Bilişim Dünyası Mobil 23 OCAK 2013 / 11:18

Vodafone'dan doğaya katkı

Vodafone Türkiye, ticari ve sosyal yatırımlarının merkezine yerleştirdiği sürdürülebilirlik stratejisini ve hayata geçirdiği ekonomik, sosyal ve çevresel uygulamalarını şeffaf bir şekilde paydaşlarına aktardığı Sürdürülebilirlik Raporu’nun ikincisini yayınladı. Türkiye’nin AA1000 Güvenceli ilk Sürdürülebilirlik Raporu olma özelliği taşıyan Rapora göre Vodafone, hayata geçirdiği verimlilik uygulamalarıyla 11 milyon TL’den fazla tasarruf elde ederken, 8 bin 700 adet ağacın kesilmesinin önüne geçti.

Sürdürülebilirlik Raporu’nun ikincisinde yer alan performans bilgi ve verilerini, paydaşlarının görüş ve beklentilerini göz önünde bulundurmak ve şirket için değer yaratan öncelikleri baz almak suretiyle derleyen Vodafone, böylelikle Türkiye’de şeffaf raporlama konusunda öncü bir adım attı. Vodafone, çevresel, sosyal, ekonomik ve etik uygulamalarının ve elde ettiği performansın uluslararası standartlarda güvenirliğini AA1000 Güvencesi ile tescilledi.

Vodafone, 3 bin 300 ton karbon salımının önüne geçti

Vodafone, “Yeşile Saygılı Kırmızı” vizyonu doğrultusunda, faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini minimuma indirerek, daha sürdürülebilir bir çevre ve toplumun inşasına katkıda bulunmayı öncelikli sorumlulukları arasında görüyor. Vodafone, bu hedef kapsamındaki çalışmalarını; enerji verimliliğini sağlayarak sera gazları salınımını azaltmak, bünyesindeki çalışanların ve ekosistemindeki tüm paydaşların doğa bilincini artırmak ve Yeşil Ofis Programı’nı yaygınlaştırmak şeklinde üç temel sacayağı üzerinde kurguluyor.

Faaliyetlerinden kaynaklanan karbon salımını azaltarak, uzun vadede Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişine katkı sağlamayı hedefleyen Vodafone, baz istasyonlarında enerji verimliliği yüksek uygulamalar ile yenilebilir enerji kullanımı yöntemlerini hayata geçirmek üzere 2009 yılında Yeşil Teknoloji Programı’nı devreye aldı. Yeşil Teknoloji Programı kapsamında 2011/12 mali yılında yaklaşık 2 bin 300 apartman dairesinin yıllık elektrik tüketimine denk gelen, toplam 5,5 milyon kWh enerji tasarrufu sağlayan Vodafone, dünyanın etrafını 288 kez dolaşmak için harcanacak karbondioksite eş, aynı zamanda 5 bin 297 adet yetişkin kızılçam ağacına karşılık gelen 3 bin 300 ton karbondioksit salımının önüne geçti. 2011/12 mali yılında baz istasyonları, veri merkezleri ve ofis binalarında, toplam 9 milyon TL enerji tasarrufu sağladı.  

Karbon ayak izini azaltma hedefinin önemli bir uzantısı olarak atık yönetimi alanında da çalışmalar gerçekleştiren Vodafone, çeşitli kampanyalar aracılığıyla müşterilerini e-faturaya özendirmeye yönelik çabaları neticesinde, 2011/12 mali yılında toplam 511 ton kâğıt kullanımını önleyerek, 1 milyon TL’ye denk gelen tasarruf elde etti. Bu çalışmalarla 8 bin 700 adet ağacın kesilmesinin önüne geçen Vodafone’un sağladığı kâğıt tasarrufu, kağıtlar üst üste yerleştirilirse 32 Eyfel kulesinin ya da ortalama 888 katlı bir binanın yüksekliğine denk geliyor.

Atık yönetimi stratejisi kapsamında, faaliyetleri sırasında oluşan bina ve şebeke kaynaklı atıklar ile müşterilerinin kullanmadığı cep telefonlarını değerlendirip ham maddeye dönüştürerek ekonomiye kazandırmak üzere de önemli çalışmalar yürüten Vodafone, toplam 120 adet bisikletin üretilebileceği 1.280 kg ağırlığında metal atığı geri dönüşüme gönderdi. Ayrıca çoğunluğu network kaynaklı atıkların geri dönüşümü ile 2011-2012 finansal yılında 1.3 milyon gelir elde etti. 

Hasan Süel: “Türkiye için değer yaratmaya devam edeceğiz”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, faaliyet gösterdikleri toplumun yaşam kalitesini artırma hedefi doğrultusunda sürdürülebilirlik anlayışını tüm iş süreçlerinin merkezine yerleştirdiklerinin altını çizdi. Süel, şunları söyledi: “30’dan fazla ülkede, 407 milyon kişiyi birbirine bağlayan bir Grubun üyesi olarak, mobil teknolojilerin sosyal dönüşümün, ekonomik gelişimin önünü açan potansiyelini hayata geçirip, ülkemizi sürdürülebilir geleceğine taşımayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, şebeke altyapımızı en ileri, en akıllı teknolojilerle yeniliyoruz. Artan küresel nüfus, azalan doğal kaynaklar ve iklim değişikliğinin artan etkilerinin, gerek bireysel gerekse kurumsal düzeyde daha sürdürülebilir yaşam ve çalışma süreçlerini gerekli kıldığı günümüzde, mobil teknolojilere ilişkin global bilgi birikimimizi seferber ediyoruz. Mobil iletişim tabanlı, akıllı iş yapma yöntemleriyle şirketlerimizin iş ve enerji verimliliğine katkıda bulunurken, ülkemizin sürdürülebilir geleceği için kilit sektörlerde, mobil iletişim teknolojilerinin gücüyle yeni ve etkin kalkınma modellerinin önünü açıyoruz. Bireylerin hayatında, kurumların ise iş yapma biçimlerinde olumlu dönüşüm yaratmak üzere yürüttüğümüz tüm bu çalışmalar esnasında, enerji verimliliğini esas alarak çevre üzerindeki etkimizi en aza indirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’yi doğal kaynaklara, çevreye saygılı, fırsat eşitliğinin tesis edildiği bir toplum ve gelişmiş bir ekonomi ile daha iyi bir geleceğe taşımak hedefiyle yürüttüğümüz operasyonlarımızı, şeffaflık ilkemiz doğrultusunda paydaşlarımıza aktarmak üzere Sürdürülebilirlik Raporumuzun ikincisini yayınlamaktan mutluluk duyuyoruz.”

Vodafone Türkiye’den “Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi”ne destek

İklim değişikli üzerindeki etkilerini azaltmak hedefiyle, operasyonları ve kurumu bünyesinde enerji verimliliğini öncelikli sorumlulukları arasında ele alan Vodafone Türkiye, bu anlayışın bir uzantısı olarak Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin “Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi”ne imza atarak, kurumu bünyesinde gerçekleştirdiği çalışmaları Türkiye ölçeğinde bir tasarruf hareketine taşıdı. Kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları gibi çözüme katkı sağlayabilecek tüm paydaşlara açık olan bildirge, ticari binaların dünyadaki enerjinin yüzde 40’ını kullanarak iklim değişikliğini olumsuz yönde etkilediği noktasından hareketle, bu alanda Türkiye’de belirlenecek standartların, uzun vadede küresel ölçekte enerji kullanımı ve karbon salınımında kayda değer iyileşmelerin önünü açmasını hedefliyor.

Vodafone, sürdürülebilirlik yönetiminde katılımcı bir iletişim modelini hayata geçirdi

Vodafone Türkiye’nin, AA1000 Güvence Standardı tarafından belirlenmiş güvence kriterleri ışığında şekillendirdiği Sürdürülebilirlik Raporu’nun ikincisi, operasyon bazlı mevcut işleyiş ve yol haritalarını doğru bir şekilde aktarmak adına üst düzey yönetimle düzenli fikir alışverişi ve görüşmeler esas alınarak şekillendirildi. Bu süreçte, kurumsal sosyal sorumluluk, çevre ve finansal konulara ilişkin tüm yazılı dokümanlar ile Temmuz ayında gerçekleştirilen Paydaş Diyaloğu Çalıştayı başta olmak üzere müşteriler, çalışanlar ve tedarikçiler ile oluşturulan muhtelif diyalog ortamlarının çıktıları referans alındı. Paydaş diyaloğunu sürdürülebilirlik yönetim sürecinin merkezine yerleştirerek, önümüzdeki dönemde kamu, sivil toplum kuruluşları, çalışanlar, tedarikçiler ve diğer paydaşları ile hayata geçirdiği diyalog ortamlarını derinleştirmeyi hedefleyen Vodafone, bu alandaki performansını geniş bir ekosistemin desteğiyle iyileştirmeye dönük yaklaşımıyla, Türkiye’de sürdürülebilirlik yönetiminde katılımcı bir iletişim modelini hayata geçirdi.

“Green Office” diploması Vodafone Maslak Plaza’nın oldu

Kendi çalışma ortamından başlayarak, ekosisteminde varlık gösteren tüm tedarikçi ve müşterileri kapsayacak şekilde belirlediği tasarruf kriterleri doğrultusunda daha sürdürülebilir çalışma ve tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasına odaklanan Vodafone Türkiye, binalarında yürüttüğü enerji verimliliğini artırmaya yönelik projeler ile dünyaca ünlü doğa kuruluşlarının takdirini topladı. WWF’in dünya çapında yürüttüğü ‘Green Office Programı’nın en başarılı uygulamaları arasına girmeyi başaran Maslak Plaza, Vodafone’a “WWF Green Office (Yeşil Ofis)” diploması alan Türkiye’de ilk şirket unvanını kazandırdı.

Yılın Filo Yöneticisi Yarışması’ndan Vodafone Türkiye’ye ödül

Vodafone’un “Yeşil’e Saygılı Kırmızı” vizyonu çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalar, 2011/12 mali yılı boyunca çeşitli ödül platformlarınca da takdir edilerek başarısını ortaya koydu. Vodafone, sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda araç filosunu daha çevreci hale getirmek üzere gerçekleştirdiği çalışmalarla Mart ayında Leaseplan Filo Kiralama ve Ekonomist Dergisi işbirliğiyle düzenlenen Yılın Filo Yöneticisi Yarışması’nda Yılın Filo Yöneticisi Ödülü’nün sahibi oldu. Araç filosunu bir yıl içinde yüzde 95 oranında çevreci yeşil araçlara dönüştüren Vodafone Türkiye, bu çalışmalar sonucunda kira ve yakıt maliyetlerini yüzde 15, karbondioksit salımını ise yüzde 13 oranında azalttı.

Vodafone Türkiye, TEMA işbirliği ile atık faturaları geri dönüşüme kazandırıyor

Atık kâğıt yönetimi stratejisi doğrultusunda, adres hatası, adres yetersizliği ya da değişikliği gibi nedenlerle müşterilerine ulaşmayan ve tarafına iade edilen faturaları imha işlemi için mayıs ayında TEMA Vakfı’na bağışlamak üzere önemli bir işbirliğine imza atan Vodafone, bu kapsamda ilk etapta 58 bin 192 adet müşteri faturası, yani 6 bin 390 kilo kâğıdı TEMA’ya gönderdi. Vodafone’un bu işbirliği kapsamında önümüzdeki bir yıla dönük hedefi ise 1.500 ağaçlık bir ormanın oluşmasını sağlayacak 3 milyon adet faturayı, yani 46 ton kâğıdı TEMA'ya bağışlamak.

 

 
ETİKETLER : Vodafone Türkiye

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics