Dosya OT/VT 02 MART 2015 / 09:04

İş süreçleri yeniden tasarlanıyor

İş süreçlerinde mobil teknolojilerin kullanım oranının artması ile iş süreçleri yeniden tasarlanıyor. Bu gelişmeler mobil teknolojilerin gelişmesine paralel olarak devam edecek. Mobil teknolojilerin iş süreçlerine dahil olmasıyla kurumlar, anlık veri toplayarak süreçlerini izleme ve daha etkin yönetme imkanlarına sahip oldular. Ayrıca hata oranlarının azalması ve artan müşteri memnuniyeti ile rekabet ortamında daha verimli iş süreçleri tasarlama fırsatı elde ettiler. Bu gelişmelerin temelini oluşturan, anlık veri toplama ve bu verileri anlamlandıran mobil teknoloji donanımları ve uygulamalarıdır.

 

Bugüne kadar tek yönlü veri toplama ve aktarım yapan mobil teknolojilerin vizyonunu gerçekleştirdiğini söylemek mümkün. Bugün ise mobil teknolojiler yeni ve daha büyük bir vizyona sahipler. Mobil teknolojileri kullanarak anlık verinin sağladığı faydalardan yararlanan kurum ve kuruluşlar, artık daha önceden toplanan, işlenen veriler sayesinde anlık olarak karar üretmek ve mobil teknolojiler ile bu kararları sahada icra etmek hedefindeler. Bu nedenle kullandıkları mobil teknolojilerde bu yetkinlikleri arıyorlar. Mobil teknolojiler artık çift yönlü veri aktarım araçları olarak kullanılıyor.

 

Uygulamaların standart paket çözümlerine dönüşmesi KOBİ’lerin mobil teknolojilerin sağladığı imkanlardan faydalanmasını sağlayacak

Yakın tarihe kadar mobil teknolojilerin KOBİ’ler tarafından yeterince değerlendirilmediğini belirtmek mümkün. Mobil uygulamalar, büyük kurum ve kuruluşların sektörlerine ve tüzel ihraçlarına yönelik gelişme gösteriyor. Bu gelişmelerin, KOBİ’lerin mobil teknolojileri yüksek maliyetli çözümler olarak değerlendirmesine neden olduğunu görüyoruz. Temel ihtiyaçlara yönelik, neredeyse standart mobil uygulamaların KOBİ’lere yönelik olarak birçok firma tarafından geliştirildiğini takip ediyoruz. KOBİ’ler nezdinde henüz kabul eşiğini geçemeyen mobil uygulamaların standart paket çözümlere dönüşmesi ile beraber KOBİ’lerin de mobil teknolojinin sağladığı imkanlardan faydalanmaya hazır olduğuna inanıyoruz.

 

4G büyük veri transferine ihtiyaç duyan uygulamalara cevap verecek

Yeni nesil mobil teknolojiler anlık veri toplanmasına imkan sağladığı gibi daha önceden hazırlanan verilerin mobil teknolojiler ile aktarılmasına imkan veriyor. Söz konusu çift yönlü veri transferinde toplanan verinin büyüklüğü göreceli olarak düşük olmakla beraber, sahaya gönderilmek istenen veri için sunum, video gibi belgeler dikkate alındığında daha büyük veri transferine ihtiyaç olduğunu belirtmek mümkün. 4G teknolojileri bu ihtiyaca yönelik çözüm sunacak.

 

Mobil teknoloji imkanlarından en fazla faydalanan sektörleri referans aldığımızda bu sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar büyük şehirlerde hizmet verdiği gibi küçük yerleşim merkezlerinde de hizmet veriyorlar. 4G teknolojilerinin sağladığı imkanlar, kapsama alanı ile sınırlı. Bu nedenle yatırımların yakın tarihte  büyük ölçüde etkilenmeyeceğini öngörmekle beraber, kapsama alanının genişlemesi ile data sistemler başta olmak üzere kullanılan mobil donanımlar ve uygulamalardaki yatırımların artması kaçınılmaz.

Vector Bilgi Teknolojileri Satış Müdürü, Mehmet Evrensel
ETİKETLER : 1011

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics