Dosya Özel Bulut 19 AĞUSTOS 2013 / 08:30

Bulut bilişim iş yapış şekillerini değiştiriyor

Buluta dair hala çekinceler olsa da ortak görüş teknolojiyi anladıkça bu çekincelerin azalacağı yönünde. “Kullandıkça öde” gibi modeller üzerinden bulut ortamında kurumlar önemli maliyet avantajları elde edebiliyorlar.

KOBİ’ler için düşük maliyetli bir çözüm olarak nitelendirilen bulut bilişim teknolojisi işletmeler için uygulamalar, altyapı ve diğer kaynakların etkin kullanımında başarılı bir araç oluyor. Bulut bilişim günlük yaşantımızda önceden ulaşmamızın zor olduğu ya da yüksek maliyetli yatırımlar gerektiren bilgi ve teknolojilere internet üzerinden ve hatta mobil cihazlarımız aracılığıyla istediğimiz zaman, istediğimiz yerde kolay bir şekilde ulaşmamızı sağlıyor.
Kamu ve özel kuruluşlar bulut teknolojilerini yakından takip etmelerine rağmen hala teknoloji ile ilgili çekinceleri bulunduğunu belirten 4S Çözüm Teknolojileri Danışmanı Ahmet Gül, “Teknolojiyi anladıkça bu çekincelerin yavaş yavaş geçeceğini, dünyada yaygın bir şekilde kullanılan bulut teknolojilerini herkesin kullanacağını söyleyebiliriz. Zaten kurumlar ve şirketler yaptıkları yeni yatırımları bulut teknolojilerini destekleyecek, bütünleşebilecek şekilde yapıyorlar. Bu yatırım aşamasında en büyük görev bütünleştirici ve servis sağlayıcı şirketlere düşmektedir. Kurumların ve şirketlerin teknolojik ihtiyaçlarını anlamak, bu doğrultuda eksiklerini belirlemek ve yatırımlarını doğru yönlendirmek çok önemlidir” dedi.
“Bulut bilişim teknolojilerinin sektör fark etmeksizin tüm şirketler için hayati önemde görevleri yerine getirmeye başladığını söyleyebiliriz” diyen Anadolu Bilişim Hizmetleri Veri Merkezi Hizmetleri Müdürü Yakup Kadri Ünal, bulut bilişimin iş alanlarına etkilerinden şöyle bahsetti: “İş sürekliliği kavramı genel olarak her şirketin operasyon anlayışında en önemli kavramlar arasında yer alıyor. En değerli varlığınız olan bilgiyi uzun süreli kesintilerle kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bu riskler ve faktörler arasında deprem, sel gibi ülkemizde de sıklıkla yaşadığımız doğal afetler olduğu kadar, iş sürekliliğini etkileyebilecek salgın hastalıklar, hammadde temininde yaşanacak sorunlar, tedarikçi ağında yaşanacak problemler gibi unsurlar da yer alıyor. Bu nedenle felaket kurtarma uygulamaları, operasyonel risk analizi, acil durum senaryoları gibi uygulamalar bulut bilişim sistemlerinin iş alanlarını en çok etkilediği durumlar arasında yer buluyor.”
“IDC’nin gerçekleştirdiği Dijital Evren araştırması yıllık veri miktarının 2020’de yüzde 44 oranında artacağını öngörüyor. Üretilecek bu verilerin yaklaşık yüzde 90’ını yapılandırılmamış -büyük veri- oluşturacak” sözleriyle artan veri boyutuna değinen EMC Kıdemli Teknoloji Danışmanı Cenk Ersoy, bulut bilişim ve büyük veri kavramlarının şirketlerin en değerli varlıkları olan veriyi yönetme ve bu verilerden fayda sağlama konusunda önemli bir fırsat sunduğunu belirtti ve ekledi: “Şirketler bulut bilişime geçiş süreçlerinde yol alırken işleriyle ilgili gerçek zamanlı, kritik önem taşıyan kararlar almak için büyük veri işlemlerinin sağladığı değerlerden yararlanabiliyor. Kullanıcı, ihtiyacı olan bilişim servisi için gerekli kaynakları kendisi temin etmek, yönetmek, güvenliğini sağlamak, gerektiğinde geliştirmek ve ölçeğini büyütmek için hiçbir yatırım yapmak zorunda kalmadan, sadece ihtiyacı olduğu kadar kaynağı, sadece ihtiyacı olduğu zaman alabilmekte ve gerektiğinde, başka bir bulut servis sağlayıcısına geçebildiğinden rekabetin etkisi ile ekonomik avantaj elde ediyor.”
Millenicom Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Şevki Kuyulu, “Bulut teknolojileri sadece işlerin hızlı ve etkin yapılmasını değil, aynı zamanda işletmelerin yapısal olarak dönüşmesine ve iş yapma yöntemlerinin değişmesine katkıda bulunuyor” dedi ve bulut bilişimin sağladığı faydalardan şu sözlerle bahsetti: “Bulut teknolojileri sayesinde kurumlar, dahili ve harici telefon görüşmeleri için fiziki bir santral kullanmak yerine bir yazılım sayesinde, diledikleri özelliklerle şekillendirebildikleri sanal bir santral hizmetini bulut üzerinden kullanabiliyor. İş hayatına yerleşen bulut teknolojileri, kolay kullanımı, esnekliği ve hızlılığı ile birçok işletme tarafından tercih ediliyor.”

Bulut teknolojiler her sektörde
Netsis Teknoloji ve Kurumsal Çözümlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yalçın Tarkan, bulut bilişimin avantajlarından ve kullanıldığı sektörlerle ilgili şunları söyledi: “Bulut teknolojiler sanayiden hizmete her alanda kullanılmaya başlandı. Bulutun dünyadaki yaygınlaşma hızı ile Türkiye’deki yaygınlaşma hızının paralel ilerlediğini gözlemliyoruz. Bulut bilişim yapısı gereği daha az yatırım maliyetiyle gelişmiş bilgi teknolojilerini kullanabilme imkanı tanıdığından özellikle küçük işletmeler için büyük fırsat sunuyor.”
Bulut bilişimin 2015 yılında dünya çağında gelirinin 170 milyar dolara ulaşması beklendiği bilgisini paylaşan Oracle Türkiye ve Orta Asya Bölgesi Satış Danışmanlığı Direktörü Sedat Zencirci, şu verileri aktardı: “Bulut bilişim şirketlerinin 2011 yılında bulut hizmetleri altyapısı için yaptıkları yatırım 11 milyar doları geçmektedir. Küresel pazarda 2013 yılında telekom hizmetlerindeki beklenen büyüme yüzde 4 iken, bulut hizmetlerindeki büyüme yüzde 26 seviyesinde olması bekleniyor. Türkiye’de ise bulut bilişim hizmetlerindeki büyüme 2013 yılında yüzde 54 seviyesinde olması bekleniyor.”
Bulut teknolojilerini şirketlerin ortak akıl oluşturma beklentilerinin teknolojik bir izdüşümü olarak açıklayan Proline Ürün Müdürü Veli Hazar, “Dolayısıyla bulut sistemleri sektör fark etmeksizin barındırma, yedekleme, büyük veri analizi, iş zekâsı, mesajlaşma ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi uygulamalara ihtiyaç duyan tüm şirketler için doğal bir ihtiyaç haline geldi. Bulut teknolojilerindeki gelişmeler, şirketlerin kendi ana iş dallarına daha fazla odaklanmalarının ve daha verimli çalışabilmelerinin önünü açtı. Özellikle hızlı büyüyen ve sektör dinamiklerine uyum sağlamak zorunda olan şirketler için bulut teknolojilerinin orta vadede olmazsa olmazlar arasında yer almasını bekliyorum. Gelecekte, şirketlerin yanı sıra devletlerin de hizmetlerini bulut teknolojileri üzerine konumlandırdıklarını ve bütünleştirmelerin bulut üzerinden yapıldığını görmemiz olası. Proline olarak bizlerde güvenli şehirler kapsamında şimdiden ürünlerimizi belirttiğimiz öngörülere paralel olarak hazırlıyoruz” dedi.
SadeceHosting Genel Müdürü Selçuk Saraç da hangi sektörden olursa olsun, artık tüm kurumlar bulut bilişim sistemlerinin iş sürekliliği ve iş verimine sağladığı katkıların farkında olduğunu belirtti ve ekledi: “Dolayısıyla bulut bilişim sistemleri ve ek iş uygulamaları her geçen gün daha fazla şirket tarafından benimseniyor.”
Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Kıdemli Satış Mühendisi ve Güvenlik Danışmanı Murat Songür, “Özel bulut teknolojileri gerçekte kurumların yıllardır yatırım yapmakta oldukları sanallaştırma, yönetim, otomasyon ve güvenlik gibi teknolojilerin bütünleşmiş bir yapıda bir arada işler hale getirilmesinden oluşuyor. Tabi, iletişim katmanında da internetin kaynaklarının kullanımı söz konusu. Bu açıdan bakıldığında özel bulut teknolojileri, bilişim teknolojilerini yönetilmek için efor harcanan ayrı bir iş kolu olmaktan çıkararak iş odağını verimli hale getiren bir kaynak haline getirdi.
VMware Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Emrali ise bulut bilişimin BT biriminin iş yüküne etkilerinden söz etti: “Bilindiği üzere araştırmalar bize BT’nin iş yükünün her yıl ortalama 3-4 kat arttığını gösteriyor. Yapılan birçok araştırma BT’nin iş yükünün yaklaşık yüzde 80’lik kısmının günlük tekrarlanan işler olduğunu gösteriyor. Maalesef bu gündelik işlemler büyük ölçekli şirketlerde de hala manuel olarak yürüyor. Bu durum hem hataya açık bir üretim süreci sunuyor, hem de maalesef üretim ortamının değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayamıyor. Bulut bilişim, bulunduğu vaatlerle BT ekiplerini bu girdabın kapısından çıkarabilecek gibi gözüküyor. Bulut bilişimin birçok avantajı bulunuyor ama en çok öne çıkan tarafı BT süreçlerini uçtan uca otomatize ederek üretim ortamının değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayabilecek esneklikte ve hızda olması.
Özel buluta odaklanılmalı Emrali, şu detayları paylaştı: “Bulut bilişim özel bulut, genel bulut ve iki bulut mimarisinin beraber kullanılmasıyla ortaya çıkan melez bulut olarak 3 farklı yapıya sahip. Yine yapılan birçok çalışmada yakın gelecekte her şirketin tüm servislerini bütünüyle genel buluta taşıyacağının öngörülmediği ortaya çıkıyor. En azından bunun için henüz çok erken ve birçok regülasyon şu an için buna imkan sağlamıyor. O zaman odaklanmamız gereken senaryo önce özel bulut mimarisi olmalı. Aslında kurumsal seviyedeki şirketlerin kendi süreçlerini özel bulut mimarisine taşımadan genel bulut yapısına taşımaları da çok mümkün ve verimli değil. Yani önce kendi evimize çekidüzen vermeliyiz.”
Cisco Veri Merkezi ve Sanallaştırma Satış Yöneticisi Baran Karakurt, özel bulut teknolojilerinden şu sözlerle bahsetti: “BT birimlerinin finansal zorluklarını görebilen çoğu BT üreticisi özel bulut teknolojilerini öne çıkarmaya başladı. Bunun yanında özel bulut teknolojileri BT yatırımlarını azaltmanın yanında, piyasa fırsatlarına çok hızlı uyum, ölçeklendirebilme ve isteğe bağlı (on-demand) teknolojiler sunma, riskleri ve maliyetleri minimize etmek gibi birçok önemli faydalar sağlıyor. Sadece özel sektörde değil kamu birimleri de veri paylaşma, yerel ve devlet kamu birimleri arasındaki işbirliğini arttıracak teknolojilere yöneldiler. Bu noktaları tekrar değerlendirecek olursak yakın gelecekte özel bulutların, kurumlar için yeni uygulama platformu olacağı açık. Ayrıca kurumların bazı işyükleri ve uygulamaları kendi içlerinde tutmak gereksinimi olacağından yakın gelecekte kullanılacak bulut sitemlerinin melez seçenekler içereceğini düşünüyorum.”
“Bulut bilişim teknolojilerinin bilinirliğinin ve kullanımının artmasıyla beraber, birçok kurum için güvenlik, çok önemli bir referans noktası durumundadır” diyen KoçSistem Teknoloji Çözüm Ve Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Bahçeli, özel bulutu güvenlik ve gizlilik konusunda tereddütleri olan ve regülasyon gereklilikleri bulunan özellikle finans ve telekom sektöründeki kurumları rahatlatan bir bulut bilişim modeli olarak tanımladı. Bahçeli, “Bu kurumlar, genel bulut hizmetlerinden faydalanmak yerine, verilerin şirket içinde kalmasına olanak sağlayan, kendi bulut altyapılarını oluşturma seçeneğine yöneldiler. Gelecekte bulut bilişim sistemlerinin kullanım oranı ve güvenilir olduğu bilinci arttıkça, özel bulut sistemlerinin daha çok özel ihtiyaçlar için kullanılacağını öngörüyoruz” dedi.

Özel bulutla günlük işleyiş hızlanıyor

ComPro Satış Direktörü Özkan Şentürk, “Özel bulut çözümleri kurumların teknolojik anlamda yatırım ve operasyonel maliyetlerinin düşürülmesi, değişen iş gereksinimlerine hızlı cevap verebilmesi, iş süreçlerinde standardizasyon sağlanması ve günlük işleyişlerdeki karmaşıklığın azaltılması gibi konularda büyük katkı sağlıyor” diyen ComPro Satış Direktörü Özkan Şentürk, öngörülerini paylaştı: “Bulut bilişim çözümleri ile işletmelerin tüm verilerine lokasyon bağımsız olmak üzere kesintisiz ve güvenli şekilde erişebilmek, sınırsız esneklik sağlayan bir çalışma ortamına sahip olmak ve sahip olunan kaynaklar ve kurumsal uygulamalarla daha fazla verim elde etmek mümkün hale geldi. Önümüzdeki dönemde Türk şirketleri de dahil olmak üzere özellikle çok uluslu şirketlerin yukarıda bahsedilen sebepleri de içine alacak şekilde, teknolojik altyapılarının çoğunu hızla bulut teknolojilerine kaydıracağını düşünmekteyiz. Çalışmalarımızı bu amaç doğrultusunda devam ettirmekteyiz. Özel bulut çözümü kullanıcılara sunulurken en üst seviyede güvenliğin sağlanması için komple bir çözüm sağlanmakla birlikte sunulan tüm güvenlik politikalarının harfiyen takip edilmesi kullanıcılar için bir zorunluluktur. Kuşkusuz özel bulut çözümü kullanan her kurum, çalışılan altyapının daha güvenli olabilmesi ve sürekliliği doğrultusunda sürekli çaba ve kaynak kullanmak mecburiyetindedir.”

“Kullandıkça öde” modeli maliyet avantajı sağlıyor

Küresel Beta Telekom CTO’su Cihan Sağlamöz, “Özel bulut teknolojileri ve hizmet modelinin, sunduğu avantajlar nedeniyle her geçen gün daha fazla şirket tarafından tercih edilmeye başladığı bir gerçek. Teknolojik gelişmelere ve uygulamalara hızlı ve kolay uyum sağlayabilen şirketler, donanım, yazılım, bakım, yedeklilik, uzmanlık ve işletim gibi alanlara ve kendi merkezlerine yatırım yapmak yerine bu hizmetleri, ‘’kullandıkça öde’’ gibi modeller üzerinden bulut ortamında alarak önemli maliyet avantajları elde edebiliyorlar. Ayrıca birçok şirket, ortak paydada buluşarak iş geliştirme alternatiflerine de yine bulut üzerinden ulaşabiliyor” dedi.

SaaS uygulamaları daha da yaygınlaşacak

İnnova Teknoloji Çözümleri Grup Yöneticisi Ersel Karşal, “Başta CRM olmak üzere, ödeme-tahsilat, satınalma-satış, İK ve personel yönetimi, destek ve raporlama sistemleri, bulut yapısında tüm dünyada yaygın olarak kullanılan iş uygulamaları arasında geliyor. Türkiye’de ise bulut üzerinde iş uygulamaları genelde İK, CRM, satın alma ve satış alanlarında tercih ediliyor. Bulut bilişimin en önemli parçalarından biri olan yazılımın hizmet olarak sunulduğu SaaS (Software as a Service) uygulamalarının yaygınlaşması ve yazılımın bir hizmet olarak kiralanmaya başlaması, işletmelerin BT altyapısını oluşturan yazılım ve donanım bileşenlerini kurum dışına çıkarmalarına ve iş sürekliliğini daha çok garanti altına almalarına katkı sağlıyor” dedi ve ekledi: “Bulut bilişimin Türkiye’deki geleceğini değerlendirirsek, özellikle 2014 yılı ile birlikte çok daha fazla sayıda şirketin bulut servislerinden yararlanmaya başladığını görebileceğiz. Aynı zamanda bulut servislerinin çeşitliliği ve sağlayıcı adedinin artacağını da söyleyebiliriz. Kamu ve büyük kurumların yanı sıra KOBİ’lere yönelik özel tasarlanmış çeşitli bulut servisleri de 2014 yılında sıklıkla karşımıza çıkmaya başlayabilir.”

“Bulut bilişim yeni istihdam alanları yaratacak”

IBM Türk Teknoloji Lideri Kıvanç Uslu, bulut bilişimin getirdiği olanaklardan bahsetti:
“Sanallaştırmayla ilk adımını atan ve giderek büyüyen özel bulut teknolojileri şirketler için yeni olanaklar sağladı. Altyapının (sunucular, depolama, ağ), platformların, yazılımların, süreçlerin esnek ve ölçülebilir bir şekilde paylaşılmasına yol açtı. Burada iş alanları büyüyecektir. Örneğin birimlere ayrı ayrı paket uygulamalar yerine bulut üzerinden sunulan birtakım uygulamalar kullanıma geçilecektir. Sanılanın aksine bu uygulamalar yalnızca mevcut paket uygulamaların bulutlaşması değil, yeni bulut uygulamaların pazara çıkmasıyla olacaktır. Ayrıca süreç, İK, işbirliği, e-posta, eğitim gibi alanlarda da özel bulut çözümleri artarak sürecektir. Bilişimdeki pazar araştırma şirketlerine göre 2014 yılında bulut bilişime harcanacak para miktarı 100 milyar doları geçecektir, bu bile bulut bilişimde yeni istihdam alanları yaratacağını göstermektedir.”
ETİKETLER : Sayı:834

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics