Dosya Kurumsal İçerik Yönetimi 24 TEMMUZ 2015 / 11:34

Şirketlerin karar mekanizması gelişiyor

Bicom Satış Koordinatörü Erhan Şerbetçioğlu

Kurumsal verinin çok hızlı büyümesi ile birlikte içeriğindeki değerli verilerin daha fazla yönetilebilir olmasını sağlayan Kurumsal içerik yönetimi sayesinde kurumlar ve şirketler, kendileri için değerli veriyi daha hızlı sınıflandırarak ulaşma şansına sahip olmaktalar. Ayrıca bu sınıflandırılmış verinin analizini yapma, gerektiğinde tekrar erişim ve güncelleme avantajı sayesinde kurumlar için daha hızlı karar alma ve iletişim imkanları ortaya çıkmaktadır. Büyüyen verinin sınıflandırılmış olarak analiz edilmesinde çok önemli katkılar sağlayan kurumsal içerik yönetimi ile ilgili kurumların ve şirketlerin yatırım hedeflerinde önemli bir yer tutmaya başlamış olup, yatırımlar gün geçtikçe artmakta. Halen kurumsal içerik yönetimi kullanan kurum ve şirketler artık daha uzman çözümler için de yeni yatırımlar planlamakta.

Daha rahat takip ediliyor

Veriyi etkin yönetmeyi sağlayan kurumsal içerik yönetimi, kurumlar ve şirketler için daha hızlı analiz ve karar alma, iş süreçlerinde etkin iletişim, verinin güncellenebilir olması ve tarihçesinin takip edilebilmesi, veriye her yerden ulaşabilme, sınırsız veri kategorileri oluşturma gibi hayati öneme sahip avantajlar sağlamaktadır.

Bu uygulamaları seçerken öncelikle bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz ile belirlemeleri çok önemlidir. İhtiyaçlarını karşılamak için uzman firmalar ile süreç analizlerini net bir şekilde ortaya koymalı ve bu süreçleri en başarılı şekilde uygulama üzerine taşıyabilecek firmayı seçmelidir. Firmanın proje planını verimli bir şekilde yürütmesini sağlamak için denetim mekanizması oluşturmalıdır. Projenin hayata geçmesi aşamasında uygulamanın en geniş kullanımını sağlamak için kurum içi eğitimler ile farkındalık oluşturmalı ve kurumsal içerik uygulamasını kurum kültürüne adapte etmelidir.

Verilerin dinamik işlenmesi aşamasında dış etkenlerden korumak için doğru bir güvenlik politikası oluşturmalı ve bu konuda başarılı veri güvenliği çözümleri ile yönetmelidir. Verilerin arşivlenmesi aşamasında kurum içi veya dışı en az iki kontrol mekanizması oluşturmalı ve bu mekanizmanın doğru işlediğini düzenli olarak denetlemelidir.

 
ETİKETLER : 1031