M1 17 EKİM 2010 / 18:00

Hedef, Ortadoğu pazarında büyümek

Sigma, Avrupa ve Ortadoğu ekonomi ve finans dünyasını biraraya getiren OPEX 2010’a katıldı.

Ortadoğu’da büyüme hedefiyle hareket eden Sigma, Avrupa ve Ortadoğu bölgesinin ekonomi ve finans dünyasını bir araya getiren etkinliği en büyük etkinliği OPEX 2010’a katıldı.
Bu yıl altıncısı düzenlenen OPEX 2010, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde Sigma’nın altın sponsorluğunda gerçekleştirildi. Bölgenin en önemli finans etkinlikleri arasında gösterilen ve Fleming Gulf tarafından düzenlenen OPEX 2010, Dubai Marriot Hotel’de 11-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sigma, Ziraat Bankası başarı hikâyesini katılımcılarla paylaşırken, Sigma Proje Yöneticisi ve Danışman Fatih Güneş de küresel bankacılıkta gider yönetimi konularını kapsayan bir sunum yaptı.
Etkinlik sırasında görüşme fırsatı bulduğumuz Sigma Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sırma Sevand Ataç, bölgenin kendileri için çok önemli olduğunu ve o yüzden bu etkinlikte yer aldıklarını belirtti. İki yıl içinde Ortadoğu bölgesinden topladıkları gelirlerin Türkiye gelirlerini geçmesini hedeflediklerini ifade eden Ataç, “Sigma, Tepum Grup çatısı altında 2003 yılında kurularak faaliyet gösteren, 90 kişilik ve 8 milyon dolar cirosu olan bir şirket. Biz bugüne kadar gelirlerimiz büyük çoğunluğunu Ar-Ge için kullandık. Bugüne kadar Ar-Ge için 5 milyon dolar civarında bir kaynak ayırdığımızı söyleyebilirim. Bu çalışmalarımızın sonucunda ortaya çıkan ürünlerimizi de Türkiye dışında Dubai kanalıyla bu bölgede tanıtmak istiyoruz. Tahminen iki yıl içinde de burada başarılı olup, Türkiye gelirlerimizi geçen bir pazar yaratmak hedefindeyiz” dedi.

OPEX 2010’da gider yönetimi konuşuldu
OPEX 2010’da bankacılık ve finans teknolojileri yanında Gider Yönetimi (Spend Management)  konusu da Sigma tarafından gündeme getirildi. Bölgeden birçok banka ve finans kuruluşunun ilgisini çeken Sigma gider yönetimi çözümleri, bir şirkette ürün ve hizmet tedarik süreçlerinin şeffaf, kurallara uyumlu ve kontrol edilebilir bir şekilde yönetilerek,  sürekli maliyet tasarrufu hedeflenmesi için gerekli ortamı sunuyor.
Finans kuruluşları açısından gider yönetimi konusunun öneminin çalışan ve şube sayısı büyüklüğü ile orantılı olarak hızla arttığına dikkat çeken Ataç:
“Finans sektöründe Basel II ve III ile gelen Operasyonel Risk Yönetimi gerekleri de Gider Yönetimi’ne önem kazandıran bir başka faktör. Öte yandan gider analizi yapılan satın almalara ilişkin bilgilerin tedarikçi, satın alınan ürün ve hizmet grupları, harcama tutarı ve tarih bazında incelenebilecek şekilde organize edilmesini sağlar. Buradan hareketle ürünlerimizi kullanan kurum ve kuruluşların son derece esnek bir altyapıya sahip olabileceğini söyleyebilirim. Buradaki konferansa da bakıldığında yoğun bir şekilde bu konular konuşuluyor. Birçok kurum da bize sunumumuz sonrası daha detaylı görüşme talebinde bulundu” şeklinde görüş belirtti.
2010 için yüzde 30’luk büyüme hedefiyle hareket ettiklerini belirten Ataç, sözlerini şu şekilde bitirdi:
“İçinde bulunduğumuz yıl için koyduğumuz yüzde 30’luk büyüme hedefimizle doğru orantılı olarak ilerliyoruz. Bakıldığında son beş yılda ellinin üzerinde başarılı projeye imza attık. Bundan sonraki büyüme hedeflerimiz de bu yönde olacak.”
ETİKETLER : Sayı:792

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics