Dosya OT/VT 13 TEMMUZ 2015 / 06:08

OT/VT’yi benimseyen yapılar rekabette öne geçiyor

İGE Elektronik Ltd.Şti. Satış Müdürü Kerim Türkman

OT/VT uygulamalarının iş süreçleri üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. İşletmelerin Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) kapsamında devreye aldığı Tedarik Zinciri Yönetimi, Envanter ve Stok Takibi, Üretim İzlenebilirlik ve benzeri iş birimlerine hitaben geliştirilen OT/VT uygulamaları, maliyet unsuru olan tüm çıktıların etkin olarak yönetimi ve planlanmasını mümkün kılabilmektedir.  Özellikle rekabeti artan pazarlarda faaliyet gösteren işletmelere üretim ve hizmet kalitesinde yükselme imkanı sağlamaktadır. Karlılık artışı, rekabetçi fiyatlandırma, kalite artışı ile kazanılan yeni müşteriler ve kazanılan pazar başarıları, OT/VT uygulamalarının iş süreçlerindeki olumlu etkilerindendir.

OT/VT uygulamaları için şirketler, faaliyet gösterdikleri sektörün iç dinamikleri ve küresel kullanıcı eğilimlerine paralel olarak cihaz tercihi yapmaktadırlar. Bu tercihlerin günümüzde genellikle 4 temel parametresi bulunmaktadır:

  1. İş Uygulamasının Çeşidi ve Mekanı: Saha, depo içi, üretim ortamı, mağazacılık.

  2. İş Uygulamasının Kullanıcı Profili: Prestij beklentisi, endüstriyellik beklentisi, fayda/maliyet beklentisi.

  3. Cihazın Ömrü ve Yatırım Geri Dönüş Süresi: Tüketici elektroniği, endüstriyel Tasarım.

  4. Cihazda Çalışacak Uygulamanın İstediği İşletim Sistemi: Windows tabanlı, Ios tabanlı, Android tabanlı.


Bu esaslar ışığında örnek vermek gerekirse,

  • Depo & Lojistik iş süreçleri için tercih edilen cihaz türleri; uzun Ömürlü, endüstriyel tasarımlı el terminalleri olurken,

  • Saha, Teknik Servis iş süreçleri için tercih edilen cihaz türleri; tüketici elektroniği, prestij beklentili tablet ürünleri olabilmektedir.

  • Exproof ortamlarda OT/VT uygulamaları için Hazardous Exproof el terminalleri, barkod okuyucuları, RFID donanımları yaygın tercih edilmektedir.

  • Ancak, Sağlık ve Hastane uygulamalarında halen “Sağlık Grubu Donanımları”nın tercih edilmediği görülmektedir.

  • Son yıllarda gelişen işletim sistemi çeşitliliği nedeniyle de birçok OT/VT uygulaması Android uyumlu olduğundan, cihaz üreticileri de Android işletim sistemli donanımlar geliştirerek epey verimli donanımları piyasaya sunabilmektedir.


OT/VT öncesi sistem analizi yapılmalı

Şirketler; OT/VT uygulamalarını sistemlerine entegre etmeden önce sistem bileşenlerinin test işlemlerini planlayabilmeli ve bu esnada tedarikçi adaylarının performanslarını görebilmelidirler. OT/VT projelerinde karşılaşılan en can alıcı hataların başında yeterli test yapmayarak, donanım ve sistem bileşenlerinin zafiyetlerinin görülememesi ve buna paralel olarak tedarikçi tecrübe ve deneyimlerinin izlenememesi gelmektedir.

Bütçe ve maliyet odaklı yapılan analiz ve yatırımların yanı sıra, önceden yapılmış bir OT/VT projesinden elde edilmiş kazanımların belirli yanlarını alıp belirli yanlarını devre dışı bırakmak da planlama yanlışlarındandır. Bu sebeple OT/VT çözümlerine yönelik hizmet sunan OT/VT sektör firmalarının dikkat etmesi gereken husus; ilgili projelere sadece satış odaklı yaklaşmamaktır.

Son dönemde şirketler OT/VT uygulamalarını 3’er yıllık döngüde, ya donanımlar bazında ya da tüm bileşenleri bazında yenileme ihtiyacı duymaktadır. Bunun sebebi ağırlıklı olarak; hızlı gelişen Bilgi Teknolojileri yenilikleri olduğu kadar, neredeyse tamamı ithal olan OT/VT çözüm yaklaşımlarının ülke firmalarımızca Uygula-Öğren zinciri yerine İzle-Taklit Et zincirini takip etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu açıklamaya en canlı örnek olarak EAN-13 barkod kullanımının yerine GS1 tarafından 5 yıl önce önerilen DataBAR barkodunun kullanımına henüz geçilmemesini, bazı iş uygulamalarının RFID yerine halen barkod teknolojileri ile yapılmaya devam edilmesini gösterebiliriz.

Sonuç olarak; OT/VT çözüm planlarının tutarlı ve gelecek odaklı olması, proje ve Bilgi Teknoloji yöneticilerinin, şirketlerinin planlarını daha rahat yapmalarına imkan verebilecektir, diyebiliriz.

Türk şirketler ve kurumlar OT/VT’yi benimsiyor

Türkiye’deki şirketlerin ve kurumların OT/VT uygulamalarına bakış açısı 3 temel esasa göre sınıflanmaktadır. 1) Fayda esaslı zorunlu bulanlar 2) Yükümlülükler esaslı zorunlu bulanlar 3) Zorunlu bulmayanlar.

OT/VT’nin kimyasında bulunan maliyetleri düşürebilmeye imkan verebilen yönetim araçları nedeniyle bunları fayda olarak görerek, karlılıklarını ve pazar paylarını arttırmayı hedefleyebilen işletmeler daima en yenilikçi OT/VT çözümlerinden faydalanmaktadır. Bu kriterlere yönelik gerçekleştirilen yatırımlar diğerlerine nazaran daha uzun ömürlü ve kullanım yaygınlığı sağlayabilmektedir. Bu kapsamda perakende sektöründe yaygınlaşmakta olan İki Boyutlu (2D) Karekod Kod uygulamalarını örnek olarak gösterebiliriz. Başta Hızlı Tüketim Ürünleri satışını yapan üretici ve distribütörlerin yer aldığı FMCG olmak üzere, Kargo ve Lojistik, Otomotiv, Beyaz Eşya ve ilgili yan sanayileri, Deniz ve Hava Liman Hizmetleri veren işletmeler bu grupta yer alır.

Artan rekabet baskısı ve devlet kurumları kaynaklı projelendirilen OT/VT çözümleri ise minimum fayda analizi veya minimum yaygınlıkla ilgili sektörlerde yerini bulmaktadır. Buna; İlaç Takip Sistemi (İTS) ve Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi (ÜDTS) kapsamı dışındaki üretim ve ithalat yapan şirketlerin 2D-Karekod’a geçmiyor oluşunu örnek gösterebiliriz.  Oysa tüketicinin satın aldığı ürün hakkında daha çok bilgiye sahip olmasına imkan veren bu tip OT/VT çözümleri olmasına rağmen işletmelerin yatırım yapmayı gerektirecek faydaları bulamaması, günümüzde OT/VT çözümlerinin, baştan sona çözüm olarak deneyimlenememesine sebep olmaktadır.

Gelişim sürecek

Nihai tüketicinin teknolojiyi kullanma alışkanlıkları ışığında gelecekte OT/VT uygulamaları yine teknolojiyi üreten firmaların ve bu konuda AR-GE yapan firmaların yönlendirmeleri ışığında gelişmeler yaşayabilecektir. Ülkemizde epey yol alınan ve sanayi bölgelerinin daha entegre olmasıyla gelişmekte olan M2M (Machine-2-Machine) ve 5G alt yapısı imkanları ile Tedarik Zinciri ve Lojistik uygulamalarında yenilikler beklenmektedir. Just-In-Time ve Milk-Run proseslerinin verimli yönetimi bu ve benzeri alt yapı gelişmeleri ile gelecekte işletmelere yeni verimlilik fırsatları sunabilecektir.

 
ETİKETLER : 1030

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics