Dosya Kurumsal Dönüşüm ve İş Uygulamaları 16 TEMMUZ 2016 / 18:30

Yeni nesil uygulamaları iş süreçlerine yön vermeye başladı

Günümüzde kurumlar ve şirketler, mevcut zorlu piyasa koşulları, rekabet, yüksek maliyet gibi birçok sorunla baş etmeye çalışırlarken, bir yandan da teknolojik gelişmeleri takip etmeye çalışıyorlar.
Bunun yanı sıra işletmelerin ayakta durmasını sağlayacak unsurların arasında maliyetleri düşürme, üretimde verimlilik, çalışan verimliliğini arttırma,  müşterisine kaliteli hizmet sunmak gibi değişkenler yer alıyor. Şirketlerin ve kurumların bu tarz değişkenleri belirli bir temel üzerine oturtabilmelerinin yolu ise bunu bir “kurum kültürü” haline getirmelerinden geçiyor.
Bu açıdan bakıldığında kurumsal iş uygulamalarının kullanıldığı kurumlar ve şirketler, farklı birimlerin birbiriyle rahatça çalışabildiği, tüm çalışanların verilere anında ulaşarak aynı dili konuştuğu, tutarlı verilerden oluşan ölçeklenebilir bir yapıya dönüşüyor.  Çalışanlara ihtiyacı olan tüm verileri kurumsal bir uygulama üzerinden sunmak, çalışanın verimliliğini arttırmakla kalmadığı gibi aynı zamanda karar verebilme yetilerinin gelişmesine de önemli katkıda bulunuyor. Sistemin oluşturduğu bu ortam çalışanların iş kalitesini yükseltirken müşteriye de kaliteli hizmet ve ürün sunmalarını sağlıyor. Kurumsal iş uygulamaları kurumlara ve şirketlere tüm iş süreçlerini istediği detayda kayıt altına alma, süreçlerini istenilen ölçüde izleme, analiz etme ve raporlama imkanı sunarak, ölçebilir hale getiriyor. Tüm bunların yanı sıra organizasyonda yaşanan iş gücü kayıplarının da önüne geçilebileceği bu sistemler sayesinde çalışanlardan daha fazla verim alınabiliyor. Yani kısaca ihtiyaçların doğru belirlenmesi ile beraber kurumlar ve şirketler iş süreçlerinde önemli bir avantajın sahibi olabiliyorlar.

Mobilite ile hızlanan iş süreçleri
Mobil cihaz çeşitliliğinin artması ve mobil cihazların gün geçtikçe çok daha komplike hale gelmesiyle birlikte iş süreçleri de ofis dışına taşmaya başladı. Bununla birlikte akıllı telefon ve tablet gibi mobilite araçları günlük kullanılan cihazlara dönüştü, bu da müşteriyi kendisine kalite ile birlikte en hızlı hizmet üreten firmalara yöneltti. Bu eğilim mobiliteyi oldukça önemli hale getirdi ve mobilite özelliği sayesinde çalışanlar ya da yöneticiler istedikleri an, istedikleri yerden kurumsal iş uygulamalarına ulaşarak bilgiye kolayca ulaşabilmeye ve işlemlerini gerçekleştirebilmeye başladılar. Özellikle sahadaki sipariş, servis gibi işlemlerin bu cihazlar yardımıyla sisteme anında aktarılması hem operasyon hem de intranet servislerinin yoğun olarak kullanılmasını sağladığını ifade edebiliriz. Bunun yanı sıra çalışanların kurumsal hafızaya erişim, izin, avans, personel, eğitim gibi taleplerini hızlı ve kolayca gerçekleştirip izlemesine imkan verildiği gibi mobilite kullanımına bağlı olarak kurumsal iş uygulamalarında basit ve anlaşılır ara yüz daha da önemli hale geliyor.

Bulut hizmetleri kurumların elini rahatlatıyor
Bulut bilişim her ne kadar kurumlar tarafından yavaş bir şekilde benimsenip, iş süreçleri üzerinde uygulanıyor olsa da, iş süreçlerinin bulut çözümleri ile desteklendiğinde nasıl bir verimlilik sağlayabilecekleri konusunda gittikçe artan bir farkındalık mevcut. Bulut bilişim altyapıları ile desteklenen ve mobil çözümler ile daha verimli iş süreçleri sağlayan kurumsal uygulamalar, ilerleyen süreçte kurumların iş yapış şekillerinde önemli dönüşümler yaşanmasına neden olacak.  Bu noktada kurumlar ve şirketler, kurumsal iş süreçlerine bulut temelli uygulamaları entegre etmeden önce ihtiyaçlarını iyi bir şekilde analiz edip, daha sonra sistemlerine adapte etmeliler. Aksi halde gereksiz ya da eksik kalacak olan sistem, kurumlara ve şirketlere ekstra maliyet getireceği gibi bir yandan da önemli bir zaman kaybına neden olabilir.
Bulut bazlı kurumsal iş uygulamalarının avantajlarına gelecek olursak, teknolojinin avantajlarından yararlanarak modellenen yeni iş çözümleriyle kurumsal iş uygulamaları artık çok daha kolay erişilebilir, ölçeklenebilir ve esnek hale dönüşüyor. Örneğin kullanıcılar istedikleri yer ve zamanda uygulamalara mobil cihazlardan erişimi kolaylıkla sağlayabiliyorlar. Bu sayede özellikle zaman konusunda önemli bir avantaja sahip olacak olan kurumlar, iş süreçlerini çok daha sağlam temeller üzerine oturtabiliyorlar. Diğer yandan çoklu ortamdan erişilebilir entegre sistemlerin güvenliği şirketler için büyük önem taşıyor. Bu noktada özellikle şirketlerin BT departmanlarının dosya ve belge erişimi konusunda oldukça dikkat etmesi ve gerekirse erişim konusunda hiyerarşik bir yapı oluşturabilirler.
 
 
ETİKETLER : 1080

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics