Dosya Lojistik Sektörünün Gelişimi ve Bilişim 20 NİSAN 2015 / 10:17

Hata ve zaman kaybı minimuma indi

Omsan, sahada oluşan verilerin, gerek Omsan’ın iç süreçlerinde, gerekse müşteri ve iş ortakları ile paylaşılan süreçlerde kullanılmak üzere merkezde toplanması için teknolojik uygulamalara büyük önem veriyor.

Omsan, verdiği tüm hizmet türlerinde teknolojinin mevcut en gelişmiş olanaklarını bünyesine hızla adapte ederek yüksek müşteri memnuniyetini kazanmış bir şirkettir. Omsan’ın esnek yapısı, gelişen teknolojiyi hizmetlerine hızla uygulama olanağı vermekte, böylece Omsan, hata payını ve zaman kaybını minimuma indiren teknolojik uygulamalarıyla müşterilerine rekabet avantajı sağlamaktadır. Omsan olarak, sahada oluşan verilerin, gerek Omsan’ın iç süreçlerinde, gerekse müşteri ve iş ortakları ile paylaşılan süreçlerde kullanılmak üzere merkezde toplanması için teknolojik uygulamalara büyük önem verilmektedir.

İş sürelerinde tasarruf

Tuzla depoda faaliyette olan Otomatik Ayrıştırma Sistemi (SORTER) çalışmaları sonucunda iş gücü süresi tasarrufu sağlanmış ve verimlilik artışı elde edilmiştir. Daha sonra sistem üzerinde çeşitli iyileştirmeler ve yenilikler gerçekleştirilmiştir. Üç boyutlu simülasyon ile sistemin işleyişi bire bir bilgisayara aktarılmış ve gerçek verilerle modelleme yapılmıştır.

Omsan Lojistik depolarında barkod kontrollü süreçler ile operasyonlar için gerekli FIFO, FEFO, LIFO, lot takibi, seri no takibi, üretim takibi kriterleri ile çalışılmaktadır. Gerçek stok bilgisini web tabanlı olarak sunan Omsan, müşterilerine ait ürünlerin güvenliğini en üst düzeyde sağlamak amacıyla depolarında uluslararası standartlara uygun yangın emniyet sistemlerini kullanmaktadır.

Omsan depolarında kullanılan Depo Yönetim Sistemi, depolama operasyonlarının gerçek zamanlı yönetilmesi için tasarlanmış dinamik bir sistemdir. Omsan, merkezi depo otomasyon sistemini yeniden yapılandırarak müşterilerine tahsis edilen şifre ile tüm operasyonu on-line izleme, yönetme ve raporlama imkânı sunmaktadır.

Omsan, birlikte çalıştığı müşterilerle, talep edilmesi ve sürece katma değeri olacağının düşünüldüğü noktalarda entegrasyon projeleri yapmakta ve bu projeleri başarıyla devreye almaktadır.  Son yıllarda yapılan entegrasyon projeleri, web ara yüzleri ve web portal raporlama sistemleri ile desteklenmiştir.

 

Uygulamalar tablete taşınıyor

 

Tabletlerin günümüzde artan kullanımı nedeniyle Omsan’da varolan mobil uygulamalardan bazıları bu platformlara taşınmıştır. 2010 yılından beri vermekte olduğumuz ve yenilikçi bir hizmet olan “Arabam Tatilde” projesi için iPhone ve android uygulamalar hazırlanmış ve müşterilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Omsan, şoför eğitimlerinde de yüksek teknolojik olanaklardan faydalanmaktadır. Bu amaçla Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) mali desteğiyle Omsan Lojistik mühendisleri tarafından Emniyetli ve Ekonomi Sürüş Simülatörü geliştirilmiştir. Bu proje ile sürücülerin yetkinliği artırılarak kazaların / hasarların (özellikle akaryakıt ve tehlikeli madde taşımacılığında) en aza indirilmesi, yakıt sarfiyatının azaltılması ve böylece müşterilere hem ekonomik hem de güvenli bir hizmet sunma imkanı elde edilmiştir.

Omsan, 2011 yılında, “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” ile iş sürekliliğinin sağlanmasına ve güvenlik ihlallerinden doğan zararların ve riskin en aza indirilebilmesine yönelik ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini Türkiye’de alan ilk lojistik firması olmuştur.

 Omsan Lojistik Genel Müdürü Osman Küçükertan
ETİKETLER : 1018

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics