Dosya OT/VT 13 TEMMUZ 2015 / 06:08

OT/VT öncesi planlama şart

Cenasis Satış Direktörü Fethi Savcı

OT/VT uygulamaların online veri aktarımda geldiği nokta doğrudan katkı sağlamaktadır. Süreç yönetiminde; doğru veriye doğru zamanda ulaşma becerisi başarıyı destekleyen önemli etkenlerdir. Mikro dağıtım yapan ve sıcak satış bazında çalışan firmalar için sağlamlık ön planda olduğundan Windows tabanlı el terminalleri tercih konusu olmaktadır. Soğuk satışta saha ekipleri ise pratik ve estetik kullanım temelinde tabletleri kullanmaktadırlar.

Öncelikle karar verdikleri OT/VT uygulamanın önerdiği mini konfigürasyonlar dikkate alınarak, mevcut süreçlerindeki işlem trafiğinin iyi analiz edilmesi ile donanım alt yapısı sağlanmalıdır. Bunun yanında mevcut iş süreçlerindeki tüm parametrelerin (stoklar, cari bilgiler, iskonto, kampanya yapıları vs) özenle gözden geçirilerek verilerin iyileştirilmesi sağlanmalı.Ve iş akışları  OT/VT uygulama tarafından sağlıklı entegrasyon için  doğru tanımlanmalıdır.

KOBİ’lerin ilgisi artıyor

Önceleri; benzeri uygulamalarda genellikle yatırım tutarları yüksek algılandığından daha çok büyük firmalar tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Oysa günümüzde KOBİ ölçeğinde ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilmiş uygulamalar; artık küçük ve orta ölçekli firmalar tarafından da talep görmektedir. Farklı sektörlerin ortak beklentilerini karşılayan modüllerden oluştuğundan sektör bağımsız olarak görülebilir.

Donanım teknolojisinin gelişmesine paralel olarak veri toplama kabiliyeti çok daha pratik kullanımlara sahne olacaktır. OT/VT uygulamaların temel işleyişli saha verisinin hızlı ve doğru olarak toplanması ve süratle iş emirlerine yada iş zekası çözümlerine zemin teşkil etmesi olduğuna göre; örneğin giyilebilir teknolojilerin gelişimi ile veriler kolayca ve eş zamanlı olarak aktarılıp işlenebilecektir.

 
ETİKETLER : 1030

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics