması bekleniyor. Yani kamu ve özel sektör arasında karşılıklı bir fayda mekanizması hayat buluyor.
 
Yeni teknolojiler yakın takipte
Kamudaki bu dönüşüm, ülke ekonomisi adına önemli faydaları beraberinde getiriyor. İlk akla gelen tasarruf başlıklarına bakıldığında, 2016 yılında kâğıt, işçilik, postalama ve depolama maliyetlerini önemli ölçüde azaltması hedeflenen e-Dönüşüm adımlarıyla yıllık 3 milyar TL’nin üzerinde tasarruf elde edilmesi öngörülüyor. Bu dönüşümün adımlarının bir örneği olan kayıtlı elektronik postanın (KEP) şirketler ve kamu kuruluşları için zorunlu hale gelmesiyle 2015 yılında alınan KEP adreslerinin sayısı istikrarlı bir artış trendinde. Bir diğer örnek olarak e-arşiv projeleri de evrakların dijital ortama taşınmasıyla kağıt tasarrufu, evrak sınıflandırma gibi operasyonel zorlukların otomatik bir yapı kazanması, böylece zaman avantajı, iş gücü verimliliği ve maliyet tasarrufunu beraberinde getiriyor. 
Kamu, e-Dönüşüm odaklı adımlarında yeni teknolojileri takip ediyor. Örneğin mobil bankacılık ve e-ticaret odaklı düzenlemeler hem sektör bazında gelişim hem de kamusal düzen adına önem kazanıyor.
 
Rekabet avantajı
E-defter ve e-faturayı düzenleyen kanunda belirtilen ölçekteki firmaların bu elektronik hizmetleri kullanma zorunluluğu var. Ama bunun dışında e-Dönüşüm açısından yasal bazda bir zorunluluk yok. Yine de, sektör uzmanlarının da dikkat çektiği gibi, giderek zorlaşan bir rekabet dünyasında öne çıkabilmek isteyen her ölçekte şirketin e-Dönüşüm odaklı adımları atması da bir gereklilik olarak tanımlanıyor.
Yasal düzenlemelerle kullanımı artan ve yaygınlaşan e-Dönüşüm uygulamaları ekonomiye önemli katma değeri beraberinde getiriyor. Bunun bir yansıması olarak, e-Dönüşüm pazarı da ivme kazanıyor. Belirttiğimiz kurumsal faydalar ışığında, zorunlu grupta olmamasına rağmen KOBİ’lerin de e-Dönüşüm projelerine yönelik ilgisi ve bu yapıda yer almak için yatırımlar yapmaları hem kurumsal hem kamusal fayda anlamını taşıyor, güvenli ve yönetimi çok daha kolay uçtan uca iş yapılarına hayat veriyor.
 
Kaçınılmaz değişimin itici gücü kamu 
E- fatura, e-defter ve e-arşiv başlıklarının öne çıktığı e-Devlet uygulamaları, kamunun önderliğinde git gide daha çok kabul ediliyor. Çünkü her ölçekte şirket, bu kamu dönüşümü ile net fayda elde ediyor, kendi iş süreçlerini buna uygun biçimde dönüştürme fırsatı elde ediyor. 
Kamunun e-Dönüşüm sürecine öncülük etmesi ve bu konuda zorunlulukları hayata geçirmesi, tüm kurumsal hayatta elde edilen faydaların görülmesi ve e-Dönüşüm adımlarının yaygınlık kazanması adına çok büyük önem taşıyor.
Bu adımlar, gerek kamu maliyesine sunduğu avantajlar, gerek kamunun entegre takip mekanizmalarına sahip olabilmesi, gerekse Türkiye’de gerek kamu gerek özel sektörün küresel rekabette avantajlar elde edebilmesi, en azından kendini doğru ölçütlerde konumlandırabilmesi adına fırsat sunuyor.
Bu ölçüm başlıklarının her birinin sağladığı faydanın yanında, bunların entegre ve uyumlu olma yetkinliği de kartopu misali faydayı tüm taraflara getiriyor. 
ETİKETLER : 1080

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics