Dosya Mobil İş ve OT/VT 09 NİSAN 2017 / 16:15

​Kurumsal operasyon hızı daha da artıyor

Günümüzün en hızlı gelişen teknolojilerinden biri kuşkusuz mobilite. Kurumsal işletmeler artık mobil cihazları iş süreçlerinin tüm aşamalarında farklı uygulamalar için yoğun olarak kullanıyorlar. OT/VT çözümleri eskiden sadece büyük işletmeler tarafından tercih edilirken, günümüzde küçük ve orta ölçekli işletmeler de mobil teknolojileri ve OT/VT çözümlerini kullanmaya başladılar. “Bu ilginin artarak devam edeceğini ve mobilite çözümlerinin firmalara sağladığı ölçülebilir faydalar görüldükçe, yenilikçi teknolojilere daha fazla yatırım yapılacağını düşünüyorum” diyen Sedna Genel Müdürü Daron Ermen, şirketlerin OT/VT ve mobilite çözümlerini iş süreçlerinde etkin bir şekilde kullanmaya başlaması ile öncelikle operasyon verimliliğinde gözle görülür ve artış sağlandığına işaret ediyor. Gerçek zamanlı veriye herhangi bir yerden mobil olarak erişebilme imkanı işletmelerin hata oranını azalttığı gibi, operasyon hızını da artırıyor. “Geleneksel OT/VT çözümleri lineer barkodlar üzerine kurulu iken, artık günümüzde iki boyutlu barkodlar ve RFID çözümleri mobilitenin her gün gelişen teknolojik imkanları ile bir araya geldiğinde kurumun çok daha etkin ve çok daha verimli bir şekilde işlemesine katkıda bulunuyor” sözleri ile bu başlıktaki gelişime değinen Daron Ermen, 2017 yılı hedef ve stratejilerini şu sözlerle anlatıyor:
 
Giyilebilir el terminalleri önem kazanıyor
“Gerek endüstriyel gerekse kurumsal mobilite çözümlerinde işletim sistemi olarak Android her geçen gün daha fazla yaygınlaşmaya başladı. Öte yandan, 2D barkod okuyucular da her geçen gün artan bir hızla yaygınlaşıyor. Bu nedenle yeni nesil el terminallerinde ağırlıklı olarak iki boyutlu barkod okuyucu ve Android kullanımının tercih edileceğini öngörmekteyiz. Bir diğer yaygınlaşan teknoloji ise giyilebilir el terminalleri. Özellikle depo alanında her iki elin de kullanılabilmesine olanak sağlayan giyilebilir cihazlar kullanıcıların verimini artırdığı gibi operasyonu da hızlandırmakta.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics