M1 05 AĞUSTOS 2012 / 12:54

Türkiye Finans’ta gelişim BT projelerine yansıyor

“Finansta BT yöneticilerinin sanki iş tarafı yöneticisi gibi sorumluluk hissetmeleri gerekiyor.”

Anadolu Finans ve Family Finans’ın birleşmesiyle 2005 yılından beri hizmet veren Türkiye Finans Katılım Bankası, bugün The National Commercial Bank ortaklığıyla yola devam eden sektörün önemli oyuncularından biri. 190 şube ve 3 bin 350’yi aşkın çalışanıyla 1 milyondan fazla müşterisine hizmet veren banka, şu günlerde de yeni ürünlerle ürün hizmet yelpazesini genişletmeye ve şube ağını da genişletme çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. Biz de bu gelişimin teknoloji tarafındaki yansımalarını, bankanın teknoloji yatırımlarını ve bankacılık sektöründe bir CIO olmanın gerekliliklerini Türkiye Finans Bilgi Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fahri Öbek ile konuştuk.

» Öncelikle bankacılık sektöründeki CIO’lardan beklentiler nelerdir? Bu görevdeki bir CIO’nun hangi yetkinliklere sahip olması gerekir?
Teknoloji yöneticilerinden beklenen çok farklı roller var. Ancak bir bankada bu daha da karmaşık diye düşünüyorum. Birkaç organizasyonu birden yönetiyor gibisinizdir. Çünkü BT organizasyonu içinde değişik alanlar var; bir tanesi BT operasyon. Operasyon nasıl verimli yönetilir, nasıl daha az adamla daha fazla işi yapabilirsiniz bunları bilmeniz gerekiyor. Operasyon tarafı çarkları döndüren taraf. Sistemlerin kesintisiz çalıştırması için gereken yedeklemeler ile uzakta kurulacak felaket yönetimi ortamları gibi pek çok yapı var. Burayı yönetirken aynı zamanda bir operasyon nasıl yönetilir, nasıl verimlilik sağlanır, nasıl kaliteli hizmet verilir gibi deneyime sahip olmanız gerekiyor. Çok fazla teknik detaya, bilgiye de sahip olmanız gerekiyor. Teknoloji bilgisini takip etmeniz, insan yönetebilmeniz de şart. BT’nin, mevcut çarkları döndürmesinin yanı sıra bir başka boyutu da bankanın geleceğine yatırım yapmak. Bankanın büyüme, gelişme hedefleri ile ilgili yapmak istediği ürün hizmet geliştirmeleri, projeler gibi taraflara odaklanmak. Burada uygulama geliştirme metodolojileri, değişen eğilimleri izlemeniz, hakim olmanız gerek. Bu tarafta farklı bir insan profili çalışıyor. Daha çok bilgisayar mühendisliği kökenli yazılımcılar var, iş analistleri var. Dolayısıyla burada çalışanların hepsinin motivasyonları farklı. Bunu gözetmeniz farklı yaklaşmanız çok önemli. Yazılım ve projeler tarafında ise, projeleri her zaman olması gerekenden daha çabuk yapmanız istenir. Dolayısıyla bizim bankanın gitmek istediği sürate ayak uydurmamız gerekli.

BT’nin işle aynı hızda gidebilmesi lazım
BT genelde işi durduran taraf olarak görülür, çünkü BT projeleri zaman ve emek ister, doğru kaynak kullanımı ister. Dolayısıyla bizi yazılım tarafında, yeni ürün tarafında zorlayan şey; zaman olur. BT ekiplerinin en fazla yakındığı şey, sizden çok şey istenir ama onun karşılığındaki kaynağı tam alamazsınız her zaman. Genel olarak bakarsak; bankanın gelişim hedeflerine göre dengeleri iyi gözetmek gerekir.

» Peki sizce bir teknoloji yöneticisinin iş süreçlerine hakim olması ne kadar önemli?
Proje tarafında bizi zorlayan şeylerden biri de; iş tarafı ile olan ilişkidir. Bir yandan da iş süreçlerine hakim olmanız gerekir. İş tarafının istediğinin ne olduğunu, istediği şekilde yapılmasının başka alternatifleri olup olamayacağını kurgulamanız gerekir. Bazı yerlerde karar almada tıkanır konu. Deneyimlerinizle daha önce yaşadıklarınızla ekibin önünü açabilirsiniz. İki haftada bir yarım günü projelerin üstünden geçmek için harcarım ben. İş tarafını bazı konularda rahatlatmak gerekiyor. İş tarafının da dilinden anlayıp onları rahatlatıp onlara aslında aynı hedefe baktığımızı, teknik konulara değil iş hedeflerine odaklandığımızı hissettirmek gerekiyor. Dolayısıyla hem kendi ekibinizi hem iş tarafını yönetmeniz gerekiyor. Finansta BT yöneticilerinin sanki iş tarafı yöneticisi gibi sorumluluk hissetmeleri gerekiyor, aksi halde bankaların atılım yapabilmeleri çok zor.

»Türkiye Finans Katılım Bankası’nın teknoloji yaklaşımı nasıl? Projeleri kabul ettirmede güçlük yaşıyor musunuz?
Oradaki anahtar nokta şeffaflık bence. Bir şeyleri üstü kapalı tutarsanız şüphelere yol açabiliyor. Projelerde genel sıkıntı; projeleri nasıl bütçeleneceği. Biz de projenin kaç adam günde gerçekleştirilebileceğini hesaplıyoruz. Bizim toplam adam gün kapasitemiz belli. Bunu belirlediğimizde o sene kaç proje yapabileceğimiz ortaya çıkıyor. BT kapasitesini şeffaf bir şekilde gösteriyoruz. Projelerin seçimini tamamen iş tarafına bırakıyoruz. Belirli bir skorlama metedolojimiz var. Yani projenin bankaya olan verimlilik etkisi, gelir etkisi, risk, uyum ve imaj etkileri ve bankanın strateji uygunluğu ile projeler skorlanıyor. Biz yanına projenin yatırım maliyeti, adamgün ihtiyacı, süresi vb. kriterlere göre teknik skorlamayı ekliyoruz. Ondan sonra çıkan resmi üst yönetime gösteriyoruz. Yönetim, “Şu projelerin yapılmasını istiyoruz” diyor. Bazen de kapasitemize göre 30 proje varsa zorlayarak 35 olması isteniyor, biz de zorluyoruz kendimizi. Biz Türkiye Finans’ta proje portföylerimizi oluştururken bu nedenle bir sorun yaşamıyoruz. Belli projeler giremiyor tabii, giremeyenler de önemli. O zaman iş aileleri de plana giremeyen projeleri için baskı yapıyor. Biz de “bize ek bütçe verin, şu projeleri de yapalım” diyoruz ki bu sene bu şekilde bazı projeleri planımıza dahil ettik. Kurumuna faydalı olmak isteyen bir CIO’nun “Nasıl yaparım”a odaklanması lazım.

» BT ‘de kaç kişilik bir ekiple  çalışıyorsunuz? Teknoloji yatırımları için son dönemde kaynaklarınız arttı mı?
2011’de 180 kişi idik bu yıl 200’ün üstüne çıkmayı planlıyoruz. Personelimizin büyük kısmı lisans ve yüksek lisans seviyesinde. Dışkaynakta kullandığımız 30 kişilik ekimizi de 90’lara getiriyoruz. Toplamda, dış kaynak artı kadrolu çalışan olarak baktığınızda yüzde 50’lik bir artış gözüküyor. Yatırım tarafında ise sabit BT yatırımlarında bir sıçrama yok ama üretilen projelerle ilgili proje bütçesi tarafında ciddi bir artış var. 2011’de tamamladığımız projelere bakarsak bu sene geçen sene tamanlanan projelerin iki katı kadar projeyi tamamlayacağız. Toplamda yüzde 20 kadar proje portföyünü büyütmüşüz.

» Gündemdeki teknoloji yatırım başlıkları ve projeleriniz hakkında biraz bilgi verir misiniz?
Bu sene ürün ve hizmet geliştirmeye odaklandık. Ayrıca bankacılık uygulamalarında ortak altyapıları geliştiriyoruz. Kullanıcı yetkilendirme kısmını merkezi hale getirdik, onu yaygınlaştırıyoruz. Masraf komisyon ile ilgili bir modül geliştiriyoruz şu anda. Bankacılık hizmet gelirleri bizim için kritik. Kaçak olmaması, standardizasyon olması lazım. Altyapıyı standardizasyona götürmeye yönelik projelerimiz de var. Bir kimlik yönetimi projesi yapıyoruz. Tüm çalışanların yetkilendirilmesi veya bir atama olduğunda ilgili modüllere otomatik yansımasının olacağı merkezi bir yapı oluşturuyoruz. Diğer tarafta teknolojik altyapıyı modernize ediyoruz. Teknoloji tarafında mümkün mertebe sistemlerimizi konsolide ve standardize etme yönünde çalışmalarımız. Yedekleme tarafını standardize ediyoruz şu anda. Disk bazlı yedeklemeye geçiyoruz. Sanallaştırma oranında yüzde 70’in üzerindeyiz şu anda. Ağ altyapımızı güncelledik, tüm şubelerimiz fiber optik altyapı ile çalışıyor. Geçtiğimiz yıl yeni veri merkezi yatırımı yapmıştık. Örnek bir yapı oldu. Kartal’da genel müdürlük binamızda çok yüksek standartlarla kuruldu. Tier 3 plus seviyesinde olduğumuzu düşünüyoruz, onunla ilgili de sertifikasyon alacağız. Kesinti riskimiz çok düşük veri merkezimiz yakınında aynı yapıda kurulmuş ikinci bir veri merkezimiz var. Ana veri merkezinde sorun olduğunda bu kesintisiz biçimde çalışıyor. Üçüncüsü de Ankara’da felaket yönetimi veri merkezimiz var. Ayrıca nasıl daha fazla iş üretiriz konusunda kurumsal mimariye de çok önem veriyoruz. Şu anda bankamızın bir kurumsal mimari resmini çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yapı ile BT tarafında stratejik projeleri ortaya çıkaracağız. Bize gelen iş projelerini de bu hedef mimariye göre kurgulayacağız. Mobil ve alternatif kanallar odaklandığımız alanlardan olacak.
ETİKETLER : Sayı:883

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics