Bilişim Dünyası Mobil 13 OCAK 2016 / 11:15

Mobil çalışmak, birçok faydayı da beraberinde getiriyor

BAREM’in Türkiye'de mobil çalışmanın nasıl algılandığına dair yaptığı araştırma sonuçlarına göre; mobil çalışmanın çalışan memnuniyetini artırdığına inananların oranı yüzde 82. Mobil çalışmanın şirketin imajını artırdığını düşünenler de yüzde 73. Yöneticilerin yüzde 65’i ise mobil çalışmanın çalışan bağlılığını artırdığını düşünüyor. 
Barem tarafından CAWI (Bilgisayar Destekli Web Görüşmesi) yöntemiyle gerçekleşen Türkiye’de Mobil Çalışma Kültürü araştırmasına çeşitli sektörlerde çalışan 70 üst düzey, 95 orta düzey ve 41 ilk kademe olmak üzere toplam 206 yönetici katıldı. Sonuçlar, yöneticilerin mobil çalışmayı çalışan memnuniyeti ve bağlılığı için faydalı gördüğünü ortaya koyarken, şirket imajını artırma ve maliyetleri düşürme açısından da mobil çalışmaya olumlu bakılıyor.

Çalışan memnuniyetini artırıyor
Araştırma sonuçlarına göre; yöneticiler arasında mobil çalışmanın firmaya yararlı olduğu konusunda görüş birliği var. Mobil çalışmanın çalışan memnuniyetini artırdığına katılanların oranı yüzde 82. Aynı oran, şirketlerin mobil çalışmayla zaman ve paradan tasarruf ettiği konusu için de geçerli. Mobil çalışmanın şirketin imajını artırdığını düşünenlerin oranı yüzde 73. Yöneticilerin yüzde 65’i ise mobil çalışmanın çalışan bağlılığını artırdığını düşünüyor. 

Mobil çalışan, sorumluluk sahibi olmalı
Yöneticilere, bir mobil çalışanın sahip olması gereken en önemli özellikler sorulduğunda ilk sırayı sorumluluk sahibi olması alıyor. Zamanı doğru yönetme, disiplinli olma ve teknolojiyi etkin bir biçimde kullanma ise diğer önemli özellikler olarak ön plana çıkıyor. Bu alanlar, özellikle mobil çalışmaya geçmeyi düşünen şirketler için çalışanlarına yönelik eğitimlerde göz ardı edilmemesi gereken ana unsurlar olarak da değerlendirilebilir. Bu arada yöneticiler de mobil çalışma sisteminin uygulanabilmesi için teknolojik altyapıyı (%37), firma sahiplerinin sisteme sıcak bakmasını (%23) ve şirket faaliyet alanının uygun olmasını (%23) en önemli ihtiyaçlar arasında görüyorlar.
ETİKETLER : BAREM

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics