Dosya OT/VT 13 TEMMUZ 2015 / 06:07

Mobil iş süreçlerine OT/VT teknolojileri yön veriyor

Mobil dünyada yaşanan gelişmeler özellikle donanım tarafında daha hızlı, daha stabil ve daha iyi kullanıcı deneyimi sunan cihazların sayılarının artması ile birlikte yazılım tarafındaki geliştiricilere daha büyük fırsatlar sunmaya başladı.

Bununla beraber verilerin depolanması, bu verilerin bir merkezde belli bir yapıda tutulması ve uzaktan erişim ile yönetilebilmesi şirketler için en önemli konu başlıklarından biri haline geldi. Günümüzde Bulut Bilişim, M2M (Makineler Arası İletişim) ve mobil takip sistemleri teknolojileri her zamankinden daha da fazla gündemde. Şirketler bu teknolojileri kullanarak hem zamandan kazanıyorlar hem de şirket içi giderlerini düşürerek, tasarruf etme imkanı yakalıyorlar.

İş süreçlerinin veri analizi tarafından yönlendirildiği bir dönüşüm yaşanıyor. Her geçen gün iş süreçlerinden toplanan veri miktarı artıyor ve bu veriler sayesinde daha doğru iş kararları verilebiliyor. 4G teknolojilerinin devreye girmesiyle mobil cihazların çok daha yüksek hızlar ile internete erişimine olanak sağlanacak. Böylece mobil cihazlar iş süreçlerinin gerektirdiği ve gittikçe büyüyen verilere çok daha hızlı bir şekilde erişebiliyor olacak.  Bulut teknolojileri ile desteklenen mobil iş uygulamaları, büyük verinin mobil cihazlar üzerinden çalışanların parmak ucuna lokasyondan bağımsız olarak gelmesine izin verecek. Gelişen mobil iş uygulamaları ile 4G teknolojisinin lokasyon sınırı tanımayan yüksek hızlı internet erişimi birleşince daha esnek ofis ve çalışma ortamları iş süreçlerinin verimliliğini artıracak. 4G teknolojilerinin sağladığı yüksek hızın çalışanların verimliliğine dönüştürülmesi için mobil iş uygulamalarının geliştirilmesi amaçlı yatırımlar yapılacak.

Mobil uygulamalar önemli tasarruflar sağlıyor

Gelişen kurumsal görüntülü görüşme teknolojileri sayesinde dünyanın her yerinden katılabilen sanal toplantılarda artık katılımcılar bir proje üzerinde çalışırlarken sadece görüntülü görüşmenin yanı sıra, birbirleri ile sunum paylaşımı, demo gösterimi gibi paylaşımları da yaparak aynı masa etrafındaymışçasına toplantılarını yapabiliyorlar. Bu da kurum çalışanlarının bir toplantı için uzun seyahatler yaparak geçirecekleri zamanı azaltmasıyla birlikte, daha verimli ve hızlı karar alabilmelerine olanak sağlıyor. Seyahat masraflarının azalması da ayrı bir fayda olarak  görülüyor. Giderlerin karşılanması konusunda ise her kurumun farklı ödeme sistemleri ve planlamaları bulunuyor. Bu konuda net olarak dile getirebileceğimiz diğer bir husus, mobil çalışma eğiliminin verimliliğin yanında ciddi oranlarda maliyet tasarruf sağlamasıdır.

OT/VT uygulamalarını es geçmemek lazım

Özellikle RFID, ses uygulamaları, GPS, mobil internet ve dijital resim yakalama teknolojilerinin gelişimi OT/VT uygulamalarının çok daha farklı alanlarda kullanımını mümkün kıldı. Üretimden perakendeye her sektörde ve her süreçte işlerin daha hızlı ve doğru bir şekilde yapılabilmesini sağladı. OT/VT ile toplanan verilerin ERP gibi çözümlerle birlikte kullanılması ve anlamlandırılması süreçleri daha da kullanışlı bir hale getirdi.

Önümüzdeki yıllarda giyilebilir cihazlar, 3G ve 4G gibi yüksek bant genişliği sağlayan teknolojilerin yaygınlaşması OT/VT uygulamalarının önünü daha da açacak. Şirketler bu teknolojilerin faydalarını gördükçe her alanda kullanmaya başlayacak ve duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni uygulamalar geliştirmeye devam edecek.

Diğer taraftan dünyada RFID ve görüntü işleme teknolojilerinin barkodun yerini almaya başladığı da görülüyor. Küresel eğilimlere bakıldığında, uygulama tarafında, şirket ihtiyaçlarına uygun bir model kurmanın gittikçe daha önemli hale geldiği düşünülüyor. OT/VT uygulamaları geliştiren şirketlerin de gün geçtikçe daha hızlı sürüm ve sürüm güncellemeleri yapmaları gerekliliği ortaya çıkıyor. Bazı sektör uzmanları tarafından donanım tarafında Android ve tüketici elektroniğinde ise mobil aygıt yükselişi OT/VT teknolojilerine yön verecek gündem maddeleri olarak tanımlanıyor.

Şu an satılan mobil terminallerin büyük bölümünde 3G desteği bulunuyor. Bu cihazlar özellikle hızlı tüketim, saha satışı, dağıtım, üretim, depo ve ambar yönetimi, kargo takibi, stok ve üretim yönetimi, enerji, sayım ve etiketleme, park yeri otomasyonu sayaç okuma gibi uygulamalarda tercih ediliyor.

Mobil ve OT/VT iş uygulamaları KOBİ’lerin büyümesine katkıda bulunacak

KOBİ’ler başarılarını doğalarında bulundurdukları esnekliğe borçlular. KOBİ’lerin iş yapma hızına uyumlu mobil ve OT/VT iş uygulamaları onlar için verimliliklerini artıran bir çarpan etkisi yaratıyor. Ofis dışındayken de verimliliklerini kaybetmeyen çalışanlar, KOBİ’ler için önemli bir avantaj sağlıyor. Çalışanlar zaten günlük hayatlarında mobil uygulama kullanmaya alıştığı için mobil iş uygulamaları kullanımı doğal geliyor ve adaptasyon kolaylaşıyor. Öte yandan mobil cihazların firmalarda kullanımı arttıkça cihazların üzerinde bulunan veriler gittikçe artan güvenlik risklerine yol açıyor.

Bu noktada KOBİ’lerin özellikle OT/VT uygulamalarını iş süreçlerin dahil ederken maliyet odaklı düşünmemeleri gerekiyor. Kurumların ve şirketlerin iş süreçlerine önemli ölçüde esnekli katan OT/VT çözümleri, KOBİ’lerin sahip olduğu esnek yapıyla birebir örtüşüyor. Bu esnek iş modeli sayesinde elde ettikleri başarıyı artırabilecek KOBİ’ler, yeni nesil iş süreçlerine geçiş yapmaktan çekinmemeleri gerekiyor.

Bu geçiş sürecinde (özellikle OT/VT) KOBİ’lerin dikkat etmesi gereken belirli hususlar söz konusu. İlk etapta sahip oldukları iş modelini çok iyi bir şekilde analiz etmesi gereken küçük ve orta ölçekli işletmeler, bu analiz sürecinin sonunda doğru iş ortağı ile birlikte sistemlerini çok daha “mobil” hale getirebilirler. Doğru çözüm ile birlikte iş süreçlerini mobilize etmeyi başaran işletmeler, iş süreçlerinde yaşayacakları hızlanmanın yanı sıra, maddi açıdan da önemli ölçüde avantaj yakalamayı başarabilirler.

KOBİ’lerin danışmanlığa ihtiyacı var

KOBİ’ler mobil uygulamalara ülkemizde, mutlaka sahip olunması ve kullanılması gereken bir mecra  gözüyle bakmakla beraber maliyetler konusunda piyasadaki belirsizlik karar verme süreçlerini zorlaştırıyor. Bununla beraber geliştirilecek uygulamanın, amaç, yöntem ve özelikle sistem entegrasyonu sürecinin doğru yönetilmesi konusunda danışmanlığa ihtiyaç duyuyorlar. Tüm yazılım geliştirme süreçlerinde olduğu gibi mobil yazılımda da başarının yolu, nasıl kodlanacağından ziyade şirkete katma değer sağlayacak mobil gereksinimin ne olduğunu doğru belirlemekten geçiyor.

 
ETİKETLER : 1030

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics