M1 11 EKİM 2010 / 18:00

Etkileşimli pazarlama devri

Doğrudan pazarlama içerisinde yükselen alanlar, etkinlik pazarlaması ve etkileşimli pazarlama.


DPİD (Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği), 2005 yılında, dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişen doğrudan pazarlama sektörünü temsil etmek üzere kurulmuş bir dernek. Doğrudan pazarlamayı kitle iletişim araçları dışındaki mecraları kullanarak hedef kitle ile marka arasında ilişki kuran ve bağlılık yaratan, somut, davetkar, harekete teşvik eden, etkileşimli ve ölçümlenebilir pazarlama iletişimi faaliyetleri olarak tanımlayan dernek, doğrudan pazarlama sektörüne vizyon kazandırmayı amaçlıyor. DPİD çatısı altında, etkinlik pazarlaması, veritabanına dayalı pazarlama, etkileşimli pazarlama, sahada pazarlama ve satış noktasında pazarlama disiplinleri yer alıyor. DPİD’in sektöre verdiği önemli katkılardan biri de her yıl gerçekleştirilen Doğrudan Pazarlama Ödülleri. Sektördeki başarılı çalışmaları ödüllendiren ve bu yıl da 11 Kasım’da gerçekleşecek ödüllerde etkinlik pazarlaması, veritabanına dayalı pazarlama, etkileşimli pazarlama, sahada pazarlama ve satış noktasında pazarlama alanlarındaki projeler yarışıyor. Biz de son dönemde teknoloji ve sosyal ağlarla birlikte değişen etkileşimli yapısıyla farklılaşan yeni pazarlama anlayışını ve bu yıl ki ödülleri Doğrudan Pazarlama Derneği İletişimcileri Derneği Başkanı Murat Karamanoğlu ile konuştuk.

Doğrudan Pazarlama Derneği hakkında biraz bilgi verir misiniz? Derneğin üyeleri kimler?
DPİD, Eylül 2005’te kuruldu. Kuruluşumuzun 5 yıldönümündeyiz. Sektörün tek temsilcisi olarak DPİD’in faaliyet amacı kurulduğundan bu yana değişmedi. Derneğimize ancak Doğrudan Pazarlama aktivitesi gerçekleştiren ajanslar üye olabiliyor. Tanım doğrudan pazarlama olunca, üye olabilecek ajanslar da; Yüzyüze iletişimin olduğu - sahada ve satış noktasında pazarlama aktivitesi yapanlar, etkinlik ajansları, web ve mobil platformları kullanarak birebir iletişim yapan (bizim deyimimizle “etkileşimli hizmet” veren) ajanslar.) DPİD 2005 yılında toplam 12 şirketin katılımıyla faaliyete başladı. Bu şirketler de, ağırlıklı olarak sahada ve satış noktasında pazarlama alanında çalışan şirketlerdi. Ancak yıllar geçtikçe yaşanan değişimle etkinlik pazarlaması ve etkileşimli pazarlama alanında faaliyet gösteren ajanslar da aramıza katıldı. Şu anda DPİD’in 43 üyesi var ve tüm faaliyet alanları aşağı yukarı eşit sayılarda üye ile temsil edilmekte.

Son dönemde doğrudan pazarlama içinde artış eğilimi gösteren kısım ne? Nasıl bir gelişim gözlemliyorsunuz?
Son üç yıldır sektör büyüklüğünü ve dinamiklerini ortaya çıkartmak için profesyonel bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen bir “Sektör Araştırması” yapmaktayız. Bu araştırmanın bulgularına göre DP içerisinde yükselen faaliyet alanları etkinlik pazarlaması ve etkileşimli pazarlama. Tabii ki bu bir sürpriz değil. Teknolojinin gelişimine paralel olarak, hedef kitleye birebir ulaşacağımız mecralar çeşitleniyor. Bu mecraların çoğunluğu da web veya mobil dünyada. Dolayısıyla, bizim etkileşimli pazarlamada artış görmemiz kaçınılmaz.

Etkileşimli pazarlama, gelinen noktada nasıl bir rol üstleniyor? Şirketler ne ölçüde yararlanıyor?
Bizim gözlemlediğimiz; şirketlerin artık doğrudan pazarlamanın diğer mecralarını kullanmasalar bile etkileşimli pazarlamayı kullanma ihtiyacı hissetmeleridir. Yaptığımız araştırmada, şirketlerin en çok kullandığı DP metodu olarak etkileşimli pazarlama görünmektedir. Şirketler, etkileşimli pazarlamada en çok web sitesi yönetimi ve e-posta marketing yapmaktalar. Bu teknikleri arama motoru pazarlaması ve advergaming takip etmektedir.

Biraz da Doğrudan Pazarlama Ödülleri ne zamandır veriliyor? Bu yıl ki Doğrudan Pazarlama Ödülleri’ne kaç başvuru oldu? Nasıl bir seçim süreci yaşanacak ve hangi değerlendirme kriterleri söz konusu olacak?
Son 2 senedir çok başarılı bir şekilde yürüttüğümüz doğrudan pazarlamanın tek yarışması olan DP Ödülleri, sektörün kalite standartlarının artırılması, yapılan kaliteli işlerin paylaşılması ve doğrudan pazarlama ajansları ile reklamverenleri bir araya getirmesi amaçlarına hizmet ediyor. Bu yıl ki ödüller için katılım devam etmekte. Bizim bu seneki hedefimiz 200 proje. Bir iddiamız var. Seçim sistemi olarak çok titiz bir çalışma yürütüyoruz ve ülkedeki en adil yarışma olmasını hedefliyoruz. Her şeyden önce her proje değerlendirilirken tek bir boyutta puanlanmıyor. Dört değişik kriter ayrı ayrı puanlandırılıyor ve ortalamaları genel puan olarak hesaplanıyor: Strateji, yaratıcılık, uygulama başarısı, ölçülebilir sonuçlar. Ayrıca değerlendirme süreci de iki aşamalı. Birinci aşamada her kategorinin uzmanlarından oluşan meslek komiteleri, DPİD’e üye ajanslar ve ana jüri, her işi web üzerinden değerlendiriyor. Burada sırasıyla yüzde 50, yüzde 20, yüzde 30 gibi bir ağırlık kullanılıyor. İkinci aşamada ise birinci aşamayı geçen projeler, (her kategoride 5 adet) ana jurinin değerlendirmesine sunuluyor. Ana juri de 5 adet DPID temsilcisi, 3 akademik temsilci, RD, RYD, IDA gibi iletişim alanındaki STK temsilcileri ve medya temsilcilerinin yer aldığı bir karmadan oluşuyor. İşte ödül kazananlar nihai olarak bu karmanın oylaması sonucu belli oluyor.

Ödül kategorileri:
Etkileşimli Pazarlama
Bütünleşik Etkileşimli Pazarlama Kampanyası
Mobil Pazarlama Kampanyası
SEM Kampanyası
E-posta Marketing Kampanyası
Sosyal Medya Kampanyası
Veritabanına Dayalı Pazarlama:
Doğrudan Postalama Çalışmaları
Sadakat Uygulamaları
Satış Noktalarında Pazarlama:
Tanzim teşhir (merchandising) uygulamaları
Mağaza içi aktiviteler (tattırma, denettirme, demonstrasyon uygulamaları)
Etkinlik Pazarlaması:
Tanıtım Aktiviteleri
Roadshow
Gerilla Aktiviteleri
Yarışma ve Festivaller
Özel Projeler
Promosyonel Pazarlama:
Bütünleşik Promosyonel Pazarlama Kampanyası
Tek Mecralı veya Yerel Promosyon Kampanyası
Özel Kategoriler:
En Yaratıcı Doğrudan Pazarlama Uygulaması
En Cesur Müşteri
ETİKETLER : Sayı:791

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics