Dosya Kurumsal İş Uygulamaları 09 MART 2015 / 08:52

Kurumsal iş yazılımları objektif ve doğru veriye ulaşmanın anahtarı

Günümüz işletmeleri, mevcut zorlu piyasa koşulları, rekabet, yüksek maliyet gibi birçok sorunla baş etmeye çalışıyor. Bunlarla birlikte işletmelerin ayakta durmasını sağlayacak unsurların başında maliyetleri düşürme, alımlarında minimum fiyat standardını yakalama, üretimde optimum verimlilik, çalışan verimliliğini arttırma,  müşterisine kalite hizmet ve ürün üretmek geliyor. Tüm bu operasyonları kurumsal bir veri tabanı altında toplamak şirket kültürünün oluşmasında önemli rol oynuyor.

Bu açıdan bakıldığında kurumsal iş yazılımlarının kullanıldığı işletmeler, farklı birimlerin birbiriyle entegre hale geldiği, tüm çalışanların verilere anında ulaşarak aynı dili konuştuğu, tutarlı verilerden oluşan ölçeklenebilir bir yapıya dönüşüyor. Çalışanlara ihtiyacı olan tüm verileri kurumsal bir uygulama üzerinden sunmak çalışanın verimliliğini arttırmakla kalmıyor, aynı zamanda karar desteği de sunuyor. Sistemin oluşturduğu bu ortam çalışanların iş kalitesini yükseltirken müşteriye de kaliteli hizmet ve ürün sunmalarını sağlıyor. Kurumsal iş uygulamaları işletmelere tüm iş süreçlerini istediği detayda kayıt altına alma, süreçlerini istenilen ölçüde izleme, analiz etme ve raporlama imkanı sunarak, ölçebilir hale getirmektedir. Tüm bunların yanı sıra işletmede yaşanan iş gücü kayıplarının da önüne geçilebileceği bu sistemler sayesinde çalışanlardan daha fazla verim alınması sağlanacaktır.

İşletmelerde karşılaşılan en büyük sorunlardan birisi de her departmanın iş yapış biçimindeki farklılık ve kullandığı araçlardır. Bu durum sağlıklı ve tutarlı veri almayı zorlaştırmakta ve subjektif bir veri oluşmasına yol açmaktadır. Çalışandan bağımsız bir kurumsal hafıza oluşturan kurumsal iş yazılımları, objektif ve doğru veriye tek bir noktadan kolayca ulaşmayı sağlayan, performansı yüksek ve sürekli değer üreten işletme portresi oluşturmaktadır.

Sistem entegratörleri fiziksel çözümlerden servislere yöneliyor

Bulut bilişim günümüz işletmeleri için en düşük maliyette en yüksek verimin alındığı model olarak düşünülebilir. Sistem entegratörü firmaların, işletmeler için kolay yönetilebilir ve ölçeklenebilir sistemler kurmayı amaç edindiğini düşündüğümüzde ise bu teknolojiyi kullanmaktan memnun olacaklarını söyleyebiliriz. “Software as a servise” kavramından da anlaşıldığı gibi bulut bilişimde sistem entegratörlerinin fiziksel donanım yerine servis geliştirme tarafında ilerleyeceğini düşünüyorum. Servis geliştirme odaklı bu hizmet anlayışı yetkin, konuya hakim yüksek çalışanları daha değerli hale getirecektir.

Mobilite değişimi 2015’te de devam edecek

Bulut çözümler ve mobilite konusunda pazarda başlayan değişim trendleri 2015 de kendisini daha çok hissettirecek. KOBİ’ler rekabet için verimlilik ve kurumsallaşma ihtiyacı içerisinde. Maliyet avantajı ve kolay kullanım özellikleri ile bulut çözümlere olan aşinalık ve talep gitgide artıyor. Ek bir uygulamaya gerek duymadan internet ile kurumsal iş uygulamalarının mobilite üzerinden kullanımının mümkün olması da bu oranı daha fazla arttırmıştır. Ülkemizdeki lokal internet sorunları her geçen yıl iyileştikçe kullanım oranı daha da artmakta, özellikle kullandıkça öde modeli Türk işletmelerinde sıcak yansıma bulmakta ve hızlıca yaygınlaşmaktadır.

Workcube İş Geliştirme Direktörü Ferdi Fırat
ETİKETLER : 1012

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics