Dosya Nesnelerin interneti ve M2M 20 AĞUSTOS 2016 / 07:44

Artık Nesnelerin İnterneti’nin asıl başladığı noktadayız

Nesnelerin interneti son yıllarda sadece bilişim odaklı platformlarda değil, her türlü platformda öncelikli tartışılan konulardan birisi oldu. Bugün ise yıllardır tartışılan olası dönüşümlerin asıl başladığı noktaya geldik diyebiliriz. Bir vizyon olarak gelişen ve bir çok firma tarafından prototiplerle şirket içi süreçlerde uygulamaları yapılan bu konsept aslında endüstriye getirebileceği yeni soluk anlamında kendini ispatladı. Nesnelerin İnterneti kavramı üzerine değerlendirmelerde bulunan Detaysoft İş Geliştirme Yöneticisi Hüseyin Dereli şunları söyledi: “Nesnelerin interneti konsepti her geçen gün büyümeye devam ediyor ve önümüzdeki beş senenin rakamları oldukça iştah açıcı olacak. Her firma bu büyümeden faydalanmak için ya kendi ürün ailesini akıllı hale getirmek istiyor ya da önceliklerine göre süreçlerini bu akıllı ve birbiri ile iletişim halinde olan cihazlarla donatmak istiyor”.
İçinde bulunduğumuz dijital dönüşümün bir parçası olarak nesnelerin interneti için asıl başlangıç noktasında olduğumuzun altını çizen Hüseyin Dereli, nesnelerin yıllardır internete bağlı ve belirli verileri sensörler vasıtasıyla kayıt altına alabildiklerini, fakat tek başına bunun büyük bir anlam ifade etmediğine değindi. Dereli: “Günümüzde donanım anlamındaki gelişmeler, internet üzerindeki bilgi ağının büyümesi, yazılım alanında yapay zekâ uygulamalarının altın çağına doğru yaklaşması, insan bilgisayar etkileşimindeki yenilikler, veri depolama, işleme ve haberleşme hızındaki artışlar, bulut bilişimdeki patlama, üç boyutlu yazıcılar, artırılmış gerçeklik ve benzeri gelişmeler nesnelerin internetine büyük bir katkı sağlıyor. Bu katkıyı önümüzdeki yıllarda endüstride çok daha fazla görmek mümkün olacaktır. Endüstri 4.0 kavramı da aslında direk olarak bu teknolojilerin birlikte yaşatacağı değişimleri vurguluyor” şeklinde konuştu.
Yakın geçmişte yeni kurulan veya küçük ölçekteki şirketlerin çok hızlı şekilde büyüyerek, yıkılamaz sanılan büyükleri devirmesi, onları çeşitli alanlarda çaresiz bırakması gibi durumların yaşandığından bahseden Dereli, yeni iş modelleriyle piyasaları altüst eden bu şirketlerin sayısının her geçen gün arttığını söyledi. ABD'de 2001 yılında pazar değeri açısından en büyük beş şirketten sadece bir tanesinin şu anda hala bu listede yer aldığını ve o şirketin de bilişim şirketi olduğunu belirtti. Dereli, bugün itibariyle bu ilk beş şirketinin tamamının bu yeni teknolojilere uzun yıllardır yatırım yapan, hepimizin bildiği bilişim devleri olduğunun altını çizdi. Hüseyin Dereli’ye göre bu devler dünya üzerindeki girişimcilik ekosistemlerinin büyümesini de sağladı. Bunun sonucu olarak da, kendilerine benzer daha fazla şirket piyasaya adım attı.
Enerji, imalat, sağlık ve perakende Endüstri 4.0 kavramından en hızlı etkilenen sektörler olduğunu söyleyen Dereli, dünya üzerindeki uygulamalara bakıldığında sektör bazında bunu kısıtlamanın çok doğru olmadığına değindi. Dereli sözlerine şöyle devam etti: “Akıllı nesneler ve bunların birbirleri arasındaki iletişimin ağı kullanılarak, verimsiz noktaları ortaya çıkarmak, zamandan tasarruf sağlamak, maliyetleri düşürmek, iş gücünü verimli olarak yönlendirmek, geriye dönük yaklaşımla hataları oluşmadan önlemek, verimli üretmek, değişime hızlı adapte olmak ve daha da ötesi için her alandaki karar mekanizmalarının bu vizyona sahip olması gerekiyor. Elbette tüm süreçlerde bunu bir çırpıda gerçekleştiremezsiniz. Ayrıca kullanım alanlarını hayal etmek de ilk aşamada kolay olmayabilir. Ancak kayıt altına alınacak her veri noktasının ileride önemli analizlere olanak sağlayabileceği gerçeğinden yola çıkarak, altyapıyı oluşturmak oldukça önemli. Piyasada bu amaçlar için ortaya çıkmış ve olgunlaşmış birçok platform mevcut. Ayrıca, güvenlik konusu da büyük önem arz ediyor ve bu platformlar endüstri standartlarında güvenlik sağlıyorlar. Şirketlerin sahip olduğu nesnelerin sayısında ve türünde zamanla oluşacak büyük artışla birlikte güvenlik açıklarının ortaya çıkmaması için şirketlerin güvenlik konusunda da titizlikle çalışması gerekiyor. Aksi takdirde güvenlik açıkları devasa boyutlarda zararlara sebep olacaktır”.
Firmaların sürdürülebilir kalabilmesinin anahtarının adaptasyon olduğuna dikkat çeken Hüseyin Dereli, bu adaptasyonu sağlamak adına Endüstri 4.0'a yani dönüşüme kulak vermenin gerekliliğinin altını çizdi. Detaysoft’un, bu dönüşüm sürecinde donanım ve yazılım anlamında güvenli ve ölçeklendirilebilir bir altyapı sağlayarak müşterilerine rehberlik ettiğini belirten Dereli, bunun yanı sıra yapılan süreç analizleri ile birlikte ortaya gerçek anlamda ihtiyaçların karşılık bulduğu yeni nesil çözümler çıkmasına da olanak sağladıklarından bahsetti. 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics