Dosya OT/VT 02 MART 2015 / 09:22

Çalışanlar eskiye göre çok daha fazla hareket halinde

Özellikle son yıllarda kurumların ve bireylerin haberleşme alışkanlıkları dikkat çekici bir şekilde değişiyor ve dönüşüyor. Çalışanlar, eskiye oranla çok daha fazla hareket halinde. Son yıllarda kullanımı iyice artan akıllı telefon ve tabletler ise kullanıcı beklentilerini üst düzeye çıkarmış durumda. Kullanıcılar,  keyif alacakları cihazları, uygulamaları tercih ediyorlar ve iletişim artık pek çok farklı kanal (ses, chat, video vs.) kullanılarak gerçekleştiriliyor. Ülkemizde mobil çalışan sayısı özelinde yapılmış özel bir araştırma bulunmuyor ama evden ve mobil çalışan sayısının hızla arttığını söyleyebiliriz. Bu konuda bilhassa büyük ölçekli kurumların ipi göğüslediğini; satış, pazarlama, iş geliştirme, içerik ve tasarım gibi çalışmaların daha çok mobil çalışanlar tarafından gerçekleştirildiğini gözlemliyoruz. Ölçek ve iş birimlerindeki bu eğilimin giderek yaygınlaşacağını, görece orta ve küçük ölçekli firmalarda mobil çalışan sayısının artacağını öngörüyoruz.

Unify tarafından Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre, 2020 yılında toplantıların %94’ü tamamen internet ortamında yapılacak. Yine Unify’ın Y kuşağı özelinde yaptığı araştırmaya, mobil hayat tarzını benimseyen Y kuşağının %89’u 09:00-17:00 zamanlı bir iş yerinden çok daha esnek çalışma saatleri sunan firmaları tercih edeceğini gösteriyor. Ayrıca araştırmaya katılanların %89’u mobil çalışma planlaması yapacağı iş yerlerinde daha mutlu olacağını belirtiyor. Avrupa’da faaliyet gösteren şirketlerin % 70’inin toplantılarını sanal platformlar üzerinden gerçekleştirdiği söylenebilir.

Mobil uygulamalar önemli tasarruflar sağlıyor

Gelişen kurumsal görüntülü görüşme teknolojileri sayesinde dünyanın her yerinden katılabilen sanal toplantılarda artık katılımcılar bir proje üzerinde çalışırlarken sadece görüntülü görüşmenin yanı sıra, birbirleri ile sunum paylaşımı, demo gösterimi gibi paylaşımları da yaparak aynı masa etrafındaymışçasına toplantılarını yapabiliyorlar. Bu da kurum çalışanlarının bir toplantı için uzun seyahatler yaparak geçirecekleri zamanı azaltmasıyla birlikte, daha verimli ve hızlı karar alabilmelerine olanak sağlıyor. Seyahat masraflarının azalması da ayrı bir fayda olarak  görülüyor. Giderlerin karşılanması konusunda ise her kurumun farklı ödeme sistemleri ve planlamaları bulunuyor. Bu konuda net olarak dile getirebileceğimiz diğer bir husus, mobil çalışma eğiliminin verimliliğin yanında ciddi oranlarda maliyet tasarruf sağlamasıdır.

IDC’nin raporuna göre, 2015 yılında 1,3 milyar olan dünyadaki toplam çalışan sayısının %37,2’sini mobil çalışanlar oluşturuyor. Bu sayının Y ve gelecekte Z kuşağı bağlamında, mobilite, esnek çalışma ve her yerden çalışma (anywhereworker) gibi yeni çalışma şekilleri ile 2020 yılında %50 oranına ulaşması bekleniyor.

 Unify Türkiye Ülke Müdürü Erda Tütüncüoğlu
ETİKETLER : 1011

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics