Dosya Kurumsal İş Uygulamaları 09 MART 2015 / 08:53

Gelecekte iş hayatı mekan ve zamandan bağımsızlaşacak

Aslında uygulamalardaki değişimin süreçlerdeki değişimden kaynaklandığını düşünüyoruz. Ürün yaşam döngülerinin giderek kısaldığı ve müşterilerin bilgiye çok hızlı ulaşabildikleri günümüzde, kurumların iş süreçlerini çok verimli işletebilmeleri ve çok hızlı değiştirebilmeleri gerekiyor. Bunun için de süreçlerin tümünü kullandıkları yazılım ile etkin yönetilebilmek, gerektiğinde çok hızlı karar alabilmek, süreçlerini buna uyarlayabilmek ve tüm paydaşlarıyla sıkı bir iletişim içinde olmak istiyorlar. Kurumsal yazılımlarda entegrasyon ve esneklik, bu nedenle çok önemli kriterler.

Mobilite, bulut bilişim ve sanallaştırma da bu ihtiyaçlardan doğan çözümler. Kullanıcı dostu olmak ve daha önemlisi kullanılabilirlik de son kullanıcıların bu değişime hızlı adapte olmasına yardımcı oluyor. Bir kurumsal yazılım üreticisi olarak bu ihtiyaçları önceden görerek çözümlerimizi güncel ihtiyaçlara hazır ve esnek olacak şekilde sunmaya çalışıyoruz.

Mobilitenin önemi anlaşıldı

Özellikle mobiliteye bu noktada değinmemiz gerekiyor. 2000’li yılların başlarında mobilite çok özel ihtiyaçlar için talep edilirdi ve söz konusu işlemi mümkün hale getirmesi yeterliydi. Bugün ise kurumlar verimliliği arttırmak için katma değer yaratacak her türlü konudaki belirli süreçleri küçük uygulamalar halinde mobil erişime açıyorlar. Ancak artık uygulamaların uyumlu ve kolay kullanılır olması da önemli. Gelecekte tüm iş hayatının zaman ve mekândan bağımsız yürüyeceğini öngörmemiz gerek. Bu da tüm süreç ve uygulamaların entegre bir şekilde mobil hale gelmesi demek olacak. Mobilite açısından değerlendirdiğimizde Türkiye’deki müşterilerimizin de en az Avrupa’daki müşterilerimiz kadar mobil çözümlerimize önem verdiklerini söylemek yanlış olmaz. Ancak bulut bilişim konusunda talebin daha az olduğunu düşünüyoruz.

IAS olarak kurumların ihtiyaçlarını önceden görerek çözümlerimizi güncel ihtiyaçlara hazır ve esnek şekilde sunmaya çalışıyoruz. Gelecekte iş hayatı zaman ve mekandan bağımsız yürüyecek. Bu da tüm süreç uygulamaların entegre bir şekilde mobil hale gelmesi demek olacak. Bir sonraki aşamada ise sanal gerçeklik teknoloji ve iş dünyasını baştan aşağı değiştirecek. Gelecekte, aslında fiziksel olarak var olmayan ofislerde, mobil olarak çalışıyor olacağız.

IAS CTO’su Hakan Özkara
ETİKETLER : 1012

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics