Dosya Nesnelerin interneti ve M2M 20 AĞUSTOS 2016 / 10:51

Akıllı şehirler 1,5 trilyon doları aşan bir pazar yaratacak

Bugün dev makineler ile internetin buluşması sayesinde Endüstriyel İnternet Devrimi yaşanıyor. Bu değişimi “Verimlilik Devrimi” olarak adlandıran General Electric Dijital Türkiye Genel Müdürü Uygar Doyuran, internet sayesinde tüketicilerin, bankacılık, eğitim, e-ticaret gibi farklı alanlarda pek çok değişikliğe tanık olduğunu ifade etti. Sanayi tarafına bakınca, endüstriyel şirketler için farklı beklentilerin ve zorlukların olduğu bir dönem karşımıza çıkıyor. Endüstri şirketleri üretim sürelerinin kısalması, fiyat baskısı ve özelleştirilmiş ürün talepleri konusunda artan taleple karşı karşıya. Dördüncü Sanayi Devrimi’nin sadece üretim araçlarının otomasyonu ile sınırlı olmadığına dikkat çeken Uygar Doyuran, aynı zamanda bu sistemler aracılığıyla her geçen gün daha çok insanın birbirine bağlanarak iletişime geçtiğini söyledi. Uygar Doyuran sözlerine şöyle devam etti: “2020’de tam 50 milyar makinenin “çevrimiçi” olacağı tahmin ediliyor. Bu rakam, Facebook’un aylık aktif kullanıcı sayısının 30 katı. Belki de insandan çok makinenin çevrimiçi olduğu bir günü bile görebiliriz. Dolayısı ile Dördüncü Sanayi devrimine hem şirketlerin, hem de bireylerin hazır olması gerekiyor. Bu sene sonuçları açıklanan 5. GE Küresel İnovasyon Barometresi araştırmasına katılan yöneticilerin yüzde 86’sı, Türk yöneticilerin ise yüzde 79’u gelecek 10 yılda ileri üretim tekniklerinin sanayi sektöründe radikal bir dönüşüm yaratacağına inanıyor. Bu da ülkemizde iş dünyasının endüstri 4.0’a geçişin önemine dair farkındalığını gözler önüne seriyor. Araştırma, aynı zamanda şirketlerin iş modellerinin de değişeceğine dair veriler sunuyor ve dijital devrimin çalışma ortamını değiştirmesini bekliyor. Türk yöneticilerin yüzde 53’ü nitelikli çalışanlara talebin artacağını, yüzde 51’i yeni işlerin ortaya çıkacağını belirtirken, yüzde 40’ı dijital devrimin esnek çalışma yöntemleri yaratacağını söylüyor. Diğer taraftan, yaratıcılık, analitik beceri, sorun çözme becerisi yöneticilerin çalışanlarda aradığı en önemli özellikler olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla, genç kuşaklar, dijital sanayi devrimini yakından takip ederek, kurumların ihtiyaçlarına paralel olarak bir kariyer oluşturmalı ve bu özelliklerde kendilerini geliştirmeliler.”
Akıllı dijital teknolojiler hemen hemen sınırsız bir potansiyele sahip ve şehir yöneticileri de bunu fark etmeye başlıyor. Dünyada pek çok uluslararası kuruluş, ülke ve kent yönetimi akıllı kent yatırım ve girişimlerini teşvik ediyor. 25'ten fazla dünya şehrinin, 2025 yılına kadar "akıllı" şehre dönüşmesi bekleniyor. Bu da 2020 yılına kadar değerinin 1 trilyon 565 milyar doları bulması öngörülen bir pazar yaratacak. Yüzlerce kentte farklı alanlarda ve farklı düzeylerde akıllı yönetim sistemleri uygulanıyor. Bu sayede gittikçe artan şehirleşme oranlarına rağmen daha sürdürülebilir bir çevre sağlanabilmesi mümkün olabilir.
Türkiye’de üretim sektöründe dijital dönüşüm için farkındalığın arttığını gözlemlediklerini ifade eden Uygar Doyuran, bunun önemli olduğunu ama artık harekete geçmenin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Her fabrikanın kendi resmini çekip, analizini yapıp, durumunu tekrar gözden geçirmesi ve dijitalleşme yol haritasını çizmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu kapsamda KPMG 2015 yılında yayınladığı Global İmalat Sanayi Raporu’a değinen Doyuran, küresel bir ölçekte üretim endüstrisindeki bütün oyuncuların hem fikir olduğu konunun inovasyon ve ürün geliştirmenin giderek hızlanması ve bu rekabette boy gösteremeyen işletmelerin geleceğinin parlak durmadığı şeklinde olduğunu belirtti. Raporun sektörde uzun vade beklentisi endüstrinin Endüstri 4.0 doğrultusunda bir dönüşüm geçirmesi ve bu dönüşümü tamamlayabilen işletmelerin yeni iş kolları ve pazarlar doğurması olarak belirtiliyor. Raporun anketine göre işletmelerin yüzde 48’i gelecekteki büyüme ve inovasyon hedefleri için yeni üretim teknolojilerinin ilk üç stratejilerinde yer aldığını gösteriyor.
Uygar Doyuran, GE’nin 2011 yılından beri dijital endüstriyel şirket olmak yolundaki vizyonunu geliştirerek, 2015 yılında ise tamamen dijital endüstriyel bir şirkete dönüştüğünün altını çizdi. Kendilerini dijital endüstriyel bir şirket olarak konumlandırdıkları için GE Digital iş kolunu hayata geçirdiklerini söyleyen Doyuran, “Akıllı ve daha mükemmel” fabrikalar ile üretim sürelerini kısaltmaya, kesintisiz üretime, düşük maliyet oranları ile yüksek verimlilik sağlamaya odaklandıklarından bahsetti. En önemli ve en güçlü dayanaklarının ise Predix platformunun hayata geçirilmesi ve yazılımcıların kullanımına sunulması olduğuna dikkat çekti.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics