Dosya Kurumsal İş Uygulamaları 09 MART 2015 / 08:52

Kurumsal iş uygulamaları mobile evriliyor

Teknolojideki gelişmeler, içiçe geçmiş dört ana boyutta (Bulut bilişim, Mobilite, Veri ve Sosyal) daha önce hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde iş yapış biçimlerini etkiliyor. Bu durum da iş ihtiyaçlarının doğasına uygun çözümler üretilmesine ve dolaylı bir dönüşüm yaşanmasına yol açıyor.

Ancak bu dönüşüm kurumlar için kolay değil çünkü adım adım değişimle başarılı olunması oldukça zor. Yeni olanaklarla geliştirilen yepyeni iş modelleri kurumsallaşmış şirketlerin dahi pek çok avantajını eleyerek ön plana çıkabiliyor ve endüstriyel dönüşümlere dahi sebep olabiliyor. Pek çok endüstride farklı zamanlarda da olsa paradigma değişiyor ve doğası gereği paradigma değiştiğinde kurumlar neredeyse o sektöre yeni girmiş kadar zorlanabiliyor.

Şirketler stratejilerini bu trendleri destekleyecek şekilde değil bu trendlerle yeniden değer zincirlerini ele alacak şekilde yapılandırmak ve bu yapıyı yürütecek operasyon modellerini oluşturmak  durumundalar. Ancak bu şekilde trendler savaşılması gereken zorluklar olmaktan çıkıp stratejik avantaja dönüşebiliyor.

Bulut bilişim değişik modellerle hayata geçirilebiliyor

Sistem entegratörleri de bu değişimden etkileniyor. Bazen veri merkezinin kurum dışına çıkması ve esnek olarak yönetilmesi, bazen de bir iş sürecinin veya yazılımın tamamen bulut üzerinden kullanılması sözkonusu olabiliyor. Sistem entegratörlerinin de iş modellerini bu yaklaşımlarla uyumlandırabilmesi gerekiyor. Bunlara rağmen önümüzdeki dönemlerde iş zekası çözümlerini buluta aktaracak kurumların sayısında önemli bir artış olacağını öngörüyoruz ve buna bağlı olarak sistem entegratörlerinin de bu alandaki rolünün gelişeceğini düşünüyoruz.

Olaya mobilite çerçevesinden baktığımızda ise kurumsal iş uygulamaları henüz tam olarak mobil erişime imkan tanıyabilecek düzeyde değilse de bu yönde evriliyor ancak belki daha önemlisi bu senaryolarla değişen iş modellerini destekleyebilecek yeni ihtiyaçların gündeme geliyor olması. Bu senaryoların tamamında mobilitenin veriden ayrılması mümkün değil. Mobilite hem yeni veri kaynakları yaratıyor hem de verinin kullanılması için yeni senaryolar gündeme getiriyor.

QlikView Türkiye CEO ve Yönetici Ortağı Ümit Altınay
ETİKETLER : 1012

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics