Dosya OT/VT 02 ARALIK 2013 / 08:32

Kurumsal verimliliğin sırrı takipte

OT/VT çözümleri, bir şirkette her birimde uygulanabilir yapısıyla hem birimsel hem bütünsel fayda sağlıyor, hem de yatırım geri dönüşü son derece hızlı oluyor.

Kurumsal verimlilik, bu verimliliği şirketin tüm birimlerinde sağlayabilmek artık bir gereklilik. Bu noktada şirketlerin imdadına yetişen OT/VT çözümleri de doğru bir danışmanlık ve kurumsal önceliklerle birleştiğinde birçok faydayı beraberinde getiriyor. Vector Bilgi Teknolojileri Satış Müdürü Mehmet Evrensel, OT/VT yapısının faydalarını şöyle tanımladı:
“Bizim için OT/VT çözümleri bir şirkette konumlandırılması farklı bir A’dan Z’ye fayda sağlıyor. Şirketlerin önlerindeki 5 veya 10 yılı planlayabilmeleri, sektörlerindeki stratejilerini belirleyebilmeleri için bilgiye ihtiyaçları var. Bu vizyon için elbette tek kalemden gelen bilgi yeterli değil, pek çok bileşenin bir araya gelmesi gerekiyor. Şirketlerin ileriye dönük stratejileri için gerekli ‘şirket içi’ bilgiyi ve bazı sektörler için sahadan gelen veriyi OT/VT sektörü sağlıyor. Örneğin bir üretici şirket önündeki 5 yılı planlamak istiyorsa, üretim hızını, kalitesini ve üretim aşamasında oluşma ihtimali olan hataları önceden bilmek ve bunu geliştirmek zorunda.”
Burada OT/VT, sadece iş yapış mükemmelliğinde hız ve rekabet avantajı yaratmaktan çıkıp, bir yöneticiye ileri yönelik yatırımlarını yönlendirecek bilgiyi de sağlıyor. İşte bu da bütünsel faydayı beraberinde getiriyor. Univera Donanım Ürün Yöneticisi Tuğrul Olukman’ın da dikkat çektiği gibi, günümüzün zorlu rekabet ve üretim şartları giderek daha karmaşık sistemleri beraberinde getiriyor. Dolayısıyla gelişen ve değişen yeni dönemde verimli çalışabilmek, maliyetleri tutturabilmek, fireyi minimize etmek, ürünün takibi, müşteri memnuniyeti gibi şirketler için hayati önem taşıyan bu konuların başarı ile uygulanması için olmazsa olmaz enstrümanlar.
Süreçler kontrol altında
Bu yapıda aslında hangi işi yaptığınız hiç fark etmez. İster bir devlet kurumu ister özel sektör olsun, Bilkur Proje Müdürü Ufuk Çetin Keçeci’nin de belirttiği gibi, mutlaka verimlilik ve hız, en önemli kaygı. OT/VT çözümleri ise burada önemli bir fayda noktası. Keçeci, OT/VT’nin hangi aşamalarda kullanılacağına karar verilmesi gerektiğini belirterek, bunun önemini şöyle örnekledi:
“Personel devam takip sistemi olarak OT/VT personelin kurum bünyesinde efektif ve tüm çalışanlar için hakkaniyeti sağlar. Güvenlik için OT/VT, kişilerin yetkisi olmadığı bilgi ve belgelere erişimini kontrol eder. Erişim izni olanlarında kullanım seviyesini ve sıklığını kontrol eder. Üretim için OT/VT, anlık ne ürettiğinizi ne kadar iş kaybınız olduğunu kontrol eder. Satış için OT/VT, stokunuzda ne kadar ürün olduğunu ve tutarını söylerken, satışlarınızı hızlı ve doğru şekilde yapılmasını sağlar. Sonuçta her özel ve kamu kurumu için OT/VT ile yapılabilecek iyileştirmeler mutlaka var. Önemli olan doğru şirketlerle bu çalışmaları yapmak.”

Her aşamada ihtiyaç doğdu

İşletmelerde OT/VT teknolojilerinin kullanımı, uygulama süreçlerini verimli ve etkin hale getirirken, böylece kurumların toplam işletme verimi artıyor. Sedna Genel Müdürü Daron Ermen’e göre, günümüzdeki en küçük bir işletmede dahi veri toplama teknolojilerinin kullanımı operasyon hızını artırıp hata oranını ve zaman kaybını azaltırken, insan hatasından kaynaklanabilecek olası sorunları da en aza indiriyor. Ayrıca tüm operasyonun yer ve zamandan bağımsız olarak sürekli bir şekilde işlemesine imkan sağlıyor. Ermen’in belirttiğine göre, OT/VT teknolojisinin günümüzde ulaşmış olduğu düzey ile birçok karmaşık işlem çok hızlı ve kolay bir şekilde kullanıcı profilinden bağımsız olarak, küçük ve taşınabilir cihazlarla yerine getirilebiliyor, izlenebiliyor ve sonuçlar anlık olarak değerlendirilebiliyor. Gelişen teknoloji ve paralelinde gelişen ihtiyaçlar, sektör dinamiklerinin değişimleri ile birlikte OT/VT çözümlerinin üstlendiği görevi de artık daha kapsamlı ve detaylı hale getiriyor.
Honeywell Türkiye ve Balkanlar Kanal Satış Müdürü Atacan Önen, bunu verimlilik artışından başlayarak, müşteri memnuniyeti ve kendi alanındaki rekabet avantajına kadar götürebileceğimizi belirterek, “Buradaki iş akışlarına bakarsak, üretim sürecinin başından itibaren satış yapılan noktaya, hatta satış sonrası hizmetlere kadar her aşamada bir OT/VT çözümü ihtiyacı doğdu” dedi.
Yoğun rekabette kontrol noktası OT/VT
Bu açıdan bakıldığında, İge Satış Müdürü Kerim Türkman’ın da dikkat çektiği gibi, günün koşullarında hızlı rekabet koşullarında veri toplamak ve bunu anlamlandırmak için hala OT/VT çözümlerini kullanmayan işletmelerin işi gerçekten çok zor. Böylece bu şirketlerde ‘işlerini takip etme yeteneklerini kaybetmiş olmaları’ sonucunun ortaya çıkacağını belirten Türkman’a göre, OT/VT çözümleri üretim hattından, depodan, dağıtımdan, sahadaki satıştan, yani işin yapıldığı noktadan anlık veriyi doğru bir şekilde sisteme aktarıyor. Hele de rekabetin tüm sektörlerde bu kadar hızlı olduğu bir ortamda, hala kağıt kalem ile çalışmayı tercih etmek hiç de mantıklı görünmüyor.
Şirketlerin verimliliğe verdiği önemin artması, her an her yerden veri toplayabilme ve gerçek zamanlı bilgi akışı sunabilme özelliği ile OT/VT çözümlerine olan ilgiyi de artırıyor. KoçSistem Yazılım Geliştirme Satış Grup Yöneticisi Faik Peker, özellikle insana bağlı yürütülen işlerde iş akışlarının otomatize edilmesi ve insan hatalarından kaynaklı sorunların önüne geçilmesinin OT/VT çözümlerinin sağladığı en önemli fayda olduğu kanısında. Ayrıca, sahada çalışan satış ve servis personellerinin, yaptıkları satışların ve servis hizmetlerinin anlık takibi, tüm bilgi ve belgelerin sayısal ortamda saklanarak kağıt kullanımının ortadan kalkması sağladığı diğer faydalar olarak sıralanabilir. Peker, tüm bunların yanında, OT/VT çözümlerinin, işgücü maliyetlerinde düşüş, müşteri memnuniyetinde artış da sağladığını hatırlattı.
Kurumların ve işletmelerin OT/VT çözümüne gerek duyup duymadıkları aslında oralarda yapılacak ciddi sistem analizi çalışmaları ile belirleniyor. Çünkü Tematik Elektronik Genel Müdürü A.Mutluhan Timurçin’in örneklediği gibi, işletmenin Excel tabloları ile boğuşarak, elle bir sürü operatöre veri girdirerek, kucağında bir not defterine notlar alarak, formlar doldurarak yapmakta olduğu işleri, verinin doğduğu yerde olduğunca otomatik olarak elektronik ortama almak ve bilgi değerlendirme ortamına iletmek ile daha hızlı, daha az hata ile ve daha ekonomik olarak çözebileceğini görmesi gerek. Bunun için Timurçin’in önerisi, “kutu” satın almak yerine “çözüm satın almak” şeklinde.

“Bu sırada yapacakları yatırımın geri dönüşünü hesaplayarak yola çıkmaları önemli” diyen Timurçin, şu bilgileri verdi:
“Herhangi bir işletmede OT/VT çözümlerine dayalı bir proje kurgularken özellikle en alt seviyede sistemi kullanacak kişilere neden-sonuç ilişkisi anlatılmalı ve uygulanmak istenen OT/VT teknolojisinin doğru biçimde kullanılmasını sağlamak gerekir. Bu durum, aynı zamanda her yeni uygulamada sahadan gelen kullanıcı direncini de en aza indirgeyecek ve kullanıcıların daha katılımcı ve benimseyen olmasını sağlayacak.”
Hız, kalite ve maliyet üçgeni
Luna Bilişim Satış Müdürü Levent Öztaş da, bu konuda bir sektörü örnek verdi:
“Bir gıda üreticisini düşünelim. Üretici ilk başta üretim yapacağı için ilk talebin toplama sürecinde sahadan bilgi toplanması gerekli olacak. Burada mobil saha satış sistemi kullanması sayesinde sipariş bilgilerini anında merkeze ileterek, üretim için talebi yaratmış olacak. Aynı şekilde üretim yapılması için tedarikçilerine yarı mamul siparişi açması gerekecek. Burada bu talepleri yönetmesi için depo ambar yönetim sistemi kullanarak tedarikçiden gelen ürünleri belli bir plan dahilinde kabul ederek gerektiğinde FİFO - LİFO-FEFO gibi kurallara uyarak üretime doğru ürünlerin gönderilmesi sağlanacak. Üretim aşamasında süreçleri anlık izleyerek burada bir kalite veya benzer bir problemi anında tespit edip kalite yönetmeliğine uyularak üretim yapılması, yine üretim takip sistemi sayesinde mümkün olabilecek. Bunların yapılmasında asıl olan, verinin tanımlanması ve takip edilmesi. Bu takip de ancak OT/VT teknolojisinin sağladığı sistem ve yazılım donanım ile mümkün.”
OT/VT başlığında anahtar kelimeler hiç şüphesiz; kalite, hız ve maliyet. OT/VT çözümlerinin asıl amacı, zamanı ve kaynakları verimli kullanabilmek. Tecpro Barkod ve POS Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetmeni Uğur Demirdiş, “Çünkü hem daha hızlı hem de daha güvenilir iş süreçleri, günümüz şartlarında kurumlar için esas hedefler arasında yer almakta” dedi. Bu yapıyla kurumlar, takip edilebilir ve analiz edilebilir veriler elde ederler ve bunu ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmek için kullanabilirler. Diğer bir yandan, gelişen telekomünikasyon sistemleri ile beraber kullanıldığında, toplanan verinin dağıtımı ve gereken noktaya ulaştırılması konusunda devrim yaratan gelişmeler sayesinde bu teknolojinin kullanımı daha da cazip, hatta Demirdiş’e göre, belli noktalarda zorunlu hale geliyor. Genel anlamda bu tür çözümler hem uzun vadede hem de kısa vadede kurumlara birçok avantaj sağlayabiliyor. “Kullanılan iş gücünden tutun, kaynak kullanımına kadar birçok süreçte çok büyük tasarruflar elde edilebiliyor” örneğini veren Demirdiş ekledi: “Fiyat-Performans anlamında baktığımızda ise; bu sistemlere ayrılan bütçelerin, uzun vadede sağlanan kazanımlardan çok daha düşük olduğunu görebiliyoruz. Bununla beraber OT/VT çözümleri sağlayıcıları ve donanım üreticileri, sıkı rekabet şartlarından dolayı her bütçeye uygun ölçeklenebilir çözümler sağlayabiliyorlar.”

VERİLER, KURUMSAL VERİMLİLİK SAĞLIYOR

Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal, konuya uzmanlık alanları olan ‘araç takip sistemleri’ ve M2M teknolojileri açısından yaklaştı. Bu kapsamda sistemler, şirketlerin araçlarıyla ilgili ihtiyaç duydukları bütün verileri topluyor, bu verileri analiz ve optimize ederek kendilerine anlık ve geçmişe dönük olarak sunuyor. Şirketler bu verileri Arvento sistemleri üzerinden takip edebiliyor ve raporlayabiliyor. Yine sistemler üzerinden aracın yeri, hızı, rotası, duraklama süreleri, çalışma saatleri, kontak açılma-kapanma saatleri, yakıt seviyesi, lastik basıncı, sıcaklık seviyesi, motor devri, yakıt tüketimi gibi onlarca farklı veri alınabiliyor. Elde edilen bu veriler, şirketlerin iş yapış sürelerini kısaltarak, zamandan, işgücünden ve yakıttan tasarruf etmelerini sağlıyor. Bunun yanında, operasyon yönetimi, müşteri memnuniyeti, raporlama gibi daha birçok konuda kazanımlar elde etmelerini sağlıyor.

OT/VT VERİMLİLİĞİ; KAZANÇ DEMEK

Bugün hemen hemen her iş kolunda OT/VT çözümleri görmek mümkün. Perkon Proje Satış Müdürü Oğuz Üçarslan’a göre, gelinen noktada ticari süreçlerin tümünde kontrol ve izlenebilirlilik esas. “Günün sonunda verimli iş süreçleri kurmak için kontrol etmeniz gerekiyor” diyen Üçarslan’ın dikkat çektiği gibi, burada devreye giren OT/VT çözümleri, iş süreçlerini yöneterek, kontrol ederek, iyileştirmeye imkan sağlayarak verimli hale getiriyor. Diğer bir yandan, bu süreçlerin verimliliği kurumların kasasına kazanç olarak dönüyor. Üçarslan’a göre, ticari işletmelerin de en önem verdikleri nokta burası. Çünkü toplam sahip olma maliyetleri uygun çalışılmış OT/VT projeleri, işletmelerin cebine süratle geri giriyor.

UYGULAMALARA İHTİYAÇ ARTACAK

“Artık her üretici yerel olmaktan çıkıyor ve dünya piyasasında boy göstermek istiyor. Çünkü biliyor ki yerel piyasalar yetersiz, arz talep dengeleri düzensiz. Bu durumda da üreticinin dış piyasalarda birçok yabancı ile rekabet edebilmesi gerekiyor.” Bu sürece dikkat çeken Aybil Genel Müdürü Uğur Çetinkaya’ya göre, bunu başarmanın yolu hızlı, kaliteli ve ucuz üretim. Üreticinin artık üretim süreçlerini, üretim maliyetlerini, hammadde kalitesini ve tedarik süreçlerini, stoklarını, bayi yapılanması varsa bayi stoklarını takip edebilmek istediğine işaret eden Çetinkaya, şöyle devam etti:
“Müşterilerin isteklerine hızlı ve doğru şekilde cevap verebilmek istiyor. Çünkü biliyor ki kaçan müşteri hemen rakip şirketten o ihtiyacını karşılayacak veya yurtdışı müşterisini bir başka şirkete kaptıracak. Günümüzde artık şirketlerin bayileri şirket stoklarına internet üzerinden ulaşıp anında müşterisinin ihtiyacına cevap verebiliyor. Tüm bunlar da üreticilerin OT/VT sektörüne olan ihtiyaçlarını ortaya çıkarıyor. Günümüz dünyasında artık üreticiler hızlı ve doğru kararlar verebilmek için tüm üretim yapılarını takip edebilmek zorundalar. Bunun için de OT/VT sektörüne ihtiyaç duyuyorlar ve bu ihtiyaç gelecekte daha da artarak devam edecek.”

OPERASYON SÜREÇLERİNDE KAPSAMLI FAYDA

Günümüzde doğru ve hızlı bilgiye ulaşmak şirketlere rekabet avantajı kazandırıyor. Intermec Kanal Satış Yöneticisi Hakan İkiz’in dikkat çektiği gibi, ayrıca bu bilgilerin anlamlandırılıp karar mercilerine zamanında sunulması, stratejik aksiyonların alınmasında önemli oluyor. Dolayısı ile işletme operasyon süreçlerinde bilgi toplanması gereken her noktada OT/VT teknolojilerine yatırım yapılması faydalı oluyor.

HATA RİSKİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE

“Süreç, ürettiğiniz veya temin ettiğiniz bir malın veya hammaddenin sisteme tanıtılmasından başlıyor” diyen Alfacod Genel Müdürü Cenk Yurtsever’in de belirttiği gibi, hatasız ve hızlı bir tanımlamayla, mal kabulü gerçekleşiyor. Böylece depolarda adresleme yaparak hangi ürün nerede, biliniyor. Yurtsever’in dikkat çektiği gibi, sipariş alırken mobil cihazlardan çevrimiçi sipariş sisteme alınıyor. Böylece satış ve sevkiyat aşamasında da, doğru yere doğru ürün, en hızlı şekilde çıkıyor. “Tüm bu süreçlerde OT/VT çözümleri kullanılmakta” diyen Yurtsever, ekledi: “Tek bir noktadan, şubelerin yönetimi OT/VT teknolojileri kullanılmadan pek mümkün gözükmüyor. Bu kadar çok kayıt ve hareket tabanlı operasyonlarda, kullanıcı hata paylarını ve zaman kaybını önleyebiliyorsunuz.”

TAM KONTROL, MAKSİMUM FAYDA YARATIYOR

OT/VT çözümleri, uygulamaları kullanan şirketlerde her alanda verimliliğin artırılmasını sağlıyor. Ayrıca maliyetleri azaltarak şirkete yardımcı oluyor. Zebra Technologies Türkiye Ülke Müdürü Can Tolu, şirketlerin stok bilgileri, iş akışı, personel takibi gibi ihtiyaçları olan birçok bilgiye anında ulaşabildiğini belirtirken, “BT yatırımlarının geri dönüşü (ROI) 3-5 yıl sürerken, bu tip projelerin yatırım geri dönüşleri (ROI) 3-12 ay gibi kısa bir zaman alıyor” eklemesini yaptı. Tolu bu yatırımın eksikliğinin yaratacağı sıkıntıları şöyle özetledi:
“A’dan Z’ye bu çözümleri kullanmayan şirketler stok yönetimi, personel kontrolü alanlarının her anında yeteri kadar şeffaf bilgi sahibi olamayacağından bu gibi konularda zarara uğrayacak ve bu çözümlerin yerine daha çok insangücü kullanılacağından kaybettiği zaman şirket giderlerinin artmasına sebep olacak. Ancak her adımda OT/VT ile takip yapıldığında tam kontrol sağlanacak ve şirketler maksimum fayda sağlayacaklar.”
ETİKETLER : Sayı:948

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics