M1 03 OCAK 2010 / 23:00

Dikte, gazeteci ve avukat ürünlerini çıkardı

CTD Sistem tarafından hayata geçirilen Dikte yazılımının yeni sürümleri tanıtıldı.

CTD Sistem tarafından hayata geçirilen Dikte yazılımının yeni sürümleri 23 Aralık’ta Ankara Sheraton Otel’de tanıtıldı.
CTD Sistem; Hukuki Dikte, Dikte Gazeteci ve Dikte Medya isimli yeni ürünleri ile ilgili meslek dallarında hız, verimlilik ve performans artışını hedefliyor. Geliştirilen en son dikte teknolojisi konuşma dili ve yazı dili farklılığının otomatik olarak düzeltilmesi, otomatik noktalama işaretleri, azaltılmış eğitim süresi, yüksek performanslı konuşmacı bağımsız tanıma, ses kayıt cihazlarından ve videolardan tanıma araçlarıyla zenginleştirildi.
Yazı yazmanın yoğun olarak kullanıldığı ve iş yükünün fazla olduğu mesleklere yönelik özel ürünler geliştirmeyi amaçladıklarını belirten CTD Sistem Ar-Ge Müdürü Çetin Çetintürk, “Yazı yazmak modern hayatın bir parçasıdır. Yazı bilgi paylaşımının, bilimsel ve teknolojik gelişmenin en önemli aracıdır.
Yazılı bilgi üretimindeki hız artışının bilim, teknoloji ve sanatın gelişimini hızlandıracağı düşünüldüğünde, dikte teknolojisinin önemi açıkça ortaya çıkıyor” dedi.

DikteÜç ayrı dikte yazılımı

CTD Sistem Ar-Ge Müdürü Çetin Çetintürk, “Yazı yazmak bazı meslek dalları için kaçınılmaz bir şekilde günlük iş yükünün çoğunu oluşturmaktadır. Gazeteci ve avukatlar çok yazı yazan meslek gruplarının başında geliyor. Hukuki Dikte, hakim savcı ve avukatlar için daha fazla verimlilik anlamına gelecek. Ülkemizdeki hukuki sisteme hız kazandıracağı için vatandaşlarımıza, sosyal ve ekonomik hayatımıza da önemli katkısı olacak. Dikte Gazeteci ise ses kayıtlarından konuşma tanıma ve röportaj için sunduğu araçlarla gazetecilere hız ve kolaylık sağlayacak. Dikte Medya değişik medyalarda kayıtlı bilgiye kolay erişim sağlayacak, veri madenciliği, içerik belirleme, altyazı oluşturma gibi konularda kullanılabilecek araçlar sağlayacak” dedi.
ETİKETLER : Sayı:752

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics