Dosya Özel Bulut 19 AĞUSTOS 2013 / 08:34

Özel bulut kullanımı artıyor

Özellikle çok uluslu şirketler özel bulut teknolojilerini kendi bünyelerine yoğun olarak kullanıyor.

Kendi bünyelerinde son dört yıldır özel bulut için gereken altyapıyı hızlıca hazırladıklarını ifade eden EMC Kıdemli Teknoloji Danışmanı Cenk Ersoy, “BT merkezlerimizde standardizasyon ile başlayan proje daha sonra VMware tabanlı sunucu sanallaştırması olarak ilerlemiştir. İş akışlarının tanımlanması ve otomasyon aşaması ise bulut bilişime giden yolda en kritik aşamalardan biri olarak kat edilmiştir. Misyon kritik SAP ortamı, kullanıcı odaklı BT tedarik sistemi, çözümlerimizin müşterilere kolayca demo yapılabildiği sanal laboratuvar (vLab) ortamı gibi çok önemli uygulamalar özel bulut uygulamaları olarak EMC bünyesinden kullanılmaya devam etmektedir” şeklinde konuştu.
Kurumların öncelikle hangi bulut bilişim modeline ihtiyaçları olduğunun analizini yaptırmalarının ve ihtiyaçlarını net olarak ortaya koymalarının gerekliliğine dikkat çeken KoçSistem Teknoloji Çözüm Ve Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Bahçeli, “Güvenilir bir hizmet sağlayıcı tarafından verilen genel bulut hizmeti, kurum için yeterli olabileceği gibi, bir kısım sistemlerini ya da tüm sistemlerini de özel bulutunda barındırabilir. Bu kararı aldıktan sonra kurum, var olan depolama, işlemci gücü ve ağ ihtiyaçlarını belirleyerek, gelecek öngörülerini de yaptıktan sonra yatırım kararı almalıdır. Planlama aşamasında; buluta taşınacak sistemlerin belirlenmesi, topolojinin oluşturulması, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmasıyla izleme ve yönetim sistemlerinin belirlenmesi kurum açısından dikkatle yürütülmesi gereken aşamalar olarak ön plana çıkmaktadır” dedi.
Küresel Beta Telekom CTO’su Cihan Sağlamöz, bu konu hakkında şunları söyledi:
“Aslında bu soru, son kullanıcılara yani müşterilerimize hitap eden bir soru olsa da geleceğin bulut bilişimde olduğu gerçeğinden yola çıkan şirketimiz, yatırımlarını buluta bütünleşik olacak şekilde düzenlemektedir. Bulut bilişim yatay ve dikey anlamda çok hızlı büyüyen ve esnek yapısı nedeniyle her türlü gelişmeye hızlı cevap veren bir sistem olduğundan, gelecekte en çok kullanılacak sistem olduğunu söylemek hayalcilik olmaz. Bu nedenle bulut konusuna olan yatırımlarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz bir hizmet olduğundan ve bulut konusundaki iddialı duruşumuzdan dolayı rakiplerimizden hep bir adım önde olmayı hedefliyor, yatırımlarımızı bu doğrultuda arttırarak devam ediyoruz.”
Şirket olarak 2013’ü 5 milyon TL’lik Ar-Ge yatırımı yapmış olarak kapatmayı hedeflediklerini belirten Netsis Teknoloji ve Kurumsal Çözümlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yalçın Tarkan, “Şimdiye kadar bunun önemli bir kısmı gerçekleştirildi ve bunun içerisinde SaaS modelli çözümlerin payı oldukça büyüktü. Biz bu alanda büyük gelişme olacağına inanıyoruz. Bulutun özellikle bilişim yatırımı yapmaya çekinen, teknik olanakları ve bütçesi kısıtlı küçük ölçekli şirketler için bir fırsat doğurduğunu, aynı şekilde büyük ölçekli şirketleri de hantal yapılarından kurtaracak bir çözüm olduğunu düşünüyoruz. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Geleneksel uygulamaları İnternet’ten erişilebilir hale getirerek SaaS’ın avantajlarını sağlamalarını beklemek mümkün değil. Başarılı bir sonuç için uygulamanın baştan aşağı SaaS kavramına göre tasarlanıp geliştirilmiş olması gerekiyor. Netsis olarak bu yönde Ar-Ge yatırımlarımızı sürdürmeyi ve gerçek ihtiyacı karşılayan çözümler sunmayı sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Odağımızda iş var”

“4S Bilgi Teknolojileri olarak verdiğimiz hizmetlerde daha çok ‘İŞ’ odaklı analizler yapıyoruz. ‘İhtiyacı nasıl karşılarız?’ sorusuna cevap aramak yerine ‘Kurumun teknolojik ihtiyacı nedir ve en doğru yatırım ne olur?’ yaklaşımıyla katma değerli ve kurumlara faydası daha yüksek hizmetler vermeye çalışıyoruz. Bu çerçevede uzman teknik kadromuzun müşterilere sunduğu teknolojik çözümleri demo merkezimizde canlandırarak gerçekçi ve doğru çözümleri gösteriyoruz. İspat ettiğimiz teknolojik çözümlerimizi uygulayarak başarılı projelere imza atıyoruz.”

“Üç önemli rolümüz var”

Şirket olarak bulut teknolojilerine olan inançlarını benimsedikleri üç önemli rol ile gösterdiklerini ifade eden Cisco Veri Merkezi ve Sanallaştırma Satış Yöneticisi Baran Karakurt, “Birincisi ağ teknolojileri üreticisi ve sağlayıcısı olarak hem müşterilerine özelleştirilmiş bulut stratejisi oluşturulması, tüm uçtan uca veri merkezi katmanlarında güvenliği sağlanacak bir bulut yapısı kurulması, uygulanması ve optimizasyon servislerini içeren bulut mimari servisleri sunmak, ikincisi Webex, veri merkezi güvenliği, ağ yönetim servisleri gibi bulut tabanlı iş servisleri sağlamak, son olarak da bulut teknolojilerini Cisco içindeki BT ve iş süreçlerinde verimli bir şekilde kullanmak.
Şu an dünyada veri merkezi ve internet stratejilerini yön veren eğilimler ‘Her Şeyin İnterneti’ (‘Internet of Everything’) , büyük veri uygulamaları, kapasite yönetimi ve BT servislerinin görünürlük ihtiyacı, bulut bilişim teknolojilerinin kullanımını hızlandırmış ve Yazılım Tabanlı Ağ (SDN-Software Defined Networking) ile bulut sistemlerinde çok sayıda değişik cihaza servis verebilme olanağı getirmiştir” dedi.

KOBİ’ler bir adım önde

“Millenicom Türkiye olarak bulut bilişim sayesinde içeriğe; yer, cihaz, zaman fark etmeden ulaşılabilecek katma değerli servis ve uygulamalarla daha etkileşimli ve daha verimli bir internet deneyimi yaşatmayı amaçlıyoruz. 2013 Mayıs ayı itibariyle kurumsal müşterilerimize herhangi bir santral donanımına ya da personeline ihtiyaç duymaksızın IP Bulut teknolojisi üzerinden, santral hizmetini şirketlerin tüm şubeleri için en ekonomik ve güvenilir şekilde sağlayacağı Millenicom Bulut Santral hizmetini vermeye başladık. Bulut Santral hizmetimizin yanında sektörlere özel çözümler üretme amacımızdan yola çıkarak Bulut Sekreter ve Bulut Perakende hizmetlerimizi müşterilerimize sunuyoruz. Bulutta çözüm odaklı bir yaklaşımla KOBİ’lerin tam kapsamlı bir iletişim hizmeti almasını sağlıyoruz. Daha düşük maliyetle daha etkin iş yönetimi sağlayan bulut ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına çoklu çözümler sunmayı amaçlıyoruz. İletişim ve resepsiyonist harcamalarında yüzde 75’e kadar daha düşük maliyetle hizmet veren sektörlere özel bulut çözümlerimiz ile kullanıcıya daha profesyonel bir çağrı karşılama uygulaması sunuyoruz.”

KOBİ’ler ve kamu ön planda

Proline olarak özel bulut çözümlerinde kamu ve finans sektörü öncelikli olarak hizmet sektörüne yönelik çalışmalarımıza ağırlık verdikjlerini belirten Proline Ürün Müdürü Veli Hazar, “Özellikle bu sektörlerde özel bulut çözümlerinin diğer sektörlere nazaran daha çok önem taşıdığı kanaatindeyiz. Verimlilik, hızlı tepki alma, dinamiklere hızlı uyum gibi konular düşünüldüğünde özel bulut çözümünün önemi daha net olarak görünmektedir. Veri merkezindeki sunucu/depolama adedi, istenilen performans, yedeklilik türü ve güvenlik seviyesine göre bir tasarım yapıyoruz. İlk etapta müşterilerimizi dinliyor, ihtiyaçlarını analiz ediyor ve sonrasında ortaya çıkan ihtiyaçlar ışığında anahtar teslim çözümlerimizi sunuyoruz. Müşterilerimizin çözüm talebine, veri merkezine ait her konuya dair ayrıntılı analizlerle yanıt veriyoruz” dedi.
ETİKETLER : Sayı:934

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics