Dosya Ödeme Sistemleri 08 HAZİRAN 2015 / 06:51

e-Yerleşke sistemi kapsamlı bir altyapı sunuyor

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Kadir Uludağ 

Ödeme sistemleri ekonomik birimler arasında mal ve hizmetlerin değişimini kolaylaştıran araçları, yasal düzenleme ve standartları, kurumsal ve örgütsel çatıyı, işletim süreçlerini ve haberleşme ağını kapsamakta. Bu kapsam düşünüldüğünde üniversitemiz için öne çıkan başlıklar yerleşkemiz içerisinde kurduğumuz nakit para akışını, giriş çıkış hareketlerini yetkiler doğrultusunda, dijital ortama aktaran ve bu ortamın kurumun ihtiyaçlarına göre raporlanmasını sağlayan e-Yerleşke adı verilen çözümler grubu altında toplanabilir.

E-Yerleşke bünyesinde nakit para yükleme noktaları, sabit ve mobil harcama noktaları, kart okuma terminalleri, turnike, bariyer, kapı kilidi gibi engelleme ekipmanları ile kart baskı sistemleri bulunmakta. Odaklandığımız temel unsur iyi kurgulanmış ve sağlıklı çalışan bir e-Yerleşke sistemi ile mutlak ve uzun soluklu istikrarı sağlamak.

Personel ve öğrencilerimizin ödeme noktalarından etkin ve hızlı faydalanmalarını sağlayacak ödeme sistemlerini geliştirirken, öncelikle önemi birbirinden farksız olan 5 noktaya dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum: Tüm sitem IP tabanlı olmalı, çevrimiçi veya çevrimdışı çalışabilmeli, ödeme sistemleri bankacılık standartlarında sertifikasyona sahip olmalı, kullanılan kart okuyucuları NFC uyumlu olmalı ve son olarak da ilk günden itibaren eğitimli firma personeli tarafından tam zamanlı, yerinde destek verilmeli.

Personel ve öğrencilerimizin ödeme sistemlerinden etkin ve hızlı faydalanmalarını sağlayacak yatırımları hayata geçiriyoruz. Geçmişte ödeme sistemleri ile ilgili yaptığımız çalışmaları tecrübeye dönüştürerek,  en doğru yöntemleri hayata geçiriyoruz. Şu an; e - Yerleşke sisteminde herhangi bir bankaya bağlı olmaksızın tüm bankaların kullanılabileceği bir altyapı ile ilerliyoruz. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler ve zaman zaman çalıştaylarda yaptığımız çalışmalar ve görüşmeler kendi sistemlerimizi geliştirmede bize rehber olmakta. OKUKART Akıllı Kart Sistemleri’ni e- Yerleşke kavramı üzerinden 9. ULAKNET Çalıştayı’nda bildiri olarak sunduğumda, tüm üniversitelerin ilgili birimleri ve benimle aynı pozisyonda çalışan arkadaşlarımdan aldığım geri bildirimler doğru yolda olduğumuzu göstermekte.

Bizler, ödeme sistemlerinde gelişen tüm faklı yapıları takip edip, sistemlerimizi buna göre geliştiriyoruz. Ödeme sistemleri dünyasında olan yenilikler bizim kurgularımızı daha kullanılabilir hale getiriyor. Ayrıca; sistemlerimizi bu farklılıklara cevap verebilecek şekilde kuruyoruz. Tüm bileşenlerin bankacılık standartlarında sertifikasyona sahip, ödeme noktalarındaki cihazlarımızın NFC uyumlu olması buna örnek gösterilebilir.

Orta ve uzun vadede beklentiler kişilere ve kurumlara göre değişebilir. Ancak ödeme sistemlerindeki gelişmelere göre Ar-Ge çalışmalarını yürütüyoruz. Bu çalışmaları yaparken, sektörde adını duyurmuş firmalar ile çalışıyoruz. Sektörde rekabeti oluşturacak firma sayısı çok yeterli değil. Sonuçta insanların çok fazla bilgi sahibi olmadığı bir alan. Ancak geleceğin kaçınılmaz sonucu, bu sektörü önemli kılıyor.

Türk finans dünyasının ödeme sistemlerindeki sunduğu yenilikleri üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz e- Yerleşke sisteminde kullanıyoruz. Sistemi sorunsuz bir şekilde kullanmak için öncelikle uygulama senaryolarındaki rolleri iyi belirlemek lazım. Geldiğimiz noktada, üniversitemiz tarafından kurulan ve işletilen sistemin en doğru yöntem olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz bu sistemleri kurmadan önce, eski ve yeni olmak üzere toplam 14 üniversiteye inceleme ve araştırma ziyaretlerinde bulunduk. Onların yaşadığı sorunlar bizi bu tercihe yönlendirdi. Bir diğer husus, e- Yerleşke bünyesinde tek kart ile tüm entegrasyonları tam olarak sağlamanız birçok bileşende olduğu gibi ödeme sistemleri için de önemli. Zira tamamen bankalara bağımlı çalışmak, bu esnekliği sağlamakta bizi son derece zorlamaktaydı.
ETİKETLER : 1025

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics