Bilişim Dünyası Mobil 30 OCAK 2013 / 15:06

Mahkemeden Çukurova’nın aleyhine karar

Privy Council Mahkemesi, bugün verdiği karar ile Çukurova Grubu’nun Altimo ile yapmış olduğu kredi sözleşmesini ihlal etmiş olduğunu ve Altimo’nun Turkcell hisselerini haciz yoluna gitmesinin hukuka uygun olduğunu hükme bağlayarak, Altimo'nun Çukurova’nın Turkcell’deki hisselerine el koymasını onayladı.

Privy Council Mahkemesi’nin kararına göre, “Çukurova’nın, Altimo’nun ileri sürdüklerinin yanlış olduğunu gösterme çabalarına rağmen, Altimo’nun iddialarını haksız çıkaracak herhangi bir delil bulunamamıştır.”

Mahkeme ayrıca Çukurova’nın Altimo’nun kötü niyetli olarak hareket ettiği iddialarını da reddetti. Bu meselede söz konusu olan teminatın özel bir durum teşkil etmesini de göz önünde bulundurduğunda, Privy Council Mahkemesi Çukurova’ya, “hisselere el konulması durumunun kaldırılması” olanağını tanımaya karar verdi.  Bu olanağın  uygulanmasının  hangi şartlarda olabileceği hakkındaki detaylara  Privy Council Mahkemesi yakın bir gelecekte karar verecek.

Altimo’nun Başkan Yardımcısı Evgeny Dumalkin, “Altimo’nun, Çukurova’nın Altimo ile taraf olduğu kredi sözleşmelerine ilişkin olarak defalarca temerrüde düştüğüne dair değerlendirmesini teyid eden Privy Mahkemesi kararı bizi tatmin etmiştir.  Turkcell’e uzun süredir zarar veren bu ihtilafın nihai olarak çözülmesini ivedilikle bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Geçmişte yaşananlar:

Alfa Grubu 2005 yılının Kasım ayında Çukurova ile Turkcell’in yüzde 13.22'sinin iktisabı ile Çukurova Grubu’na 1.707 milyar dolar kredi verilmesini içeren birden fazla sözleşmeyi içeren bir işlem gerçekleştirmiştir.  Çukurova, Kasım 2006’da kredinin 357 milyon dolar ana para borcunu ve 127 milyon dolar faizini Alfa’ya geri ödemiştir.

17 Nisan 2007'de Alfa, Çukurova’nın imzalamış olduğu anlaşmaları müteaddit defalar ihlal ettiğinin anlaşıldığını açıklamıştır.  Müteaddit temerrüd hallerinin vuku bulduğu ve bunların sonucunda Altimo’nun bakiye 1.35 milyar dolar krediyi geri çağırmak zorunda kaldığı belirtilmiştir.  Çukurova’nın temerrüd halini giderememesi veya krediyi geri ödeyememesi üzerine de 27 Nisan 2007 tarihinde Altimo kendisine verilmiş olan teminatın üzerine gitmiş ve söz konusu hisselere el koymuştur.

Konuyla ilgili yapmış olduğumuz haberlere buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics