M3 21 ŞUBAT 2010 / 18:00

Uluslararası Bilişim Sanayi Zirvesi: 2023’e hazırlık

Bilişim ve ekonomiye yön veren ulusal ve uluslararası isimler, Ankara’da, bilişimin stratejik sektör olması ve desteklenmesi konusunu tartıştı.

Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılına geldiğinde Türkiye dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi olmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için ise gücünü bilişimden almayı planlıyor. TÜBİSAD ve Intel’in birlikte düzenlediği Uluslararası Bilişim Sanayi Zirvesi’nde bilişim ve ekonomiye yön veren ulusal ve uluslararası isimler 2023 hedeflerine ulaşmada bilişimin stratejik sektör olması ve desteklenmesi konusunda çözümleri tartıştılar.
Intel ve TÜBİSAD’ın 17 Şubat 2010 tarihinde Ankara’da birlikte düzenlediği Uluslararası Bilişim Sanayi Zirvesi dünyada ve Türkiye’de bilişim ve ekonomi politikalarına yön veren isimleri ağırladı. Bu isimler bilişim alanında dünyanın belli başlı coğrafyalarında ne tür projeler yapıldığını anlatarak bölgenin potansiyelini tartıştı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜBİSAD Başkanı Turgut Gürsoy, bilişimin ülke ekonomisinin büyümesinde 5 kat daha fazla payı olduğunu hatırlatarak buna karşılık bilişimde istihdam payının henüz çok küçük olduğuna değindi. Milli gelirde bilişimin payını yüzde 8’e çıkarmak istediklerini belirten Gürsoy, bilişimin ülke çapında stratejik sektör olması için çabaladıklarını ifade etti. Daha sonra söz alan Intel Türkiye Genel Müdürü Çiğdem Ertem, tüm dünyanın küresel krizden çıkma çalışmaları yaparken Türkiye’nin de 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi olma hedefi olduğunu belirtti. Bugün bilişim alanında 130 bin istihdam rakamı ve GSMH’dan da yüzde 1 paya sahip olduğumuzu hatırlatarak hedeflerinin en az 1 milyon bilişim çalışanı ve 10 milyar dolarlık bilişim ihracatı yapan bir sektör yaratmak olduğunu dile getirdi.
Yatırımınızın 7 kat fazlasını alabilirsiniz
Etkinliğin konuk konuşmacısı ABD İnovasyon ve IT Vakfı Başkanı Robert Atkinson, inovasyonun itici gücünün bilişim olduğunu ifade ederek bilişime yapılan yatırımların 7 kat daha fazla verim almayı sağladığını açıkladı. Başkan Obama’nın 875 milyar dolarlık ekonomik canlandırma paketinden bilişime önemli pay ayrılmasını da sağlayan Atkinson, genişbant teknolojilerin büyümeye önemli katkı sağladığını söyledi. Türkiye’de bilişimde internet, iletişim altyapısı, GSM gibi pek çok fırsat olduğunu hatırlatan Atkinson, buradaki büyümenin tüketici tarafındaki ticaret ile değil iş yatırımlarıyla sağlanabileceğini belirtiyor. Atkinson ABD’de bilişim teknolojilerinin kullanımının şirketlerin verimliliğini yüzde 80 oranında artırdığını kaydetti.
Uluslararasi Bilisim2Etkinliğin bir diğer önemli konuk konuşmacısı Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, dinleyicilere önemli bir mesaj verdi: Her ne işle uğraşırsanız uğraşın bilişime yatırım yaptığınızda işiniz önemli ölçüde büyüyor. Bakan Yıldırım bilişim sektöründe artık bilgi mi iletişim mi tartışmasının bittiğini söyleyerek sesin payının azaldığını bilginin payının arttığını dile getirdi. Hindistan’ın bilişimden yılda 78 milyar dolar kazandığını belirten Yıldırım, büyük binalar büyük fabrika yatırımları yapıp küçük küçük kazanma devrinin artık bittiğini hatırlattı. Bakan Yıldırım, bilişimde yüksek vergileri indireceklerinin müjdesini de verdi.

Avrupa’nın 2020 vizyonu, işgücü verimliliği
Avrupa Komisyonu Lizbon Stratejisi Bilgi Toplumu Genel Direktörlüğü Ekonomisti Lucilla Sioli de AB’nin önümüzdeki 10 yılını ve bilişimin rolünü anlattı. İşgücünün gelişiminde bilişimin yoğun kullanıldığı sektörlerde önemli katkısı olduğunu vurgulayan Sioli, ABD’nin yüksek işgücü verimliliğine sahip olduğunu hatırlatarak 1995-2000 yıllarında AB’nin de bu noktaya gelmek üzere olduğunu belirtti. Bilişimden elde edilen verimliliği ABD’ye göre geç gördüklerini vurgulayan Sioli, önümüzdeki 20 yılda bilişim planının şu konularda yaptıklarını açıkladı: Geleceğin fabrikaları, enerji etkin binalar, yeşil arabalar.
Etkinlikte OECD Bilim ve Teknoloji Direktörü Graham Vickery, Bilişim Endüstrisi ve Krizden Çıkış konusuna değindi. Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde ise 3 oturum gerçekleşti. Bunlar: Ayşegül İldeniz (Intel) yönetiminde yapılan ve Robert Atkinson, John Davies (Intel), Mario Franco (Portekiz), Terek El Sadany (Mısır), Mustafa Uysal’ın (Vergi Konseyi) konuşmacı olarak aktıldığı Ekonomik Canlandırma ve Kamu Destek Programları forumu.
Cengiz Ultav (Vestel) yönetiminde yapılan ve Reha Denemeç (Milletvekili), Göktekin Dinçerler (Türkven), Paul Kukubo (Kenya), Yasser El Kady (Mısır), Niyazi İlter (Sanayi Bakanlığı) ve Graham Vickery’nin konuşmacı olarak katıldığı, Yerli Bilişim Sanayinin Gelişmesi, Büyütülmesi, İstihdamı konulu forum.
Turhan Menteş (TBD)’ın yönettiği ve Nizami Aktürk (MEB), Ramazan Altınok (Başbakanlık), Ahmet Kaplan (Turksat), Mehmet Güvendi (Mc Kinsey), Levent Kızıltan (TBV-TÜBİSAD), Angela Russo’nun (İtalya) konuşmacı olarak katıldığı Başarılı e-Devlet Örneklerine Bakış ve Bilgi Toplumuna Geçiş Politikaları forumu.
YORUMLAR
fatma 26 NİSAN 2010 / 16:05 0 0
iiiiiiiiiiiii
bir gelişme çunku ulkemız için iiiiiiii olur hem ilerleriz hem kaynaklarımız cogalır millet tarafından................................sevgiler

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics