Bilişim Dünyası Mobil 27 ARALIK 2012 / 16:13

Rekabet eşitliği için adil düzenlemeler şartTürkiye’de akıllı telefon ve tablet kullanımının önemli ölçüde artış göstermesi mobil servis sağlayıcılarını umutlandırdı. 2013 itibarı ile her yıl katlanarak büyüme bekleyen sektör temsilcileri, sağlıklı büyüme için başta vergi uygulamaları olmak üzere adil bir düzenleme sisteminin yanı sıra teşviklerin teknopark dışına taşınmasını talep ediyor.

Türkiye’de satılan cep telefonlarının yüzde 50’den fazlasının akıllı telefon, bilgisayarların yüzde 20’sinin ise tablet PC olduğuna dikkat çeken Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği (MOBİLSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kır, “Akıllı telefonlar şu anda cep telefonu, internet, TV, radyo ve PC’yi bizlere bir arada sunma kapasitesine sahip. Türk insanının da teknolojiye çabuk adapte olması, sektörümüzün 2013’ten itibaren her yıl iki kat büyümesine neden olacak. Büyümenin sağlıklı olabilmesi için de sektörümüzün başta vergi uygulamaları olmak üzere adil bir düzenleme sistemine ve teşviklerin teknoparklar dışına taşınmasına ihtiyacı var” dedi. Sektör yayınları temsilcileri ile bir araya gelen Burak Kır, önümüzdeki yıllarda küresel rekabetle baş edebilmeleri için sektörün muhatap olduğu yasal düzenlemelerin, sektörün önünü açacak bir içeriğe kavuşturulması gerektiğini belirtti ve ekledi: “Türkiye’de ister yerli isterse de yabancı oyuncu olsun fark etmez, mobil veya internet üzerinden servis veren herkes aynı kanuna tabi olmalı. Bunun için mücadele edeceğiz.”

Sektör altın çağını yaşıyor

2007 yılının mobil servis sağlayıcıları için adeta bir milat niteliğinde olduğunu vurgulayan Burak Kır, “Özellikle akıllı telefonların Türkiye pazarına girmesi ve ardından da bilgisayarların tablet PC’ye dönüşmesi sektörümüzün altın çağına girmesine neden oldu. Bu gelişme de mobilite kavramının yaygınlaşmasını sağladı. Apple, Samsung, HTC ve Nokia gibi küresel oyuncuların da Türkiye pazarına girmeye başlaması ile akıllı telefonlar iyice yaygınlaştı. Artık her keseye uygun akıllı telefonlar bulabilmek mümkün” dedi. 2012 yılının özellikle bürokrasi ile teknoloji KOBİ’lerinin birbirlerini daha iyi anladıkları, teknoloji KOBİ’lerinin beklentilerini ve sıkıntılarını bürokrasiye daha iyi anlatabilmeyi başardıkları bir yıl olduğunu ifade eden Burak Kır, “Türk insanı teknolojiye çok yatkın. Bunun yanı sıra KOBİ’lerimiz de teknoloji anlamında çok dinamik bir yapıya sahip. Yeni çıkan teknolojiye onlar da çok çabuk ayak uydurabiliyorlar. İş modelleri de bu gelişme doğrultusunda değişmiş durumda” dedi.

2013 yılından itibaren mobil servis sağlayıcıları sektörünün her yıl katlanarak büyüyeceğini açıklayan Burak Kır, “Biz bu sürece hazırız, potansiyelimiz var. Ancak bu potansiyeli gerçeğe dönüştürebilmemiz için sektörün beklentilerinin iyi algılanması ve sorunlarının çözülmesi gerekiyor” dedi. Türkiye’de dünyanın gereklerine cevap verebilecek iç düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyleyen Burak Kır, “Global oyunculara yüksek vergiler uygulansın gibi bir talebimiz yok. Biz yurtdışından gelen her ürüne tanınan serbestlikler yurtiçinde üretim yapan firmalara da sağlansın istiyoruz. Yerli firmalarımız her türlü vergiye tabi tutulurken, küresel oyuncuların hiçbir vergi ödemeden pazarımızda dolaşması haksız rekabete neden oluyor” dedi. Burak Kır ayrıca, söz konusu katma değerli servislerden elde edilen gelirin, yurt dışındaki gibi, servis üreticisi teknoloji KOBİ’si, GSM operatörü ve vergi otoritesi arasında dengeli ve hakkaniyetli bir şekilde paylaşılmasını istediklerini bildirdi. Günümüzde teknoloji şirketlerinin kendi Ar-Ge birimlerini çok iyi yönetebildiklerini savunan Burak Kır, Silikon Vadisi olarak adlandırılan yerel ve bölgesel uygulamaların artık görevini tamamladığını ve dünyada teknoloji KOBİ’lerine verilen desteğin artık belli bir bölge, belli bir yatırım alanı, tanımı ve sınırlaması getirilmeden kullandırıldığını hatırlattı.

Şirketler teknopark dışında da teşvik edilmeli

Sektörde uygulanan vergilere de değinen Burak Kır, “1999 yılında deprem yaralarını sarmak için sektöre uygulanmasına karar verilmiş olan vergilerin kalıcı hale gelmesinin yanı sıra ses ve veri iletiminin birbirinden farklı olmasına vergi uygulamasındaki ciddi dengesizlikler sektörün ve katma değerli servislerin gelişimini engelliyor” dedi.

 

 

 

 
ETİKETLER : MOBİLSİAD

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics